IJmond

NL
V

'Zwijgende meerderheid' Wijk aan Zee staat op in Tata-debat: "Tijd voor verandering"

9 juni 2021, 21.54 uur · Aangepast 22.04 uur · Door Dennis Mantz

Veel Wijk aan Zeeërs zijn de verharde discussie over de overlast van de naastgelegen staalfabriek meer dan zat. Onder aanvoering van dorpsbewoner Jan van der Land staat er nu ook een nieuwe 'milde beweging' op, die je volgens Jan zou kunnen noemen als de 'zwijgende meerderheid'. "We zijn het zwart-wit denken zat. Het botst en past niet bij het dorp Wijk aan Zee."

Dennis Mantz / NH Nieuws

Het plan blinkt uit in eenvoud: mensen in het Dorpshuis De Moriaan of op de Dorpsweide samenbrengen om een 'constructief gesprek' met elkaar te laten hebben. Zo'n vijftien inwoners hebben zich volgens Van der Land al gemeld. "We zijn het zat dat mensen steeds maar blijven roepen dat je je koffers moet pakken en moet gaan verhuizen. Of een ander die vindt dat het gaat om een moordfabriek die moet sluiten. We willen dat er weer gesproken wordt met elkaar. Standpunten uitwisselen, en daar vervolgens over in gesprek gaan", aldus Van der Land.

Een initiatief dat ook dorpsbewoner Lia Heydenrech (75) als muziek in de oren klinkt. Haar man werkte tientallen jaren voor de Hoogovens en vindt dat de discussie uit de hand is gelopen. "Je kan ook zeggen dat je allemaal voor verbetering bent en dat het zo snel als mogelijk voor elkaar moet zijn bij Tata Steel. Maar al die uitlatingen: 'gooi die fabriek maar dicht' of kinderen die tegen elkaar zeggen: 'Je vader werkt op een kankerfabriek'. Dat gaat gewoon te ver", aldus Heydenreich.

Bekijk onderaan het artikel de reactie van Tata Steel op de verharding van het debat.

'Zwijgende meerderheid' krijgt een stem - NH Nieuws

Bert Kisjes, filosoof en inwoner van Wijk aan Zee, vindt dat Tata Steel zich in de eerste plaats aan alle regels moet houden. "Tata Steel moet orde op zaken stellen en zorgen dat de overlast wordt teruggedrongen. Daad bij het woord voegen. Wetten zijn zeker niet zaligmakend, maar als je ziet hoe groot het bedrijf is dan lijkt het me goed dat ze zich daar wel aan houden."

Niettemin vindt Kisjes dat de mensen en de staalfabriek altijd in gesprek moeten blijven met elkaar. Kisjes steunt dan ook het initiatief van de nieuwe 'milde beweging'. "Je merkt dat de discussie het dorp in zekere zin splijt; dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus ga in gesprek. En als je dat doet, laat dan de vooringenomen stellingen varen."

Tata Steel

Jan van der Land benadrukt dat het initiatief niet wordt genomen voor Tata Steel, maar vooral om het gesprek in het dorp op een 'goede manier' te gaan voeren. Toch wil hij ook met de staalfabriek om tafel. 

"Ze hebben een Roadmap om de problemen aan te pakken. Maar wie snapt het? Dan zou ik graag de directeur weer eens willen uitnodigen om eens in jip-en-janneke-taal uit te leggen wat dat dan betekent. En hoe ze de dingen willen gaan aanpakken. Ik heb het vermoeden dat als er een groep Wijk aan Zeeërs met open vizier naar wilt luisteren, dat zij dat ook wel willen."

Reactie Tata Steel op verharding debat

De discussie in de IJmond over luchtkwaliteit en de rol van de staalfabriek verhardt.
Wat merkt Tata Steel daar eigenlijk van?

"Tata Steel ervaart dat de toon van het debat over de impact van ons bedrijf op de omgeving steeds scherper wordt. En dat mensen over grenzen gaan bij het verkondigen van hun mening. Dat zien we op social media en ook bij onze klachtenafdeling. De emoties lopen soms hoog op. Dat betreuren wij. Wij roepen iedereen op om respectvol met elkaar om te gaan. Er zijn ook veel mensen die op een redelijke manier uiting geven aan hun mening, maar helaas hoor je die in het publieke domein nauwelijks."

Is de verharding van het debat ook een zorg voor Tata Steel? 

"Tata Steel hecht grote waarde aan dialoog die op een respectvolle manier gevoerd wordt. Niemand wordt er beter van als de grenzen van het fatsoen worden overschreden of de dialoog wordt gemeden. Gelukkig kunnen wij constateren dat het debat over het algemeen op een nette manier wordt gevoerd."

Hoe kijkt Tata Steel naar de oprichting van een 'milde groep/beweging' in het dorp Wijk aan Zee? 

"Tata Steel verwelkomt de komst van een ‘milde groep’ en gaat graag met deze mensen in
gesprek. Het is goed dat als bedrijf en omwonenden met elkaar in een open dialoog standpunten uitwisselen. Helaas moeten wij constateren dat actiegroepen uit Wijk aan Zee op dit moment ervoor kiezen om gesprekken met Tata Steel uit de weg te gaan en alleen via de (social) media en schriftelijk te communiceren. Dat helpt niet om wederzijds begrip te kweken. Een groep die aangeeft voorstander te zijn van een constructief debat is dan ook meer dan welkom."

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]