Start van hoofdcontent

Haarlem

NL
V

Zorgen in Zandvoort om mogelijke verplaatsing van strandpaviljoens

14 juni 2021, 12.00 uur · Aangepast 14 juni 2021, 13.30 uur · Door Paul Tromp

Dat onze kust sterk genoeg moet zijn om ons tegen het water te beschermen, daar is iedereen het wel over eens in Zandvoort. Maar dat strandpaviljoens daarom mogelijk meer richting zee moeten opschuiven, daar zijn nu wat zorgen over in het kustdorp. Het hoogheemraadschap van Rijnland wil de duinen bij Zandvoort versterken en het verplaatsen van paviljoens zou daar onderdeel van kunnen gaan uitmaken.

De zorgen bij het Zandvoortse college zijn ontstaan na het verschijnen van de Ontwerp Kustnota van het hoogheemraadschap. Daarin staat dat de duinaangroei in badplaatsen op dit moment minimaal is of zelfs helemaal ontbreekt, zoals in Zandvoort. De drukke bebouwing op het strand zou daar een belangrijke rol bij spelen. Het zand stuift namelijk tegen de paviljoens aan en komt zo niet op het achterliggende duin terecht.

Het hoogheemraadschap onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om het duin in Zandvoort de komende jaren te versterken. Het college van Zandvoort staat daar helemaal achter, maar schrikt van de woorden 'zeewaartse kustversterking' in het document. 

NH Nieuws / Paul Tromp

De gemeente vreest namelijk dat de bebouwing tegen het duin een aantal meter richting zee moet worden verplaatst, zodat het duin wél kan aansterken. Dat gevoel wordt bij partijen als CDA en GroenLinks ook versterkt door een filmpje dat het hoogheemraadschap op Youtube heeft geplaatst, waar de rol van de paviljoens ook expliciet wordt genoemd.

Een eventuele verplaatsing van paviljoens heeft grote financiële consequenties voor de paviljoenhouders, zo schrijven burgemeester en wethouders aan het hoogheemraadschap. Met name voor de paviljoens die jaarrond op het strand staan.

Paviljoenhouders blijven rustig

Niels Priester, woordvoerder van de strandpaviljoenhouders in Zandvoort, is blij met de steun van de gemeente, maar maakt zich geen grote zorgen. "We hebben altijd goed contact met Rijnland en ze hebben ons verteld dat het voorlopig niet aan de orde is. We zouden dan zelfs deels in zee komen te staan. Tijdens de laatste ronde kwamen we hier ook niet eens in aanmerking voor zandsuppletie, dus dat geeft ook wel aan dat het allemaal wel mee lijkt te vallen."

Afgelopen winter mochten alle Zandvoortse paviljoens nog vanwege de coronacrisis éénmalig op het strand blijven staan van het hoogheemraadschap, tot tevredenheid van de paviljoenhouders en de gemeente. Dat scheelde namelijk de kosten van het afbreken en opbouwen. 

'Strand wordt te smal'

Het college van Zandvoort wijst het hoogheemraadschap ook op andere nadelen van het mogelijk verplaatsen van de paviljoens. Het strand wordt dan smaller en dat zou weer invloed kunnen hebben op de veiligheid en 'de economische en toeristische waarde van het strand', zo schrijven burgemeester en wethouders. Ze stellen, dat als het tóch van verplaatsing moet komen, dat dan de huidige breedte van het strand in stand moet worden gehouden. Dus dan zal er aan de zeezijde een nieuwe strook zand aangelegd moeten worden. 

Dijk-in-duin-constructies

In Noordwijk en Katwijk zijn zogenaamde 'dijk-in-duin-constructies' aangelegd. Het duin werd op die manier versterkt en daardoor konden eronder ook ondergrondse parkeergarages worden aangelegd. Iets wat Zandvoort, met alle bouwprojecten die nog op de agenda staan, ook graag zou willen. Het college ziet alleen niets van dit alternatief terug in de plannen van het hoogheemraadschap en hoopt dat die in de definitieve Kustnota alsnog worden meegenomen. 

Reactie hoogheemraadschap van Rijnland

Een woordvoerder van het hoogheemraadschap van Rijnland laat weten dat de zienswijze van Zandvoort in september wordt besproken. Over het al dan niet verplaatsen van strandpaviljoens en het aanleggen van 'dijk-in-duin-contructies' luidt de reactie:  

"Voor het opstellen van de Kustnota, wat jaren in beslag nam, heeft al veel overleg plaatsgehad tussen gemeenten en waterschap. Dit gebeurde vooral in het kader van het Deltaprogramma Kust. De opdracht was met elkaar te kijken wat de opties zijn om waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling te combineren. 

Allerlei varianten zijn daarbij de revue gepasseerd. Technisch is er veel mogelijk, maar je hebt ook met maatschappelijke kosten te maken. Soms lijkt een technische oplossing haalbaar, maar is het niet houdbaar, omdat er nieuwe inzichten zijn over de versnelde zeespiegelstijging, of over het toenemende onderhoud wat hiermee gepaard gaat.

Het verplaatsen van strandpaviljoens is en blijft altijd een optie. Dat zie je ook bij andere waterschappen aan de kust.

In het kustbeleid wordt ook rekening gehouden met andere lokale plannen die er al liggen; bijvoorbeeld de herinrichting van een boulevard of aanpassingen aan strandopgangen om ze beter toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor Zandvoort, waar veel paviljoens staan, en er veel plannen zijn voor de boulevardzone."

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]