Start van hoofdcontent

IJMUIDEN

nl

Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar risico's uitstoot Tata Steel

26 april 2021, 13.36 uur · Aangepast 27 april 2021, 14.49 uur · Door Sidney Dijkers

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een onderzoek naar de risico's voor omwonenden van de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden. De OVV wil kijken hoe burgers in het algemeen worden beschermd tegen de risico’s van schadelijke uitstoot van de industrie, en noemt daarbij specifiek de situatie rond Tata Steel.

Schrootpark Tata Steel - Foto: Dennis Mantz/NH Nieuws

De Onderzoeksraad wil met het onderzoek bijvoorbeeld duidelijk hebben in welke mate de provincie rekening houdt met de effecten op de gezondheid van omwonenden bij het toestaan van de langdurige uitstoot door Tata.

De OVV heeft de afgelopen tijd meldingen ontvangen van omwonenden van de staalfabriek. De Raad noemt dat als een van de aanleidingen om het onderzoek te starten, zegt Simone Klein Haneveld van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. "Daar gebeurt veel, Tata is regelmatig in het nieuws. We krijgen ook berichten van omwonenden toegestuurd gekregen met het verzoek om dit te onderzoeken. Maar we zeggen daarbij ook duidelijk dat we gaan kijken naar andere industriële complexen."

Mogelijk gaat de OVV dus ook andere industriecomplexen in de rest van het land onderzoeken, waar het probleem van langdurige uitstoot door fabrieken ook speelt.

Groningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig onderzoeksinstituut, dat normaal gesproken onderzoek doet naar rampen, grote ongevallen en andere incidenten. Adviezen van de OVV leiden vaak tot veranderingen, zoals bij de gaswinning in Groningen. Hier kwam de raad met een vernietigend rapport.

De komende tijd gaat de OVV gebruiken om het onderzoek op te zetten. "Om het onderzoek verder af te bakenen. Er zullen daarna interviews en daadwerkelijk onderzoek plaatsvinden." Gebruikelijk duurt een onderzoek van de OVV een jaar.

RIVM

Het onderzoek komt niet uit het niets. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam twee weken geleden met de tussentijdse resultaten van een onderzoek naar gezondheidsklachten van inwoners van de IJmond. Hieruit bleek dat IJmonders veel vaker last hebben van klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook kwam naar voren dat hartklachten, diabetes en longkanker vaker voorkomen dan in vergelijkbare gebieden.

Hoewel dat onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is, gaf het voor de provincie wel aanleiding om een brandbrief naar Den Haag te sturen, met de oproep tot 'scherpere regelgeving' voor Tata Steel, in het bijzonder voor kooksfabriek 2. Ook onderzoekt de provincie nog steeds naar een manier hoe ze strenger in kan grijpen bij Tata.

Kooksfabriek 2

De Dorpsraad Wijk aan Zee ziet kooksfabriek 2 als de belangrijkste oorzaak van alle overlast en vraagt al sinds 2013 om sluiting. Ook gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie zei twee weken geleden dat hij vindt dat kooksfabriek 2 'zo snel mogelijk' moet sluiten.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakte een dag na de bekendmaking van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek ook bekend diezelfde kooksfabriek 2 van Tata het komende half jaar extra streng te controleren. Uit een analyse van de milieudienst bleek namelijk dat het aantal meldingen van stankoverlast sinds begin 2019 niet afneemt, maar juist toeneemt.

Oneerlijk

Tata Steel zelf vond de oproep van de provincie tot strengere regels oneerlijk. In een brief naar gedeputeerde Olthof vroeg Tata-directeur Van den Berg zich af of dat wel passend is, omdat er met strengere regels voor Tata een 'ongelijk speelveld' zou ontstaan met andere Europese staalbedrijven. "Terwijl Tata Steel juist hard werkt aan een fors bovenwettelijk maatregelenpakket", schreef Van den Berg in de brief.

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]