Start van hoofdcontent

WEST-FRIESLAND

nl

Overname polderwegen door West-Friese gemeentes 'zonder nadeel voor inwoners'

21 april 2021, 11.52 uur · Aangepast 21 april 2021, 12.56 uur · Door Chantal Bos

De West-Friese gemeenten hebben het plan om het beheer van 500 kilometer polderweg  over te nemen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dat betekent voor de inwoners een stijging van de onroerende zaakbelasting (ozb). Maar omdat na de overdracht de waterschapsbelasting daalt, zal de West-Fries er per saldo niks van merken in de portemonnee.

Het is een enorme opgave, waar al jaren over wordt gesproken tussen de zeven West-Friese gemeentes en het Hoogheemraadschap. Uitgangspunt in het plan is dat de totale gemeentelijke lasten voor de inwoners niet hoger uitpakken na de overdracht. 

Dat de wegen nu onder beheer van de gemeente gaan vallen is in overeenstemming met  landelijk beleid, waarin wegenbeheer een taak is van de gemeente, provincie en het Rijk. Het is historisch zo gegroeid dat Hoogheemraadschap de wegen in beheer heeft, nog 1400 kilometer in totaal. Met het afstoten van het wegbeheer kan Hoogheemraadschap zich richten op haar kerntaak: waterbeheer. 

Foto: Tuinstraat in Hauwert - NH Nieuws / Chantal Bos

Maar voor de ene gemeente betekent dat een grotere taak dan voor de ander.  Zo krijgt Medemblik het meeste aantal kilometers weg erbij. De gemeentes werken dan ook samen om de kosten te dekken. Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec zijn bereid om voor de komende twaalf jaar mee te betalen aan het beheer voor de andere gemeentes. 

VVD Medemblik zet haar vraagtegens bij de verdeling: "Ondanks de toezegging dat er geen enkele gemeente op achteruit gaat en ondanks de compensatiebetalingen van Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec gaan alle gemeenten, behalve Hoorn, er op achteruit", stellen zij. Zij vragen zich af of er ook andere financiering is overwogen behalve het verhogen van de onroerende zaakbelasting (ozb). 

Overhevelen

Voor 2022 worden de kosten van het wegbeheer door Hoogheemraadschap op ruim 9,3 miljoen begroot. Zoals het er naar uitziet worden de wegen stapsgewijs overgeheveld, te beginnen met Hoorn en Opmeer op 1 januari 2022 en daarna de vijf andere gemeenten per 1 januari 2023. 

De gemeentes zelf zien er de voordelen van in. Wel moet er extra personeel bijkomen om het beheer te gaan uitvoeren. "Ons doel is te komen tot een eenduidige beheersituatie. Daarmee creëren we helderheid voor de inwoners. Zowel over de verantwoordelijkheid voor het wegenbeheer als de eenduidige financiering daarvan. Als de betreffende wegen bij ons in eigendom en beheer zijn, kan de gemeente zelf de regie voeren bij veranderingen aan deze wegen", aldus wethouder Samir Bashara van gemeente Hoorn. 

De komende maanden wordt het voorstel voorgelegd aan de colleges, de betrokken gemeenteraden en het bestuur van het hoogheemraadschap. Bedoeling is dat de besluiten eind juni rond zijn. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]