Start van hoofdcontent

Gooi

NL
V

Blaricum neemt maatregelen voor verkeersveiligheid HOV-bus, verbazing in Huizen

21 juli 2021, 17.36 uur · Door Sjoerd Stoop

Er staan aanpassingen op stapel om het traject van de snelle HOV-bus door 't Gooi straks verkeersveiliger te maken. Het gaat vooral om de Blaricumse Stroomzijde, waar buurtbewoners bang zijn dat de voorbijrazende bussen straks voor gevaarlijke situaties zorgen voor overstekende schoolkinderen. Dat er tegemoetgekomen wordt aan bezwaren van buurtbewoners, zorgt in Huizen juist weer voor verbaasde gezichten. 

Gemeente Huizen

Een van de voornaamste aanpassingen op het traject van de snelle HOV-bus wordt het verlagen van de maximumsnelheid van de bus over de Stroomzijde. Dat wordt straks 'slechts' 30 kilometer per uur. Daarnaast worden er andere maatregelen genomen om alles een stuk verkeersveiliger te maken, zoals het maken van veilig oversteekplaatsen en het weren van ander autoverkeer. 

Waar er voor Blaricum tegemoetgekomen wordt aan bezwaren en zorgen van buurtbewoners, wordt in Huizen verrast gereageerd. Het dorp gaat straks veel merken van de komst van de HOV-bus en moet onder meer heel wat werk verzetten om de komst van de bus mogelijk te maken. De bus moet daar op hoge snelheid en zo onbelemmerd mogelijk door kunnen rijden. 

Daar klinkt echter onder Huizers protest tegen. Voor de komst van de HOV-bus gaat de openbare ruimte flink op de schop en moeten er onder meer veel bomen worden gekapt. Dat gebeurt tegen hoge kosten. Er zijn bezwaren, maar de bezwaarmakers voelen zich niet gehoord.

Schril contrast

Waar Huizen juist de weg vrij maakt om de bus zo snel mogelijk te laten rijden, moet chauffeur van dezelfde bus een paar kilometer verderop alweer op de rem trappen omdat er daar maar 30 kilometer per uur gereden mag worden. "Het valt te verwachten dat de rijtijd van de HOV daardoor zal worden verlengd. Die maatregelen staan in schril contrast met de afspraken waar de provincie Noord-Holland de gemeente Huizen aan houdt. De inspanningen van Huizen lijken tevergeefs als vervolgens in Blaricum de snelheid er uit wordt gehaald", zegt Wessel Doorn van de Huizer fractie van de ChristenUnie. De partij heeft daarnaast zorgen over de toename van autoverkeer als de auto's juist in Blaricum worden geweerd.

De ChristenUnie-fractie heeft raadsvragen gesteld over de gevolgen van de Blaricumse aanpassingen aan het HOV-plan voor Huizen en hoe burgemeester en wethouders daar tegen aankijken. De partij wil weten welk overleg erover is geweest tussen de gemeentebesturen van Blaricum en Huizen. Daarnaast vraagt de ChristenUnie of er, nu er in Blaricum het een en ander mogelijk blijkt, ook in Huizen nog een keer met de provincie gekeken kan worden naar wat er binnen de eigen gemeentegrenzen allemaal moet gebeuren. 

De vragen van de partij moeten nog worden beantwoord. Dat gebeurt naar verwachting voor de volgende raadsvergadering van eind september. 

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]