Ga naar Content

Na jaren hakkelt politiek nog steeds over toekomst Carbasiustunnel: "Hak knoop door"

In 2012 leek het besluit om de Carbasiustunnel onder het spoor aan te leggen aan het Keern in Hoorn al genomen, maar tot op de dag van vandaag is het laatste woord er nog niet over gezegd. Zowel voor- als tegenstanders van de tunnel ergeren zich dan ook mateloos aan het beleid van het college, dat het probleem keer op keer aan het volgende college lijkt door te schuiven. 

Foto:

De Carbasiustunnel is net zoals in 2012 één van de belangrijke thema's bij de  gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn. Zo zijn er kiezers die hopen dat het nieuwe college korte metten maakt met de plannen, want velen van hen zien het absoluut niet zitten dat de tunnel onder de Poort van Hoorn gaat komen. Bovendien is het kostenplaatje veel te hoog.

Maar er zijn ook voorstanders die wel heil zien in de plannen, omdat het de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad verbetert. Ook staat het verkeer dan vermoedelijk minder vaak vast voor de slagbomen aan het Keern, die maar liefst twaalf keer per uur sluiten. Per uur is de overgang daardoor netto 21 minuten afgesloten.

Tekst gaat verder onder video:

De mogelijke tunnel staat al jaren op de politieke agenda - NH Nieuws

Zowel voor- als tegenstanders van de tunnel vinden het onbegrijpelijk en onverklaarbaar dat er na tien jaar nog steeds geen knoop is doorgehakt over de Carbasiustunnel. "Ik vind het heel kwalijk dat sinds 2012, toen de raad het besluit heeft genomen dat er een tunnel aangelegd zou worden, tot aan dit jaar nog steeds niks is gebeurd", vertelt Horinees Fred Klappe.

"Of het een tunnel wordt of iets anders, dat maakt mij niet zoveel uit. Als ze het maar een keer oplossen"

Fred klappe, inwoner

De inwoner is voorstander van de tunnel, maar zou op dit moment al blij zijn met een actie van het college. "Of het een tunnel wordt of iets anders, dat maakt mij niet zoveel uit", vervolgt Klappe. "Als ze het maar eens een keer oplossen."

"Ik vind het schandalig dat er nog helemaal geen spaden in de grond zitten, ook voor Groot Hoorn niet"

jan te hoven, bewoner

Bewoner Jan te Hoven is absoluut geen voorstander van de tunnel. Hij vindt dat er aan het project inmiddels al miljoenen euro's zijn verspild en de tijdwinst van de tunnel zou enkel een paar minuten opleveren. "Ik vind het inderdaad schandalig dat er nog helemaal geen spaden in de grond zitten, ook voor Groot Hoorn niet. Dat vind ik gewoon doodzonde." 

Het komt het vertrouwen in de politiek bij beide heren dan ook niet ten goede. "Op dit punt is het niet goed natuurlijk", lacht voorstander Fred Klappe. "In het bestemmingsplan staat ook dat het geen beleidspunten zijn, maar richtinggevende punten zijn. Nou, dan geef je weer alles vrij om nog weer vier of acht jaar te lopen klungelen om dit probleem niet op te lossen."

Poort van Hoorn

De gemeenteraad heeft in 2019 de ambitie uitgesproken om meer stad te worden. Hoorn zal tot 2030 6.000 nieuwe woningen toevoegen met daarnaast een aantal andere functies zoals
bijvoorbeeld het stadsstrand. Om deze groei en veranderingen in en rondom de stad in
goede banen te leiden, is een overkoepelende visie gemaakt op het gebied
van mobiliteit.

Deze visie geeft de richting voor de komende jaren aan en doet op een
aantal cruciale punten uitspraken. Aan de hand van de visie zullen er de komende jaren
projecten opgestart worden om met mobiliteit meer stad te worden, waarvan de Carbasiustunnel daar mogelijk één van is. 

Foto: Provincie Noord-Holland

Eén van de vraagstukken is de toegang tot de binnenstad en de Grote Waal. In de mobiliteitsvisie wordt vastgesteld dat bij de kruising Provincialeweg/Keern veel verkeer bij elkaar komt, zoals: voetgangers, fietsers, bussen en auto’s. Daar komt nu vanuit de Poort van Hoorn een extra ruimtevraag bij: het maken van een aantrekkelijk stedelijk verblijfsgebied rond het station en een goede aansluiting van het stationsgebied en de nieuwe stadse woonwijk bij het Pelmolenpad.

