Start van hoofdcontent

ALKMAAR

nl

Alkmaarders geven hun bestuur een 5.8 als rapportcijfer voor de afgelopen vier jaar

1 februari 2022, 17.48 uur · Aangepast 4 februari 2022, 11.58 uur · Door Aline Bleeker

Alkmaarders hebben hun gemeentebestuur een 5.8 als rapportcijfer gegeven voor het functioneren tijdens de afgelopen vier jaar. Dit blijkt uit een enquête die NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas uitzette.

Stadhuis Langestraat Alkmaar - Foto: Alkmaar Centraal

Hiermee doet Alkmaar het relatief 'goed'. Van de dertig Noord-Hollandse gemeenten waarbinnen de enquête gehouden werd, scoren twaalf gemeenten hoger. Het hoogste cijfer is een 6.7 voor Huizen. Het laagste rapportcijfer is een 4.0 voor Hollands Kroon. 

329 respondenten uit de gemeente Alkmaar vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen. Hieronder een aantal hete hangijzers:

Woningtekort

Bijvoorbeeld of Alkmaar de afgelopen vier jaar voldoende heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. Hierop overwegend negatief gereageerd. 55 procent is het niet tot helemaal niet met de stelling eens. 20 procent reageert met 'neutraal', 17 procent is het eens tot helemaal eens met de stelling en 9 procent geeft aan geen mening over de stelling te hebben. 

Tekst gaat verder.

Lachgasverbod

Sinds 5 augustus 2021 riskeren mensen die in Alkmaar betrapt worden op het gebruik of verhandelen van lachgas een boete van honderd euro. Ook het 'treffen van voorbereidingen om lachgas te gebruiken' wordt gezien als overtreding.

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat Alkmaar er goed aan heeft gedaan het lachgasverbod in te stellen in de hele gemeente. 25,2 procent is het met de stelling eens, 61,3 procent is het er helemaal mee eens. 2,1 procent is het er niet mee eens en nog eens 2,1 procent is het er helemaal niet mee eens. 2,7 procent heeft hier geen mening over. 

Statushouders 

Op de stelling 'het huidige bestuur had meer ruimte moeten bieden voor het huisvesten van statushouders' lopen de meningen behoorlijk uiteen. 40,6 procent is het ermee eens tot helemaal mee eens. 39,8 procent is het ermee oneens tot helemaal mee oneens. Ruim een kwart is er 'neutraal' over en 3,6 procent heeft geen mening.

Afgelopen jaar werd in de Alkmaarse gemeenteraad heftig gedebatteerd over het wel of niet opvangen van asielzoekers en het huisvesten van statushouders. In september zorgde het onderwerp er zelfs voor dat de coalitie uiteen viel

Tekst gaat verder.

Duurzaamheid

Op de stelling: 'mijn huidige gemeentebestuur heeft de afgelopen vier jaar genoeg gedaan om duurzamer te worden', is de uitslag ongeveer fifty-fifty. Een kwart van de respondenten is het hiermee oneens tot helemaal mee oneens, 39 procent geeft aan 'neutraal' te zijn over de stelling. 26 procent is het ermee eens tot helemaal mee eens en 9 procent heeft geen mening.

Een voorbeeld van wat Alkmaar de afgelopen bestuursperiode op het gebied van duurzaamheid heeft gedaan, is de realisatie van bijna duizend zonnepanelen bij sportcomplex De Meent. 

Verantwoording onderzoek

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.

Voor een uitgebreide verantwoording kunt u hier terecht.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]