Noord-Holland

NL
V

Commissarissen schrijven brandbrief aan informateur voor structurele steun gemeenten

21 mei 2021, 11.10 uur · Aangepast 21 mei 2021, 11.42 uur · Door Daphne Keislair

De twaalf commissarissen van de Koning uiten in een brief aan informateur Mariëtte Hamer hun zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur op vier gebieden: de ondermijnende criminaliteit, de opvang van asielzoekers en statushouders, de positie van de burgemeesters en de gemeentefinanciën. Zo hopen de commissarissen dat de informateur hun voorstellen meeneemt in haar gesprekken met de fractieleiders voor een nieuw kabinet. 

AdobeStock

De commissarissen vertegenwoordigen de twaalf provincies van het Rijk en vanuit hun functie en daarbij behorende zorgplicht richten zij zich tot het rijk. Zij maken zich zorgen dat de inzet op de genoemde punten na de kabinetsformatie komen te vervallen, terwijl een blijvende inzet van de Rijksoverheid noodzakelijk is.  

Om hun punten kracht bij te zetten doen de commissarissen concrete voorstellen. Zo hopen ze dat de informateur deze meeneemt in haar gesprekken voor een nieuw kabinet. Als eerste punt benoemen zij de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Doordat criminelen gebruikmaken van diensten van de bovenwereld, raken volgens de Rijksoverheid de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Met als gevolg dat criminelen zo onze samenleving beïnvloeden.

Het afgelopen kabinet bestreed dit door incidenteel geld vrij te maken voor netwerken, zoals de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC). Maar de vertegenwoordigers willen dat er structureel geld vrijkomt. Alleen zo zou de geïntensiveerde samenwerking worden voorgezet. Ook moeten de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen overheden en hun partners verbeteren. Zeker omdat dit volgens hen het grootste struikelblok in de aanpak van ondermijning is. 

Voor het tegengaan van cybercrime en cyber-ondermijning moet er een duurzame investering komen. Er moet een landelijke regie komen die samenwerkt met gemeenten, provincies en organisaties, zodat overheden sneller op digitale ontwikkelingen kunnen inspelen, vinden de commissarissen. 

Punt twee, drie en vier

Over de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders komen de commissarissen ook met een paar suggesties. Zo moet er extra aandacht komen voor mensen die een vergunning hebben om in Nederland te blijven. Verder moeten gemeenten meer geld krijgen voor de huisvesting en inburgering van statushouders. 

Tot slot kaarten de vertegenwoordigers de zware druk die er op de financiële positie van de gemeenten ligt aan. Gemeenten worden tegenwoordig gedwongen tot verregaande besparingen op dienstverlening en voorzieningen aan inwoners. Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat gemeenten straks een gezonde en duurzame financiële basis krijgen. 

Overigens was de gemeente Alkmaar juist geholpen dankzij de landelijke coronasteun die de gemeente ontving afgelopen jaar. Daardoor sloot Alkmaar 2020 netjes binnen de begroting af. 

Met de brief hopen de twaalf commissarissen van de Koning erop dat de informateur de aandachtspunten meeneemt in haar besprekingen voor het komende kabinet. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 06 30 09 30 03

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]