Ga naar Content

Afspraken met jongeren moeten overlast op en rond Aalsmeerse wateren terugdringen

Om overlast en vernielingen op en rond Aalsmeerse wateren terug te dringen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met bewoners, (jonge) waterrecreanten, jachthaveneigenaren en jongerenwerkers. Met het convenant hoopt de gemeente het toenemende wangedrag en vandalisme door vaak jonge onruststokers een halt toe te roepen. 

Waterconvenant tegen overlast - Foto: NH Nieuws

Het convenant bestaat uit een set afspraken die - als ze worden nageleefd - veilig vaarplezier voor iedereen garanderen. De afspraken gaan met name over geluidsoverlast, afval en veilig varen. Ze vormen een richtlijn die tijdens de toekomstige gesprekken tussen de gemeente en andere betrokken partijen worden gevolgd. 

Tekst loopt door onder de videoreportage over het 'waterconvenant'

Aalsmeer schrijft 'waterconvenant' met jongeren, watersportsector en politie - NH Nieuws

Adviseur van de gemeente die nauw betrokken is bij het overlast-dossier is Bart Schmidt. Hij legt uit waarom hij hoge verwachtingen heeft van de uitwerking van de gemaakte afspraken: "Het is geen opgelegd lijstje van huisregels. We hebben dit met z'n allen bedacht, vanuit zowel positieve als negatieve ervaringen uit het verleden. We hebben een slimme generatie, daar verwacht ik heel veel van en de burgemeester ook."

Aalsmeer is voorloper en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door andere watergemeenten in het land. Roy, Bastiaan en Vince vertegenwoordigen de jongeren tijdens de gesprekken die voorafgingen en zullen volgen rond het afsprakenpakket. "We zijn het gesprek uit goede wil ingegaan. Ik denk dat we er een heel mooi convenant uit hebben gehaald dat voor iedereen gaat werken", vertelt Roy. 

Jongerenwerker

Dat deze jongens meewerken zal volgens jongerenwerker Tessa Westerhof een positief effect hebben op naleving van de afspraken. "Er zijn nu drie heel actieve jongeren die het ondertekenen, dat is supertof. Zij worden gekend, als zij iets zeggen maakt het uit."

Toch blijft Westerhof realistisch: "Aan de andere kant zijn er ook jongeren uit Amstelveen, Uithoorn en zelfs Haarlemmermeer (die zich misdragen op de Westeinderplassen, red.) die hier niet aan verbonden zijn. Het is een deel, maar het gaat wel iets doen."

Foto:

Ook de drie jeugdige Aalsmeerse liefhebbers van de plassen hebben vertrouwen in een goede ontvangst van de gemaakte afspraken bij de rest van de jonge inwoners. "De overlast zal niet definitief afgelopen zijn maar we hopen wel dat we er samen voor kunnen zorgen dat het minder wordt."

Ambassadeurs

Burgemeester Oude Kotte werkte het afgelopen jaar aan het convenant maar kon tot zijn spijt niet aanwezig zijn bij het tekenmoment. Loco-burgemeester Van Rijn voerde daarom tijdens de bijeenkomst het woord.

"Als gemeente omringd door water zetten we in op zowel preventief als repressief optreden", aldus Van Rijn. "We dagen jongeren uit om 'ambassadeur van de Westeinderplassen' te worden en op basisscholen zal les worden gegeven over het unieke plassengebied van Aalsmeer."

Cameratoezicht

Om onveilige situaties op het water te voorkomen, is het convenant onvoldoende, erkent de gemeente. Daarom wordt er ook ingezet repressieve maatregelen, waaronder camera's op de Poel die hardvarende boten kunnen flitsen.

Verder overweegt de gemeente om mobiele camera's in gebruik te nemen waarmee willekeurige plaatsen kunnen worden geobserveerd, om zo vernieling en vervuiling te kunnen bestraffen. Met zulke camera's wordt het voor gedupeerde eigenaren van recreatie-eilanden eenvoudiger om schade op daders te verhalen.  

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]