Uitgangspunt van de plannen is daarom om langzaam en snel verkeer van elkaar te scheiden. Dit betekent een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer bij Keern/Provincialeweg en een nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s en bussen. Door deze verkeersstromen te scheiden, wordt volgens het plan de kwaliteit voor alle verkeersgebruikers verbeterd.

Kosten van tunnel

In 2012 werd gemeld dat de tunnel zo'n 49 miljoen euro ging kosten, maar hoeveel het project op dit moment zou gaan kosten, is nog niet duidelijk. "Er is nog geen uitspraak gedaan over de inpassing van een nieuwe toegangsweg en dus ook niet of deze gelijkvloers dan wel ongelijkvloers zal worden aangelegd", legt woordvoerder Marieke van Leeuwen uit.

"Van beide varianten zijn in dit stadium dus ook de eventuele kosten nog niet bekend. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De voorbereidingen voor dat onderzoek zijn gestart. Streven is om na de zomer een voorstel aan de raad voor te leggen."

Alternatieven

De Carbasiustunnel zorgt al dik tien jaar voor ophef onder de Horinezen. Bewoners zouden dan ook graag alternatieve plannen zien, maar volgens woordvoerder Van Leeuwen wordt er op dit moment nog onderzoek gedaan naar alternatieve ontsluitingen van en naar de binnenstad. "Er zijn niet veel opties, omdat dit gebied behoorlijk dichtbebouwd is. Dit jaar krijgen we een beter beeld van de mogelijkheden, de impact en de kosten."

Hoe denkt de politieke partijen hierover?

Fractie Tonnaer
Voor de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad blijft de aanleg van een autotunnel of een gelijkvloerse doorsteek ( Carbasiusweg) nodig.

Hoorn Lokaal
Ondertunneling zorgt voor een betere doorstroming en er kan worden volstaan met één rijstrook. De kosten voor ondertunneling moeten mede gedragen worden Rijk, provincie en Prorail, Hoorn kan én mag die kosten niet alleen dragen. Wellicht zijn er ook nog Europese subsidies mogelijk voor grote infrastructurele werken. Onder het spoor door? Ja, maar alleen met financiële hulp vanuit Rijk en provincie.

ÉénHoorn
Met de komst van een hele nieuwe woonwijk op Pelmolenpad Prisma lokatie is ook een andere ontsluiting voor autoverkeer noodzakelijk. Daarmee ontvlechten we ook auto en fietsverkeer. Of dit leidt tot een tunnel, brug of gelijkvloerse kruising met het spoor hangt ook van de kosten af. Het gaat natuurlijk niet alleen om een tunnel maar om de beste ontsluiting en het toegankelijk houden van de stad.

PvdA
Wij zijn voor een ontsluiting bij de Poort van Hoorn mits dit betaalbaar is.

De Realistische Partij
Met de komst van de Poort van Hoorn en de oplevering van het stadsstrand zal het verkeersaanbod flink toenemen. Het aanleggen van een goede noord-zuid-verbinding door middel van een tunnel is dan ook een pré.

GroenLinks
Kun je wonen in die tunnel? Lost ie de woningnood op? Helpt dat ding bij het oplossen van de klimaatproblemen? Voor GroenLinks zijn er wel belangrijkere zaken dan deze tunnel, die vele tientallen miljoenen kost. Alleen als er een goed plan ligt, de kosten voor een flink deel door andere partijen worden gedragen en er de garantie is dat de tunnel geen verkeersaanzuigende werking heeft op de binnenstad, gaan wij er weer serieus naar kijken.

CDA
Er moet zeker een nieuwe toegangsweg komen in Hoorn en daar is slechts één oplossing voor: onder het spoor door. 

Alle politieke partijen zijn meerdere keren benaderd door KiesKompas om antwoord te geven op de stellingen, voorgelegd door NH Nieuws en WEEFF. De ontbrekende partijen in dit overzicht zijn: VVD, D66, ChristenUnie, Sociaal Hoorn en Liberaal Hoorn. 

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]