Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Gemeenteraad geeft groen licht voor 'Micro City' naast station Alkmaar Noord

22 december 2021, 15.19 uur · Aangepast 22 december 2021, 20.44 uur · Door Redactie Alkmaar e.o.

De Alkmaarse gemeenteraad heeft met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan voor de bouw van een 'Micro City' direct naast station Alkmaar Noord. Op dit moment staat hier nog een pand van PostNL. Alleen Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) stemde tegen.

Vastesteen / VerhovenCS

'Micro City - The Future' wordt een wooncomplex met maximaal 360 appartementen en daarnaast horeca, wellness en een stadstuin. OPA vindt tot 360 woningen in torens tot vijftien hoog 'veel teveel' voor een perceel van anderhalf voetbalveld groot. Helemaal omdat er aan de andere kant van het station vooral laagbouw staat. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal vandaag.

'Belabberde participatie'

OPA was 'verdrietig' over het plan, stelde raadslid Anjo van de Ven. Ze hekelde ook het participatieproces. "Dat is ronduit belabberd geweest. Mensen voelen zich er enorm teleurgesteld en gefrustreerd over." Wat dat betreft had de aangenomen motie 'Participatie kan altijd beter Stationsgebied Alkmaar Noord' van D66 en GroenLinks als pleister op de wond kunnen dienen, maar OPA was als enige tegen.

Voor de gebiedsvisie voor het hele stationsgebied Alkmaar Noord werd een amendement aangenomen om het gemeentelijk groen naast het Leger des Heils-gebouw vooralsnog ongemoeid te laten, en dat eventuele ontwikkeling met een 'zo hoog mogelijke trede van participatie' wordt ingevuld.

Parkeerdruk

Meer verdeeldheid was er over een amendement voor enerzijds het in kaart brengen van de parkeerdruk in het stationsgebied en anderzijds vastlegging van een voorkeur voor één centrale P&R-voorziening aan de zuidzijde van het station en het veranderen van parkeerplekken aan de noordzijde in groen. Het amendement ging met 21 tegen 13 onderuit.

Er werd daarnaast voor de visie voor Stationsgebied Alkmaar Centrum een motie aangenomen voor onderzoek naar meer ondergronds parkeren. Indieners VVD, Senioren Partij Alkmaar (SPA), CDA en Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) vrezen dat twee geplande ondergrondse parkeergarages niet volstaan. 

Ook werd het college per motie opgedragen om te onderzoeken of het nieuw te ontwikkelen gebied een aparte parkeerzone kan worden, waarin bezoekers voor alle bewoners van het hele stationsgebied moeten parkeren. Dit om de bestaande woonbuurten te ontzien.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]