IJmond

NL
V

Tata Steel vindt roep van provincie om strengere regels oneerlijk

17 april 2021, 17.01 uur · Door Sidney Dijkers

Tata Steel vraagt zich af of het wel passend is dat de provincie samen met gemeenten een brandbrief heeft gestuurd naar Den Haag, met de roep om scherpere regels voor de staalfabriek bij IJmuiden. Er zou daarmee een 'ongelijk speelveld' ontstaan met andere Europese staalbedrijven, schrijft Tata-directeur Hans van den Berg aan de provincie.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Aanleiding voor de brandbrief van de provincie en de gemeenten is de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar de gezondheid van inwoners van de IJmond. Daaruit blijkt dat zij vaker last hebben van acute gezondheidsklachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen dan op andere plekken in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden.

Hoewel het onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is, roept de provincie in de brandbrief naar Den Haag op tot 'scherpere regelgeving' voor Tata Steel, in het bijzonder voor kooksfabriek 2. De Dorpsraad Wijk aan Zee ziet die fabriek als de belangrijkste oorzaak van alle overlast en vraagt al sinds 2013 om sluiting. Ook gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie zei deze week dat hij vindt dat kooksfabriek 2 'zo snel mogelijk' moet sluiten.

'Fors maatregelenpakket'

In de brief aan Olthof zegt Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg vraagtekens te hebben over die roep om strengere regelgeving. "Ik wil nogmaals benadrukken dat gezondheid in ieders belang is, maar wij vragen ons af of het opportuun is om naar aanleiding van dit tussenrapport, dat over gezondheid in de IJmond in den brede gaat, reeds een oproep in Den Haag te doen tot strengere nationale regelgeving voor specifiek Tata Steel. Zo zou voor Tata Steel een ongelijk speelveld ontstaan in relatie tot andere Europese staalbedrijven, terwijl Tata Steel juist hard werkt aan een fors bovenwettelijk maatregelenpakket."

Met dat laatste doelt Van Den Berg op de zogenoemde roadmap die Tata in het leven heeft geroepen om de overlast door de fabriek terug te dringen. Een nieuw afzuigsysteem moet er bijvoorbeeld zorgen voor minder overlast van kooksfabriek 2. Daarvoor zijn miljoeneninvesteringen nodig.

"Ik wil u vragen om voor wat betreft de leefomgeving ook gezamenlijk op te trekken richting Den Haag, om zo gezamenlijk aan oplossingen te werken", schrijft Van Den Berg verder aan gedeputeerde Olthof. "Ik ben er van overtuigd dat wij zo tot een kennis en arbeids- intensieve maakindustrie met nieuw elan kunnen komen waar de hele regio weer trots op kan zijn."

Controles

Een dag na de publicatie van het RIVM-onderzoek maakte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend kooksfabriek 2 van Tata het komende half jaar extra streng te controleren. Uit een analyse van de milieudienst bleek namelijk dat het aantal meldingen van stankoverlast sinds begin 2019 niet afneemt, maar juist toeneemt.

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]