Start van hoofdcontent

AMSTELVEEN

nl

Amstelveen verplicht om 52 vluchtelingen te huisvesten: "Ten koste van anderen"

13 december 2021, 18.00 uur · Door AAN! Redactie

Amstelveen moet in de eerste helft van 2022 52 vluchtelingen opvangen en huisvesten. Maar vanwege de woningkrapte heeft de gemeente deze woningen eigenlijk niet beschikbaar. "De plaatsing van deze vergunninghouders gaat dus ten koste van andere woningzoekenden, mensen die ook dringend op zoek zijn naar een woning of al heel lang aan het wachten zijn", volgens de gemeente.

AAN!

Afgelopen jaar zorgde de gemeente ervoor dat 129 statushouders een nieuw huis kregen toegewezen. "Tot op heden kunnen wij, ondanks de krapte aan woningen, nog aan de taakstelling voldoen", geeft de gemeente aan.

Krapte

Maar ook in Amstelveen is de woningnood groot, als gevolg van beperkte bouwgrond. Dit komt onder andere door restricties voor het bouwen rondom Schiphol. "Het gemeentebestuur heeft dit daarom onlangs aan de orde gesteld in een interview met de rijkscommissie die, in opdracht van de kamer, onderzoek doet naar het hele proces met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders", laat een woordvoerder weten.

Amstelveen is hierin niet de enige: D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven geeft aan dat bijna 70 procent van de provincie Noord-Holland de huisvestingsregeling niet realistisch vindt.

Verplichting

Toch hebben de gemeenten komend halfjaar van 2022 een harde verplichting. In Amstelveen is dit aantal door het Rijk op 52 statushouders vastgesteld. In de tweede helft van 2022 kan dit nog hoger uitvallen.

Lees verder onder het kader.

Hoe gaat huisvesten in zijn werk?

Iedere gemeente in Nederland heeft de plicht om vluchtelingen te huisvesten en het Rijk besluit elk halfjaar hoeveel statushouders er gehuisvest moeten worden. Statushouders zijn vluchtelingen, meestal met een asielachtergrond. Zij hebben eerst in asielzoekerscentra gewoond en later een vergunning gekregen.

Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente en de ontwikkelingen in het jaar, zoals woningtekorten en reismaatregelen door de coronapandemie. 

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, koppelt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) binnen twee weken de vergunninghouder aan een gemeente. Gemeenten hebben tien weken de tijd om woonruimte te vinden.

Gemiddeld duurt het momenteel langer voor ze een woning aangeboden krijgen, onder andere door de krappe woningmarkt. Als er een woning is gevonden, hebben vergunninghouders twee weken de tijd om daadwerkelijk te verhuizen.

"Door de coronacrisis en de reisbeperking blijven er onzekerheden voor het berekenen van de te verwachten aantallen. Daarom wordt er in 2022 een tussentijdse evaluatie gedaan door het Rijk om te kijken of het aantal moet worden bijgesteld. Als blijkt dat er meer vergunninghouders woonruimte nodig hebben, schuift dit dus door na het tweede halfjaar.”

Oplossingen

Ondanks de onzekerheden hebben verschillende partijen nieuwe ideeën om de vergunninghouders te verzekeren van een nieuw thuis. D66 noemt meerdere opties, zoals een betere doorstroom uit sociale huurwoningen, huisvesting in een hotel voor langere tijd, woningdelen of gemengd wonen en het inzetten van leegstaande gebouwen als tijdelijke woningen.

"Wij zouden de opvang liever in de regio van de veilige buurlanden zien"

Actief voor Amstelveen

Ook ChristenUnie komt met een nieuw initiatief: "Er zijn in de afgelopen paar jaar veel huizen en appartementen opgekocht door huisjesmelkers die deze huizen weer verhuren, en waarschijnlijk niet tegen lage huurtarieven. Verplicht deze eigenaren om bijvoorbeeld 10% van hun huizen te verhuren aan vluchtelingen tegen een reële prijs. Zo maak je niet alleen plek voor statushouders, maar ook de opgroeiende jeugd van Amstelveen, die allen recht hebben op een woning."

'Uit de hoge hoed toveren'

De VVD geeft aan het een lastige kwestie blijft. De partij erkent dat het mooi is als andere landen hun verantwoordelijkheid nemen en een veilige omgeving bieden aan mensen die hun leven in hun eigen land niet meer zeker zijn. "Dat zouden we zelf toch ook willen als je in een dergelijke situatie terecht komt? Opvang is echter niet altijd mogelijk. We kunnen niet ineens meer woningen uit de hoge hoed toveren, dus zullen het moeten doen met woningen die vrijkomen of opgeleverd worden in de sociale sector."

Tenslotte heeft AVA ook niet zo snel een oplossing op kortere termijn. "AVA begrijpt dat de EU en dus ook Nederland hier een verantwoordelijkheid in hebben, zeker als deze vluchtelingen het Nederlandse belang gediend hebben. Toch zouden wij de opvang liever in de regio van de veilige buurlanden zien. Kijk bijvoorbeeld naar de Turkije-deal met de Syrische vluchtelingen en niet in onze overvolle randsteden."

Integreren in Amstelveen

Eerder deze maand sprak AAN! met de twee statushouders Farideh en Khaled. Zij kregen beiden een woning van de gemeente toegewezen. In dit artikel spraken zij trots over hoe ze integreren in Amstelveen ervaren.

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]