Start van hoofdcontent

BERGEN

nl

Er zijn 'stappen' nodig om de BUCH goed te laten werken: 'Het moet transparanter'

15 maart 2022, 20.00 uur · Aangepast 15 maart 2022, 22.36 uur · Door Aline Bleeker

Lokale politici hebben kritiek op de BUCH, de overkoepelende ambtelijke organisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Er is volgens hen nog heel wat nodig om de BUCH goed te laten functioneren.

Foto: Pixabay

Over de BUCH werd zaterdag tijdens het Bergense verkiezingsdebat van NH Nieuws en Streekstad Centraal flink gedebatteerd. Bij de stelling 'de ambtelijke organisatie BUCH is een mislukking en moet opgeheven worden', werd verdeeld gereageerd.

Partij van de Arbeid, CDA en Jezus Leeft waren het met de stelling eens, VVD, D66, GroenLinks en Kies Lokaal stemden tegen. Bij Ons Dorp zat enige twijfel. 

Bestuurlijk fuseren

De partijen die vóór de stelling stemden, vinden onder meer dat het voor de organisatie onmogelijk is om 'vier broodheren, vier besturen te organiseren'. Peter van Huissteden van de PvdA zegt: "Dat hadden we van tevoren al voorspeld en dat zien we nu terug." 

De lijsttrekker is er 'bang voor' dat de oplossing voor uitdagingen waar de BUCH voor staat 'straks wordt opgelost door ook bestuurlijk te fuseren'.

Wat is de BUCH?

De BUCH is de overkoepelende ambtelijke organisatie die werkt voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vanuit vier gemeentehuizen werken in totaal bijna 800 medewerkers bij de BUCH. In het bestuur van de BUCH zit de burgemeester en een wethouder van iedere gemeente.

Volgens Van Huissteden, die ook oud-wethouder is, is het voor wethouders moeilijk om binding te vinden met die ambtenaren, 'want die werken ook nog voor twee andere gemeenten'. "We moeten weer eigen ambtenaren hebben die bijvoorbeeld het ruimtelijke ordeningsbeleid gaan vaststellen. Waarom? Die mensen zijn veel meer gericht op onze gemeente."

Tekst gaat verder onder foto:

Verkiezingsdebat Bergen - Foto: NH Nieuws / Laura Gremmee

'BUCH rammelt aan alle kanten'

Henk Borst van de nieuwe partij Ons Dorp vindt 'de gedachte achter de BUCH op zich heel interessant'. Toch 'rammelt het aan alle kanten': "Het is een heel raar idee om te vermoeden dat je dit soort hele complexe organisaties kunt laten leiden door amateurs. Een burgemeester en een wethouder is in het geval van de BUCH feitelijk een amateur."

"Het is vaak helemaal niet transparant hoeveel tijd ambtenaren aan taken in een gemeente besteden, terwijl alle vier de gemeenten uitgeven aan de organisatie"

Roel Beems (Lijsttrekker Lokaal Vitaal)

Roel Beems, raadslid voor Lokaal Vitaal in Castricum laat ook aan NH Nieuws weten dat hij het 'bijzonder' vindt dat een organisatie als de BUCH bestuurlijk wordt aangestuurd door burgemeesters. "Wat mij betreft wordt het meer als een bedrijf gerund", zegt hij. 

Beems maakte bij de oprichting van de BUCH deel uit van een groep raadsleden uit de verschillende gemeenten die zich bezighielden met de opstart van de organisatie. "Toen gaf ik aan: bij iets gecompliceerds als de BUCH moeten prestatieafspraken worden gemaakt, net als in het bedrijfsleven."

"Het is nu vaak helemaal niet transparant hoeveel tijd ambtenaren aan taken in een bepaalde gemeente besteden", vervolgt hij. "Terwijl alle vier de gemeenten wel geld uitgeven aan de organisatie."

"Er moeten stappen worden gezet om te komen tot meer betrokkenheid"

Uit onderzoek van Rob de Greef en Linda Muijsers-Creemers

Volgens Beems moet de organisatie transparanter: "Als raad krijgen wij geen helderheid over kostenverdeling binnen de BUCH, terwijl de raad over de gemeentelijke budgetten gaat. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt om met de BUCH gedaan te krijgen wat beoogd is."

Raad moet beter worden betrokken

Rob de Greef en Linda Muijsers-Creemers hebben onderzoek gedaan naar het functioneren van de BUCH. Uit hun rapport blijkt dat gemeenteraden meer betrokken moeten worden bij de organisatie. "De raden staan weliswaar formeel op afstand, maar dat neemt niet weg dat er stappen moeten worden gezet om te komen tot meer betrokkenheid."

Zij schrijven dat er 'nog een wereld is te winnen in dit samenspel', maar hier ligt volgens hen ook een taak voor de verschillende gemeenteraden: "Zij kunnen sturen op de BUCH-organisatie door moties, toezeggingen en zienswijzen." 

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de nieuwe raden volgens de onderzoekers 'zo spoedig mogelijk' aan de slag met het maken van afspraken, bijvoorbeeld over de gewenste betrokkenheid bij verschillende beleidsonderdelen.

NH Nieuws heeft de BUCH om een reactie gevraagd naar aanleiding van bovengenoemde kritiekpunten. De BUCH laat weten niet inhoudelijk in te gaan op wat er tijdens verkiezingsdebatten is gezegd.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]