Noord-Holland

NL
V

Provincie wil 'dringend overleg' met kabinet over opvang statushouders

23 juni 2021, 13.57 uur · Aangepast 23 juni 2021, 14.35 uur · Door Anne Kersten

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komt er snel overleg met het kabinet over de statushouders die in 2021 een huis zouden krijgen in de provincie. Het aantal statushouders dat gevestigd moet worden is de afgelopen tijd explosief gestegen en dat kunnen de gemeenten niet aan. 

Wikimedia: Janericloebe

In 2021 is de zogenoemde taakstelling voor huisvesting bijna verdubbeld. Daarbij is de 'opgave voor Noord-Holland onevenredig hoog', in vergelijking met bijvoorbeeld Friesland en Groningen, schrijft de provincie. "De taakstelling van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij elkaar is lager dan die van Noord-Holland."

In de eerste helft van 2021 moeten 2.228 statushouders gehuisvest worden, verspreid over diverse gemeenten in Noord-Holland. In de tweede helft van 2020 waren dat er nog 1.070. 

Bijna onmogelijk

Dat zorgt voor een lastige situatie, stelt de provincie. De verwachting is dat de hoge aantallen namelijk bij veel gemeenten tot problemen zullen leiden. In 2020 kon een aantal gemeenten de 'huisvestingsuitdaging met kunst- en vliegwerk' nog net aan. Voor dit jaar is de verwachting dat de 'bijna-verdubbeling zeer moeilijk, zo niet onmogelijk' te vervullen is. 

Zeker omdat er naast de hoge taakstelling nog meer problemen spelen. "Er is een groot woningtekort", legt gedeputeerde Cees Loggen uit. "Vooral aan betaalbare woningen. Dat wordt verergerd door de stikstofproblematiek, door nieuwe Rijksregels rondom geluid waardoor woningen niet gebouwd mogen worden, door de coronacrisis, geldtekorten en een gebrek aan bouwvakkers."

Brandbrief

Eerder trokken onder meer de regio's Alkmaar en West-Friesland al aan de bel: ze maakten zich zorgen om de taakstelling rondom huisvesting van statushouders. Ze schreven een brandbrief aan de staatssecretaris. Daarop werd de taakstelling naar beneden bijgesteld, maar volgens Noord-Holland is dat niet genoeg geweest. Er wordt verwacht dat er alsnog zo'n 70 procent van de gemeenten niet aan de opdracht kan voldoen. 

In dat geval wordt het 'probleem' doorgeschoven naar de provincie en wordt zij verantwoordelijk voor het vestigen van de statushouders (indeplaatsstelling, red.). Maar daar zit volgens Noord-Holland de crux; ook zij kunnen het probleem niet oplossen. Er zijn namelijk simpelweg té veel gemeenten die niet aan de taakstelling kunnen voldoen. "Zo'n groot aantal kan de provincie zeer waarschijnlijk niet aan."

In gesprek

Daarnaast is de taakstelling voor dít jaar bedoeld en moet deze ook dit jaar worden uitgevoerd. "Het is onmogelijk om in zo’n korte tijd, waar dan ook in de provincie, (al dan niet tijdelijke) woningen te bouwen om op tijd aan de taakstelling te kunnen voldoen", concludeert de provincie. "Er zijn te weinig beschikbare woningen."

"Het tekort aan betaalbare woningen wreekt zich overal, ook hier. Wij als provincie kunnen ook geen ijzer met handen breken." Op dit moment is er nog geen oplossing en daarom wil de provincie zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 06 30 09 30 03

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]