Ga naar Content

Nieuwbouw op IJburg met verplichte nestkasten een succes

Steeds vaker wanneer een flat wordt gebouwd, wordt er ook voor vogels gebouwd. Natuurinclusief bouwen heet dat: nieuwbouw die rekening houdt met natuur. Dat kan groen zijn, maar ook wat anders: op IJburg hebben ze honderden nestkasten in laten metselen. Die zijn inmiddels bevolkt door met name mussen, maar ook steeds meer gierzwaluwen vinden daar een nest. Goed voor de natuur, maar zeker ook voor mensen.

Nestkasten op IJburg succes - NH Nieuws

Anneke Blokker kijkt verrukt naar de mussen die in en uit vliegen in een nestkast die in de muur van een flat is ingebouwd. "Honderden nesten zijn dit voorjaar bezet. Die nesten met die dikke poepstrepen zijn trouwens ingenomen door spreeuwen, die zijn niet zo netjes." De stadsecoloog van de gemeente Amsterdam wordt er blij van.

"Natuur is goed voor dieren maar ook voor mensen. Meer groen in de wijk betekent lagere temperaturen in de zomer. Minder stenen in de stoep laat water de grond inlopen, zodat bij extreme regenval de boel minder snel onderloopt. Op die plek kunnen weer planten groeien waar insecten van profiteren en daarvan weer vogels en vleermuizen."

In Balans

Menno Vergunst bewoont een flat op IJburg die hij samen met andere bewoners zelf heeft laten bouwen. "Wij wilden van het begin af aan ook ruimte bieden aan planten en dieren. Vergeet het niet: wij mensen zijn onderdeel van de natuur!"

"Toen de eerste woningen op IJburg werden opgeleverd, ruim tien jaar geleden, ontstond er meteen een insectenplaag", weet Anneke nog. "Er waren nog geen vogels om de muggen en spinnen in toom te houden. Vleermuizen eten wel drieduizend insecten per nacht! Nadat ze hier een plek hebben gevonden is de natuur veel beter in balans." 

Nestmogelijkheden

We moeten tot de schemering wachten tot we eindelijk gierzwaluwen te zien krijgen. "Het heeft gewaaid en geregend en dan zijn de gierzwaluwen ver weg op zoek naar eten", legt Gert de Jong uit. Gert onderzoekt al jaren de gierzwaluwpopulatie van Amsterdam.  We staan onder de muur van het appartementengebouw van Menno. "Vorig jaar waren twee van de nestkasten in deze muur door gierzwaluwen in gebruik."

Als we na tienen eindelijk opbreken hebben we bij vijf nestkasten gierzwaluwen naar binnen zien vliegen. "Dat is veel beter dan verwacht!", zegt Gert blij. "Gierzwaluwen zijn extreem voorzichtig met het in gebruik nemen van nieuwe nestmogelijkheden. Dat er alleen op deze muur alleen al dit jaar twee keer zoveel nesten in gebruik zijn is een groot succes." 

Gierzwaluw in de lucht - Foto:

Bekijk alle verhalen en afleveringen op onze themapagina Natuurlijk Noord-Holland.

Opmerkingen, tips of vragen? Stuur verslaggever Stephan Roest een berichtje via [email protected]