Start van hoofdcontent

Amsterdam

NL
V

Hulpverlener Veilig Thuis op staande voet ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

12 november 2021, 13.00 uur · Aangepast 13 november 2021, 15.40 uur · Door AT5/NH Amsterdam

De gemeente heeft een hulpverlener van Veilig Thuis, het gemeentelijk meld- en steunpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Ook is er aangifte tegen hem gedaan. De man benaderde sinds 2017 zeker 37 meerderjarige vrouwelijke (oud-)cliënten via Whatsapp voor niet-werkgerelateerd contact.

Pixabay

De zaak kwam aan het licht toen een oud-cliënte dit jaar op 26 augustus bij Veilig Thuis melding maakte van het grensoverschrijdende gedrag van de medewerker. Direct na die melding is de man op non-actief gesteld.

Het gemeentelijke Bureau Integriteit startte direct na de melding in opdracht van GGD Amsterdam een intern integriteitsonderzoek. Uit dat onderzoek, dat op 1 november is afgerond, blijkt dat de medewerker voor zover bekend 37 (oud-)cliënten via Whatsapp benaderde met het kennelijke oogmerk een afspraak te maken.

Quote

"Grensoverschrijdend gedrag richting kwetsbare mensen binnen een hulpverlenersrelatie is onacceptabel"

femke halsema - burgemeester

Onacceptabel

Volgens de onderzoekers gebeurde dit op het moment dat er vanuit zijn functie geen reden meer was om hen te benaderen. Het grensoverschrijdende gedrag varieerde in ernst. "Het feit, dat medewerker dit gedrag vertoond heeft, is voldoende grond voor het reeds verleende ontslag op staande voet en was aanleiding voor de gemeente om aangifte te doen van mogelijk strafbare feiten", aldus zorgwethouder Simone Kukenheim en burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

"Grensoverschrijdend gedrag richting kwetsbare mensen binnen een hulpverleners- of afhankelijkheidsrelatie is onacceptabel. Deze vrouwen waren aan de zorg van Veilig Thuis toevertrouwd. Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar zou moeten zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn informatiepositie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste."

Extern onderzoek

Gespecialiseerde hulpverleners hebben, mede op basis van het rapport van Bureau Integriteit, met de (oud-)cliënten besproken wat hun ervaring met de medewerker is geweest en hebben hulp geboden. De vrouwen is ook gevraagd of zij mee willen werken aan het strafrechtelijk onderzoek. De GGD Amsterdam heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe dit de afgelopen jaren ongemerkt kon plaatsvinden.

De gemeente heeft een tuchtklacht ingediend om de ontslagen medewerker te laten schrappen uit het register van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), zodat hij ook in de toekomst niet opnieuw werkzaam kan worden in een dergelijke functie. Ook is er contact opgenomen met de voormalige werkgever van de man om ook daar het signaal af te geven dat er wellicht eerder grensoverschrijdend gedrag is geweest, aangezien hij het gedrag vanaf zijn indiensttreding bij Veilig Thuis heeft vertoond.

Affaire Ivens

De kwestie openbaart zich enkele maanden nadat wethouder Laurens Ivens opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers. Slachtoffers omschreven zijn gedrag als overdonderend, grensoverschrijdend en seksualiserend. De melders werden als oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was.

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]