Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Statenlid Van Geffen uit VVD-fractie gezet na conflict met gedeputeerde Loggen

19 september 2021, 17.20 uur · Aangepast 19 september 2021, 19.41 uur · Door Josta Bosma

Statenlid Grethe van Geffen is niet langer onderdeel van de VVD-fractie in de Provinciale Staten. Dit maakte de VVD-fractie gisteren bekend na een ingelaste fractievergadering over de situatie rondom Van Geffen. De oorzaak is volgens Van Geffen een conflict met gedeputeerde Cees Loggen.

Foto: NH Nieuws / Hasan Coskun

In een verklaring laat de VVD Noord-Holland weten dat er gisteren een fractievergadering werd gehouden, omdat er 'onhoudbare situatie' was ontstaan met Statenlid Van Geffen. Al langer was er volgens de VVD wrijving tussen het Statenlid en de fractie. 

Van Geffen zou zich niet aan de afspraken houden die binnen de fractie gelden. "Afspraken over het naleven van afspraken en regels waren lastig dan wel onmogelijk met haar te maken. Dat leidde regelmatig tot wrijving (zonder glans) tijdens fractievergaderingen", aldus de VVD. "Kritiek wuifde ze weg als intimidaties of dat ze zou worden tegengewerkt zonder enige vorm van onderbouwing."

Het stoorde de fractie ook dat Van Geffen regelmatig haar eigen standpunten naar buiten bracht die niet waren afgestemd met de fractie. "Het structureel door mevrouw Van Geffen uiten van standpunten, meningen en insinuaties zonder enige vorm van onderbouwing bracht de fractie geregeld in verlegenheid, vaak intern, maar ook extern."

"Niet iedereen is in gelijke mate blij met of geïnteresseerd in die vraagtekens en discussie"

Grethe van Geffen, Statenlid

Van Geffen schrijft in een uitgebreide reactie dat ze altijd loyaal is gebleven aan de standpunten van de VVD, maar dat ze wel kritisch was op bepaalde besluiten. "Niet iedereen is in gelijke mate blij met of geïnteresseerd in die vraagtekens en discussie. Mij is meerdere keren te verstaan gegeven dat ik nog eens moest nadenken of ik wel geschikt ben als politicus", schrijft ze. 

Conflict met gedeputeerde Loggen

In haar verklaring schrijft Van Geffen over een conflict met gedeputeerde Cees Loggen over het provinciale Masterplan Wonen waar Van Geffen 'kritische vraagtekens' bij zette. Tussen de twee werd een 'uitpraatgesprek' gepland om het conflict op te lossen. 

Volgens Van Geffen heeft gedeputeerde Loggen dit gesprek afgezegd. "Toen ik op 13 september aangaf dat ik vanwege het belang van de kwestie de afspraak dan toch wilde laten doorgaan en dat ik mij daarbij wilde laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon, zegde hij de hele afspraak af en appte de zaak voor te leggen aan fractie en bestuur", schrijft ze.

Fractievergadering over 'onhoudbare situatie'

Volgens de VVD Noord-Holland ontwikkelde zich een 'onhoudbare situatie', omdat Van Geffen intern beschuldigingen van intimidatie uitte. "Het onderzoek naar aanleiding van de beschuldiging van mevrouw van Geffen leverde geen bewijs voor de beschuldigingen op en is besproken in de fractie."

In de vergadering kreeg Van Geffen de mogelijkheid om haar kant van het verhaal toe te lichten. Volgens de fractie heeft ze daar geen gebruik van gemaakt. In haar verklaring schrijft Van Geffen dat ze haar verhaal niet goed heeft verteld.  "Ik moest mij nu voor de voltallige fractie verdedigen voor de (ervaren) intimidatie die ik in de beslotenheid met de gedeputeerde persoonlijk had willen bespreken. Dat heb ik slecht gedaan", schrijft ze. "Mij is nog wel gevraagd of ik mij in deze setting ook geïntimideerd voelde waarop ik ‘ja natuurlijk’ heb gezegd. Dit leidde tot de conclusie ‘if you can’t stand the heat, then stay out of the kitchen’."

"En zo werd ik uit de fractie gezet zonder dat ik iets gedaan heb tegen de VVD, integendeel"

Grethe van Geffen, Statenlid

Uiteindelijk besloot de VVD-fractie om Van Geffen uit de fractie te zetten. "Ik geef aan voor de VVD te staan, maar de bestuurscultuur te willen veranderen. Dit is een voorbeeld daarvan, namelijk het op macht acteren, en zo werd ik uit de fractie gezet zonder dat ik iets gedaan heb tegen de VVD, integendeel", aldus Van Geffen. 

De VVD-fractie laat weten dat de beslissing is genomen, omdat er een 'onoverbrugbare en onwerkbare' situatie is ontstaan en dat een oplossing niet meer mogelijk is. "De VVD-fractie neemt met kracht afstand van elke insinuatie of beschuldiging van intimidatie of tegenwerking zoals geuit door mevrouw van Geffen", schrijft de VVD tot slot. 

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.