Ga naar Content

Bewoners Manpadslaan Heemstede willen eindelijk actie: "Kassen een doorn in het oog"

Bewoners van de Manpadslaan in Heemstede zijn van mening dat er 'eindelijk' eens wat moet gebeuren met het grote gebied achter hun huis. Er wordt al twintig jaar gediscussieerd over wat er met het Manpadslaangebied moet gebeuren, en in de tussentijd staat het stil. Het gebied is gedeeltelijk in handen van projectontwikkelaars, het overige deel is van de gemeente.

De kassen in het Manpadslaangebied worden al jaren niet meer gebruikt - NH Nieuws / Kimberley Luske

Door de grote meningsverschillen over het plan met het gebied, gebeurt er al lange tijd niets. Sommige partijen willen een natuurgebied, anderen een mix van bebouwing en natuurrecreatie. Voor de bewoners van de Manpadslaan is maar één ding belangrijk: er moet wat gebeuren en wel zo snel mogelijk. Ze hebben zich samen verenigd in een bewonerscommissie waarmee ze naar inspraakdagen gaan.

"We hebben een manifest opgesteld met onze standpunten", vertelt een van de bewoners Yvette Veninga. Volgens haar staan de lege kassen in het gebied al jaren op instorten. "Die zijn een doorn in het oog zo langzamerhand. Het ziet er niet uit en het is geen fijne plek meer. Het trekt namelijk ook mensen aan die we daar niet willen hebben."

"Ze bouwen overal ecoducten, hier hoeven ze alleen een stuk land aan te leggen"

maria wiebosch, voorzitter stichting manpadslaangebied

Onder de politieke partijen in Heemstede zijn er verschillende ideeën over wat er met het gebied moet gebeuren. Zo vindt GroenLinks dat de gemeente het van de projectontwikkelaars over moet nemen om er een natuurgebied van te maken. "We ontkennen de wooncrisis niet, maar we kunnen op andere plekken bouwen", aldus fractievoorzitter Eric de Zeeuw. "Dit is nog het enige stuk met een doorkijk van de oude strandwal naar Heemstede."

Ook Stichting Manpadslaan ziet liever helemaal geen bebouwing in gebied. Volgens hen is het stuk groen een belangrijke verbinding tussen Leyduin en het Groenendaalse Bos. "Voor de biodiversiteit is het ontzettend belangrijk dat die blijft bestaan", aldus voorzitter Maria Wiebosch. "Het zijn allemaal ecologische hoofdstructuurverbindingen en we moeten ervoor zorgen dat beesten van het ene gebied naar het andere kunnen. Ze bouwen overal ecoducten om dat te realiseren, hier hoeven ze alleen maar een stuk land aan te leggen."

Gedeelde bebouwing en natuur

CDA en VVD zijn van mening dat de kassen die niet in gebruik zijn, weg moeten en dat het geld van de bebouwing nodig is om ook natuur en recreatie te realiseren. Ook zijn beide partijen het erover eens dat de ontsluiting in dat geval niet via de Manpadslaan moet lopen.

"Natuur en recreatie is belangrijk, en als Heemstede hebben wij die groene verplichting", aldus raadslid van VVD Heemstede Eveline Stam. "Maar er zijn veel mogelijkheden om dit te combineren met bebouwing. Woningen zijn op dit moment echt heel hard nodig."

Volgens Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede, moet de gemeente een steentje bijdragen aan het tegengaan van de woningnood. "Daarom is een deel woningbouw verstandig en het geld wat je daarmee verdient, kan gebruikt worden voor een openbaar natuurterrein."

Ontsluiting Manpadslaan

Voor de bewoners van de Manpadslaan maakt het niet uit als er wat woningen worden gebouwd, als de ontsluiting, maar niet via hun laan loopt. "Als er voor de financiële haalbaarheid voor een groen gebied huizen moeten komen, dan is dat prima. Zolang er maar rekening gehouden wordt met het verkeer. Het zou zonde zijn als het historische karakter van dit laantje verdwijnt. Er lopen en fietsen veel mensen en dat moet niet veranderen in een doorgaande weg."

Onder de bewoners is enige frustratie geweest over de plannen van het gebied. Volgens Veninga worden ze wel bij de werkgroep betrokken, maar gebeurt er verder niets. "Soms komen partijen langs om te praten, maar toch wordt het iedere keer over de verkiezingen heen getild", en dat gebeurt volgens haar al jaren. “Dan vragen wij ons af: willen ze het wel? Het is onduidelijk en het staat al jaren stil. Hopelijk wordt het na de verkiezingen eindelijk eens echt opgepakt."

Dossier Manpadslaansgebied

De ontwikkeling van het gebied tussen Leyduin, het Groenendaalse Bos en de  Manpadslaan, ligt al twintig jaar stil. Toen werd het opgekocht door projectontwikkelaars met het plan om er een woonwijk van te maken. Hierop kwam veel verzet vanuit Heemstede. Het college zette toen in op natuur en recreatie en een aantal villa's. Omdat de projectontwikkelaars meer villa's wilden, werden ze het er niet over eens. Het was economisch onuitvoerbaar.

In de tussentijd zijn er verschillende college's geweest met verschillende plannen. Op dit moment lopen de gesprekken met de grondeigenaren voor meerdere woningen in een groene setting. Hierbij wordt gekeken naar de financiële uitgangspunten en naar de ontsluiting van de wijk. Er is nog geen overeenstemming, maar genoeg raakvlakken om de gesprekken voort te zetten. Na de verkiezingen zullen de gesprekken verdergaan. 

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke nieuwsredactie

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]