Start van hoofdcontent

HUISDUINEN

nl

Erfgoedvereniging zet zich in voor behoud Lange Jaap, ook steun vanuit Tweede Kamer

21 december 2021, 16.27 uur · Aangepast 21 december 2021, 16.37 uur · Door Carina Gutker

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging maken zich hard voor het behoud van vuurtoren de Lange Jaap in Huisduinen. Dat laten ze weten in een brief die gisteren naar de gemeente Den Helder is verstuurd. 'Wij vinden het onvoorstelbaar dat deze unieke, markante vuurtoren gesloopt zou worden.'

Foto: Vuurtoren Lange Jaap op instorten - NH Nieuws / Chantal Bos

'De vuurtoren is een rijksmonument', vervolgen erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging, 'en het kan volgens ons niet zo zijn dat door achterstallig onderhoud van de eigenaar zelf deze zou moeten worden gesloopt.'

Maatschappelijk belang

Sterker: het is volgens de verenigingen strafbaar om een monument te laten verslonzen. 'Iedere eigenaar van een rijksmonument is verantwoordelijk voor de instandhouding van het monument, dit vanwege het maatschappelijk belang. Particuliere eigenaren worden [...] actief aan die verplichting gehouden. Het bevreemdt ons zeer dat nu juist de overheid in de vorm van Rijkswaterstaat zich niet aan deze plicht heeft gehouden en dat daar de ultieme maatschappelijke prijs voor betaald moet worden: sloop van een beschermd monument.'

Ze roepen de gemeente op om in actie te komen: 'De handhaving van de Erfgoedwet is een onderdeel van de wettelijke taken van gemeenten. U kunt dus Rijkswaterstaat aanspreken op het feit dat zij nalatig is geweest. Volgens ons zou u de eis kunnen en dienen te stellen dat behoud van De Lange Jaap koste wat kost het uitgangspunt moet zijn.'

Technisch vernuft

De verenigingen pleiten dan ook voor restauratie van de vuurtoren in plaats van sloop. 'Naar onze mening kan de Lange Jaap worden gerestaureerd. Dat vereist technisch vernuft en hoge kosten, maar dat is de inzet meer dan waard. Onze organisaties zullen bovenstaand behoudsstandpunt actief onder de aandacht brengen van de provinciale en landelijke politiek. Wij zullen inzetten op het beschikbaar stellen van de benodigde kennis en het benodigde budget om De Lange Jaap te behouden.'

Ook vanuit de landelijke politiek klinkt er steun voor het behoud van de toren. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft met gemeenteraadslid Harmen Krul Kamervragen ingediend. Daarin stelt Omtzigt 'zeer verbaasd [te zijn] dat Rijkswaterstaat al jaren wist dat dit Rijksmonument, de vuurtoren in Den Helder, is slechte staat verkeerde en niet ingreep'. Hij wil onder andere weten 'hoe het zo ver heeft kunnen komen' en of er nog meer rijksmonumenten in het beheer van Rijkswaterstaat slecht zijn onderhouden.

In september liet Rijkswaterstaat weten dat vuurtoren de Lange Jaap in Huisduinen in zo'n slechte staat was dat er per direct actie moest worden ondernomen. De directe omgeving van de toren werd afgezet en er werd onderzoek gedaan naar oplossingen voor de korte en lange termijn. Uit het onderzoek is gebleken dat alleen demontage en herbouw of sloop als opties overblijven. Voor de korte termijn wordt gekeken of de toren kan worden gestut.

Jan Roelofsen van dorpsvereniging Huisduiner Belang waarschuwde naar eigen zeggen al jaren voor het verval van de toren, maar kreeg geen bijval. Sloop is voor hem onbespreekbaar. Ook de Helderse gemeenteraad schaart zich achter het behoud van de toren, evenals twee Statenleden uit Den Helder en nu dus Kamerlid Pieter Omtzigt.

Op 9 januari staat een demonstratietocht gepland van de watertoren naar de vuurtoren.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]