Start van hoofdcontent

Amsterdam

NL
V

Klankbordgroepen over windturbines: "Divers met verschillende standpunten"

15 oktober 2021, 22.21 uur · Door Stefan Bunschoten

Amsterdammers, energiecoöperaties en bedrijven kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor klankbordgroepen over het plaatsen van windturbines in de stad. Zij zullen dan vanaf half november tot begin maart bij elkaar komen. 

Er komen vier lokale klankbordgroepen, een stedelijke klankbordgroep en twee klankbordgroepen met het thema gezondheid en het thema natuur. "Wij stellen per klankbordgroep een diverse groep samen van ongeveer vijftien mensen waarin verschillende standpunten worden vertegenwoordigd", laat de gemeente weten. Het Nederlands Platform Burgerparticipatie Overheidsbeleid (NPBO) adviseert de gemeente daarbij.

Informatie

"Door mee te doen, draagt u bij aan informatie voor de gemeenteraad", stelt de gemeente verder. "Hiermee kan de raad later een goede keuze maken over de mogelijke locaties voor windmolens in Amsterdam doordat de verschillende belangen gehoord zijn. Dit helpt bij het opstellen van een afwegingskader voor verdere besluitvorming." Er zijn drie tot vijf  bijeenkomsten per groep. Deelnemers zullen in totaal zes tot tien uur tijd kwijt zijn. 

Het gaat bij de lokale klankbordgroepen om de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuidoost. Dit zijn stadsdelen waar mogelijk windmolens komen, omdat er een zogenoemd zoekgebied is aangewezen. Tijdens de bijeenkomsten wordt bijvoorbeeld gevraagd wat er in de gebieden speelt. Onder meer  bewonersverenigingen, lokale natuurorganisaties of volkstuinverenigingen kunnen zich aanmelden.

Zorgen

In een stedelijke kankbordgroep kan bijvoorbeeld een ondernemersvereniging zitten die zich met de hele stad bezig houdt, een groep die zich zorgen maakt over de komst van windmolens of een groep die zich zorgen maakt over het klimaat. "Een stedelijke klankbordgroep biedt de ruimte om namens alle Amsterdammers mee te denken", schrijft de gemeente. 

De komst van de klankbordgroepen is het gevolg van het invoeren van een zogeheten reflectiefase. Wethouder Marieke van Doorninck zei dat de "extreme discussie" van eerder dit jaar tijdens deze fase in dialoog moet veranderen.

Zeventien

Na de reflectiefase volgt de planfase. Initiatiefnemers van windenergieprojecten kunnen zich dan melden om vervolgens een plan te maken. Over windturbines op een specifieke locatie wordt voor eind 2024 besloten. De nieuwe windmolens, dat zullen er ongeveer zeventien zijn, moeten uiterlijk 2030 klaar voor gebruik zijn.

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]