Start van hoofdcontent

MEDEMBLIK

nl

Tekort van bijna 5 miljoen in sociaal domein gemeente Medemblik

7 mei 2021, 07.00 uur · Door Jacqueline van Kampen

De gemeente Medemblik heeft over 2020 een tekort van bijna 5 miljoen euro in het sociaal domein. Dat blijkt uit een informatienota van het college aan de raad. Het gaat om een tegenslag van 19,5 procent van de begroting. 

Foto: Jongeren in de knoop / jeugdpsychatrie special

Onder het sociaal domein vallen alle werkzaamheden van de gemeente rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Jeugd en WMO

Vooral de posten Jeugd en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn grote boosdoeners. Deze twee onderdelen zorgen samen voor een tekort van meer dan 6,5 miljoen euro. En ook de post Veilig Thuis staat met 57.000 euro in de min.

De stijgende kosten voor Jeugd en Wmo komen overeen met de landelijke stijgende lijn, en terwijl de gemeente wel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO 2015 en de Jeugdwet, hebben de gemeenten zelf beperkt mogelijkheden om het tekort terug te dringen. Er is sprake van een open eind regeling, wat betekent dat het wettelijk gezien niet mogelijk is om plafonds aan te brengen aan de budgetten binnen de Jeugdwet en de WMO.

Bovendien zijn gemeentes aan zoveel regels gebonden dat ze moeilijk zelf het beleid kunnen bepalen. Ook zijn gemeentes verplicht om verwijzingen door artsen te accepteren, maar ook door de gespecialiseerde jeugdhulp, de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Gemeenten kunnen hierdoor de kosten van deze hulp onvoldoende in de hand houden.

Overige kosten

De kosten van Bijzondere Bijstand, Innovatie/preventie, Nieuwkomers en Participatie vallen gunstiger uit dan begroot, waardoor het tekort 'maar' 4.864.000 is.

In totaal is er voor het sociale domein 24.943.000 begroot. De werkelijke kosten waren 29.806.000. Het tekort is dus 19,5 procent van de begroting.

Dit tekort in het sociaal domein zal impact hebben op de totale meerjaren begroting. Hoe groot die impact zal zijn, zal nog verder bekeken moeten worden.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]