Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

Techneuten zijn broodnodig, maar er is weinig belangstelling voor technische opleiding

21 april 2022, 07.00 uur · Aangepast 21 april 2022, 15.50 uur · Door Bart van Zutphen

Er is een groot tekort aan technisch opgeleid personeel. Tegelijkertijd daalt de belangstelling voor technische vervolgopleidingen. "We hebben nog steeds veel last van de traditionele overtuiging dat je beter terecht komt met een economische opleiding", zegt Eva Colen van Jet-Net & TechNet. 

Adobe Stock

Uit cijfers van Techniekpact blijkt dat het aantal leerlingen dat voorsorteert op een technische opleiding door op de middelbare school voor een natuurprofiel te kiezen, daalt. Tussen 2017 en 2021 daalde dat aantal van 53.743 naar 47.432, dat is een afname van 12 procent. 

Naast deze krimp in natuurprofielen, loopt ook de doorstroom vanuit natuurprofielen naar bèta-technische opleidingen in het hoger onderwijs terug. In 2015 stroomden van de leerlingen met een natuurprofiel 61 procent door naar een technische opleiding; in 2020 is dat nog 55 procent. 

Career Day Noordwest

Vandaag organiseert platform Jet-Net & TechNet voor het eerst in twee jaar weer een fysieke promotie voor technisch onderwijs in het AFAS stadion in Alkmaar. Het bedrijfsleven gaat proberen havo- en vwo-leerlingen met workshops over te halen te kiezen voor een technische vervolgopleiding.

"Corona heeft ons dwarsgezeten", vertelt Eva Colen van Jet-Net & TechNet. "Het was twee jaar lang niet mogelijk promotiebijeenkomsten of bedrijfsbezoeken te organiseren en dan zie je de aanmeldingscijfers dalen." Het blijkt noodzakelijk om doorlopend promotie te maken voor technische opleidingen om het aantal aanmeldingen op peil te houden.

Quote

"Bedrijven als Tata Steel en Philips zullen stagneren als er onvoldoende technici worden opgeleid"

Eva Colen - platform Jet-Net & Technet

"Technici op alle terreinen zijn en blijven broodnodig",  legt Eva Colen uit. "Als er niemand meer chips voor je telefoon kan maken hebben we allemaal een probleem, maar ook bedrijven als Tata steel en Philips zullen stagneren als er onvoldoende technici worden opgeleid", aldus Colen.

De overtuiging dat toenemende automatisering de behoefte aan technici doet afnemen is een misvatting. Om die automatisering tot stand te brengen en te onderhouden zijn technici juist noodzakelijk.

Jet-Net & TechNet

Binnen het platform Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen – sinds 2002 – samen om leerlingen contextrijk les te geven, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een toekomst in de technologie, techniek of ict. Samen zorgen ze ervoor dat leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs zich met een reëel en positief beeld kunnen oriënteren op toekomstige beroepen. 

"We zijn heel blij dat we vandaag voor het eerst in twee jaar weer een echte, fysieke happening kunnen organiseren", zegt Colen. Tijdens de Career Day Noordwest In het AFAS Stadion in Alkmaar worden vandaag zo'n 300 leerlingen uit de hoogste klassen van havo en vwo verwacht. Het bedrijfsleven probeert ze met aantrekkelijke workshops te verleiden te kiezen voor een technische vervolgopleiding.

"Het aanbod is erg gevarieerd en ze doen er alles aan om techniek aansprekend te maken, de meeste workshops zijn interactief", vertelt Colen.

Zo kunnen de jongeren bij de stand van Microsoft aan de slag met een game of leren ze de beginselen van het hacken. Maar er zijn ook minder abstracte mogelijkheden. Zo kunnen de bezoekers het werken bij Waternet leren kennen door eenvoudige chemische proefjes uit te voeren. Alles wordt uit de kast getrokken om de jongeren te overtuigen. Tijdens een vorige editie van Career Day, nu al een paar jaar terug, kon er zelfs met een drone gevlogen worden.

Volhouden

Colen benadrukt dat het van belang is het niet bij één Career Day te laten. "Het blijkt noodzakelijk te zijn kinderen vaker met techniek in aanraking te brengen om belangstelling voor een technische opleiding op te wekken", legt Colen uit. "Techniek  moet je ervaren, beleven".

Het platform Jet-Net& TechNet richt zich dan ook zowel op lagere scholen als op middelbare scholen om techniek onder de aandacht te brengen. Verder wordt geprobeerd leraren te stimuleren. "We proberen leraren duidelijk te maken dat je zelf geen technisch genie hoeft te zijn om toch een goede techniekles te kunnen geven", zegt Colen.

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.