Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Bergense inwoners eerst op woningmarkt? "Huisvestingswet is hier niet voor bedoeld"

6 december 2021, 16.50 uur · Aangepast 6 december 2021, 17.32 uur · Door Aline Bleeker

"Met veel lobbywerk hebben we de wet, die voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw mogelijk maakt, versneld in procedure gekregen", aldus de Bergense wethouder Klaas Valkering op sociale media. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) laat echter aan NH Nieuws weten dat de nieuwe Huisvestingswet niets te maken heeft met een lobby uit Bergen. Bovendien is de wet niet bedoeld om 'eigen inwoners' voorrang te verlenen: "Het is niet zo zwart-wit." 

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Valkering heeft het in zijn bericht over een wijziging in de Huisvestingswet die nu nog ter inzage ligt. Het moet ervoor zorgen dat koopwoningen beschikbaar worden gesteld voor mensen met een passend inkomen, zodat bijvoorbeeld ook starters meer mogelijkheden krijgen op de woningmarkt.

Gemeenten kunnen - als de wijziging zowel door de Eerste als de Tweede Kamer wordt aangenomen - ervoor kiezen maximaal 30 procent van alle sociale huurwoningen en koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar) met voorrang beschikbaar stellen voor groepen mensen die het buitengewoon moeilijk hebben een woning binnen de gemeente te bemachtigen.

Niet automatisch naar eigen inwoners

Van die 30 procent huur- en koopwoningen moet de gemeente eerst een deel beschikbaar stellen voor urgent woningzoekenden, vertelt Mareike Naumann, inwoner van Bergen en adviseur woonbeleid bij de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard, aan NH Nieuws. Urgent woningzoekenden zijn onder andere: mensen met medische urgentie, mantelzorgers, statushouders en dak- en thuislozen. 

Naumann, die eerder door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het gelijk gesteld werd toen ze aangaf dat Bergen onwettige beloftes maakte over voorrang voor eigen inwoners, vertelt: "Het is niet gezegd dat de overgebleven woningen hierdoor naar eigen inwoners gaan. Door middel van een uitgebreid onderzoek moet een gemeente aantonen wie hiervoor in aanmerking komt."

Quote

'Een gemeente moet met uitgebreid onderzoek aantonen wie in aanmerking komt voor voorrang op de woningmarkt'

Mareike Naumann - adviseur woonbeleid bij Eigen Haard

Bovendien is het een taak van de gemeenteraad - niet van het college van burgemeester en wethouders - om een gemeentelijke huisvestingsverordening op te stellen, aldus Naumann. "De wethouder loopt nu behoorlijk op de zaken vooruit." 

Vitale beroepen

In een toelichting op het wijzigingsvoorstel staat dat woningzoekenden met een beroep 'dat van vitaal belang is voor de plaatselijke samenleving' voorrang kunnen krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om woningzoekenden die werken bij politie, brandweer of in het onderwijs of de zorg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het 'niet zo is dat gemeenten straks zomaar woningen kunnen toewijzen aan eigen inwoners'.

Een woordvoerder licht toe: "Stel: er is in Bergen een lerarentekort, dan kun je er door middel van de aangepaste Huisvestingswet voor zorgen dat leraren voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Dit kunnen leraren uit Bergen zijn, maar ook leraren van buiten de gemeente die bijvoorbeeld in Bergen werken. Het is zeker mogelijk dat Bergenaren door de nieuwe wet voorrang krijgen, maar het is niet zo zwart-wit." 

Regionale afspraken

In essentie is het wijzigingsvoorstel een verruiming van voorrangsmogelijkheden die er nu al zijn. Zo is het al mogelijk om 25 procent van sociale huurders op bovenstaande manier voorrang te geven bij sociale huurwoningen. Dit is echter een mogelijkheid waar Bergen tot nu toe geen gebruik van maakt. "Dit komt doordat we regionaal  hebben afgesproken om geen 'muren' om gemeenten te plaatsen", vertelt wethouder Klaas Valkering.

Of Bergen wel gebruik gaat maken van de eventuele mogelijkheid om koopwoningen met voorrang te verkopen, is nog de vraag. "We zullen met deze wetswijziging moeten heroverwegen of de regionale afspraken nog voor ons moeten gelden. Dat zullen we onderzoeken."

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]