Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Zorgpersoneel laat dementerende bewoonster poedersuiker snuiven, terecht ontslagen

18 november 2021, 21.30 uur · Door Jouri Bakker

Viva! Zorggroep heeft begin dit jaar twee vrouwelijke werknemers ontslagen omdat ze een dementerende bewoonster bij wijze van grap een lijntje poedersuiker lieten snuiven. Hun ontslag was terecht, zo oordeelde de kantonrechter. De uitspraak werd eind juni al gedaan, maar vandaag door de rechtbank gepubliceerd. 

Viva! Zorggroep ontslaat medewerkers na 'lolletje' met poedersuiker - Google Streetview/AdobeStock

 

Op oudejaarsdag 2020 deden de vrouwen (26 en 59) in het bijzijn van een dementerende bewoonster alsof ze een lijntje cocaïne snoven. In werkelijkheid ging het om poedersuiker, maar ze moedigden de bewoonster aan om hun voorbeeld te volgen. Toen ze dat deed, filmden de vrouwen dat met hun mobiele telefoon. 

Drie collega's die het gelach hoorden en zich afvroegen wat er zo hilarisch was, kregen het filmpje te zien. Hoewel de maakster het filmpje daarna snel van haar telefoon zou hebben gewist, stapte één van de collega's naar haar leidinggevende, werden de vrouwen geschorst én werd er een onderzoek opgestart waarin alle betrokkenen aan de tand werden gevoeld. Na dat onderzoek werden de vrouwen op staande voet ontslagen.  

Oneens met ontslag

Omdat ze het daar niet mee eens waren, stapten ze naar de rechter. Die ging echter niet mee in hun claim om het ontslag ongedaan te maken.

Uitspraak kantonrechter

"De kantonrechter is van oordeel dat deze gedragingen in de specifieke omstandigheden van het geval als een dringende reden voor een ontslag op staande voet kwalificeren. Daarbij is van doorslaggevend belang dat [werkneemster] en [collega] werkzaam zijn met een kwetsbare doelgroep, die volledig afhankelijk is van de zorg van (het personeel van) Viva!."

"Het is dan ook de kerntaak van de zorgmedewerkers van Viva! om een veilige leefomgeving voor deze bewoners te creëren. Viva! moet er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat haar medewerkers niets doen of nalaten dat deze veilige omgeving in gevaar kan brengen. De kantonrechter is van oordeel dat [werkneemster] en [collega] in deze kerntaak ernstig tekortgeschoten zijn op 31 december 2020."

Een van de ontslagen vrouwen voerde aan dat haar bij indiensttreding nooit is verteld dat dit (soort) gedrag tot ontslag zou kunnen leiden. Hoewel inderdaad niet letterlijk in de gedragscode staat dat personeel bewoners niet mag aansporen om poedersuiker door een rietje op te snuiven, is de gedragscode volgens de rechter helder genoeg. 

"De Gedragscode van Viva! schrijft onder meer voor dat het personeel met respect met de cliënten moet omgaan, zich professioneel en correct moet gedragen richting cliënten en zich moeten onthouden van kwetsend gedrag. Zoals hiervoor is overwogen, vindt de kantonrechter dat [werkneemster] op deze punten is tekortgeschoten."

Behalve tot een zoektocht naar een nieuwe baan zijn de vrouwen veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, wat voor beiden neerkomt op 747 euro.

Reactie Viva! Zorggroep 

De rechter oordeelde evenals wij dat deze verzorgenden hun kerntaak om een veilige omgeving voor kwetsbaren bewoners te verzorgen ernstig hebben verzaakt, en dat wij juist gehandeld hebben door hen direct te ontslaan. 

Op welk van de 22 locaties in Noord-Holland bovenstaande gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, wil de organisatie niet kwijt.  

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.