Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Raad weer bijeen over asielopvang na coalitieval: wat gebeurde er tot nu toe?

13 september 2021, 14.50 uur · Aangepast 13 september 2021, 20.56 uur · Door Aline Bleeker

De Alkmaarse gemeenteraad komt vanavond opnieuw bijeen voor een extra raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen. Een beladen onderwerp: toen de raad op 2 september zou praten over extra asielopvang, viel de coalitie na een motie van wantrouwen.

Na de oproep van het demissionair kabinet aan gemeenten om extra asielzoekers en Afghaanse evacués op te vangen, namen GroenLinks en PvdA het initiatief voor een extra raadsvergadering om het onderwerp versneld te behandelen.

Met steun van ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Leefbaar Alkmaar stond de benodigde eenvijfde van de raad destijds achter de extra vergadering. VVD, CDA en D66, toen coalitiepartners van PvdA en GroenLinks, waren echter niet van tevoren op de hoogte gesteld van het initiatief. Ze trapten de vergadering af met de vraag: waarom?

Volgens PvdA'er Gijsbert van Iterson Scholten kwam dit door 'de spoed van de situatie'. Toen VVD-fractievoorzitter John van der Rhee daarna aan Ema Najetovic van GroenLinks vroeg of de partijen de coalitiegenoten 'bewust buiten het initiatief hadden gelaten', beaamde zij dit na een korte aarzeling.

Val van de coalitie

Hierop dienden VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen in. OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) en de SeniorenPartij steunden de motie, waarmee een meerderheid van de raad achter de motie stond en de coalitie viel. Hierna werd, nog voordat het onderwerp asielopvang inhoudelijk was besproken, besloten op dat moment niet verder te vergaderen. 

Een motie van wantrouwen in het gemeentebestuur is - anders dan in de Tweede Kamer - nooit gericht tegen een raadslid, alleen tegen wethouders. In dit geval ging het om Cristian Braak (GroenLinks) en Paul Verbruggen (PvdA). Hoewel VVD, CDA en D66 aangaven niet van de wethouders te verwachten dat zij hun ontslag zouden indienen, gebeurde dit een aantal dagen later toch.

Hun taken werden herverdeeld en VVD, CDA en D66 willen het liefst het laatste half jaar tot de verkiezingen als 'kerncoalitie' verder. Ook hebben ze laten weten open te staan voor gesprekken met één of meerdere partijen die 'toe zouden willen treden tot het college dat nu door de kerncoalitie gevormd wordt'. Een gesprek met de OPA-fractie staat al ingepland.

Asielopvang

Hoe dit verder gaat, is voor nu alleen maar gissen. Nu eerst over naar de orde van de dag. Vanavond gaat de raad in gesprek over de huisvesting van statushouders, nadat oud-coalitiepartijen PvdA en GroenLinks hier opnieuw een verzoek voor indienden. Er zal vooral worden gesproken over de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan open te stellen voor de huisvesting van 450 statushouders.

NH Nieuws is vanavond ter plaatse om verslag te doen van de vergadering.

Evacuee, asielzoeker of statushouder?

In dit artikel gaat het over evacués, asielzoekers en statushouders. Hieronder een korte uitleg van ieder begrip:

Asielzoekers: mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar bij wie nog niet is besloten of hun verzoek wordt gehonoreerd.

Afghaanse evacués: mensen die de afgelopen weken uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Hierbij gaat het zowel om Nederlandse Afghanen die bijvoorbeeld op familiebezoek waren, als om Afghanen die zijn geëvacueerd omdat ze na de machtsovername van de Taliban gevaar lopen in hun thuisland. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer  ze hebben gewerkt als tolk voor Westerse landen tijdens de missie in Afghanistan. Wanneer het om de tweede categorie gaat, betekent het dat ze in Nederland de asielprocedure ingaan.

Statushouders: mensen van wie hun asielaanvraag is goedgekeurd omdat is vastgesteld dat hun thuisland gevaarlijk is (voor hen). Deze mensen krijgen een verblijfsvergunning (status) voor vijf jaar en mogen in Nederland wonen en werken. Als de situatie in hun thuisland in die vijf jaar verbetert, kan het zijn dat ze alsnog terug moeten. Verbetert de situatie niet? Dan kunnen ze na die vijf jaar een Nederlands paspoort aanvragen.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]