Start van hoofdcontent

AMSTERDAM

nl

Biomassacentrale AEB heeft tegen afspraak in toch snoeihout uit buitenland gestookt

10 februari 2022, 10.22 uur · Aangepast 10 februari 2022, 13.45 uur · Door AT5/NH Amsterdam

Biomassacentrale AEB heeft in het afgelopen jaar - tegen de in 2018 gemaakte afspraak in - tóch biomassa gestookt die uit het buitenland afkomstig is. Volgens de centrale in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is hiervoor gekozen omdat het 'door marktomstandigheden te weinig biomassa van voldoende kwaliteit aangeleverd kreeg'. Het Amsterdamse stadsbestuur reageert ontstemd op de mededeling van het AEB.

AT5 / Luuk Koenen

De mededeling valt te lezen in een brief vanuit de AEB-directeur Paul Dirix richting de gemeenteraad. Bovendien heeft het AEB in 2021 de norm overschreden van ammoniakuitstoot uit de natuurbeschermingswetvergunning. 

Dirix noemt drie redenen waarom er toch hout is geïmporteerd van verder dan de afgesproken 150 kilometer. "De eerste reden is dat AEB aan zijn verplichting om duurzame warmte te leveren wil voldoen - zeker in dit winterseizoen waarin de problematiek zich voordoet", schrijft hij.  Als tweede reden voert hij op dat AEB een contractueel verplichte test heeft gepland om te toetsen of de installatie en systemen met de juiste brandstofsamenstelling voldoen aan de ontwerpcriteria.

De derde reden is volgens hem dat AEB de centrale onder optimale condities wil laten draaien om inzicht te krijgen in de milieuprestatie, en of aanvullende investeringen noodzakelijk zijn om de ammoniakemissie verder terug te dringen.

Gemeente niet betrokken

Opvallend is dat de AEB het stadsbestuur niet in dit besluit betrokken heeft: volgens de centrale omdat het om een 'operationeel besluit was'. "Hiervoor bied ik u mijn excuses aan", schrijft Dirix. "Gezien het belang van de 150- kilometerafspraak had ik u bij nader inzien meteen moeten informeren over de situatie. Dat heb ik niet gedaan en daarvoor wil ik mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden."

Reactie college

"Het college is ontstemd dat het niet vooraf gekend is in het besluit van de directie", schrijven de wethouders Everhardt en Van Doorninck in een brief aan de raad. "Voor het college is de door de directie aangekondigde heroverweging dan ook noodzakelijk. De Raad van Commissarissen (RvC) onderschrijft die noodzaak. Het college heeft de directie en RvC van AEB verzocht de gemeente zo spoedig mogelijk verder te informeren en in overleg te treden, uiterlijk voor de raadsvergadering van 16 februari aanstaande. Het college hoopt op een oplossing."

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]