Ga naar Content

Amsterdam dreigt klimaatdoelen niet te halen, zijn de ambities wel realistisch?

Het gaat moelijk worden voor de gemeente om de klimaatdoelstellingen wat betreft CO2-reductie voor 2030 te halen, zo bleek uit een vanochtend verschenen rapport. Zijn de ambities niet te hoog gegrepen? "We hebben niet de luxe om te kiezen tussen maatregelen. Het is én én, niet óf óf."

Foto: AT5

Uit de jaarrapportage blijkt dat het doel om ten opzichte van 1990 in 2030 55 procent CO2-reductie te halen, bij lange na niet wordt gehaald. Vorig jaar zat de inschatting nog op 48 procent, deze is dit jaar bijgesteld naar 37 procent, een daling van 11 procent. Ondanks de tegenvallende prognose is wethouder Verduurzaming Marieke van Doorninck (GroenLinks) van mening dat het college op de goede weg is.

"Nee, we zien het niet als teken dat de ingeslagen weg niet werkt", aldus Van Doornick in een reactie. "Dat de raming lager is ten opzichte van een jaar geleden, wordt deels veroorzaakt omdat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met een jaar geleden. Dit heeft grote impact op de geraamde CO2-uitstoot voor Amsterdam in 2030."

"Tegelijkertijd laat de nieuwe doorrekening zien dat de praktijk weerbarstig is", vervolgt ze. "Niet alleen moeten voorgenomen acties en maatregelen volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar ook dat de huidige aanpak verder moet worden geïntensiveerd, en worden aangevuld met nieuwe plannen."

"Een welvarende stad als Amsterdam moet eigenlijk vooroplopen" 

LIAN HEINHUIS, RAADSLID PVDA

Volgens Han Schouten, woordvoerder van CE Delft dat het onderzoek uitvoerde, heeft de gemeente de lat hoog gelegd: "Amsterdam heeft best wel ambitieuze doelstellingen. Dan moet je behoorlijk aan de bak, je komt er niet zomaar. Maar hoe je daar komt, is vooral politiek."

'Zorgelijk'

Coalitiepartij PvdA is geschokken van de uitkomsten. "Dit is heel zorgelijk", reageert raadslid Lian Heinhuis. "We hebben een gigantisch klimaatprobleem. Een welvarende stad als Amsterdam moet eigenlijk vooroplopen." 

"Heel erg balen", reageert Stijn Nijssen van oppositiepartij VVD op het bericht. "De meeste Amsterdammers willen natuurlijk een duurzame toekomst. Maar het laat wat ons betreft zien dat de huidige strategie niet goed genoeg werkt. We zullen helaas terug naar de tekentafel moeten."

De VVD is het eens met de doelstellingen van het college, maar vindt dat ze nu niet paniekvoetbal moet gaan spelen door alles opeens te willen versnellen. "Je wil niet nog een windmolendossier creëren, waardoor niemand er meer zin in heeft. We moeten doordacht bekijken wat wél werkt. Liever nu pas op de plaats, dan doorgaan terwijl rapporten zeggen dat het niet werkt."

"Amsterdam is niet geschikt om grootschalig energie op te wekken"

DIEDERIK BOOMSMA, RAADSLID CDA

Diederik Boomsma van het  CDA is niet verbaasd over de uitkomsten van het rapport. "De ambities zijn niet realistisch. Het een mondiaal probleem. Kijk naar de windmolens. Het is goed om lokaal actief te zijn, maar Amsterdam is niet geschikt om grootschalig energie op te wekken. We moeten niet met man en macht die windturbines gaan plaatsen als het gewoon op zee kan. Daar waait het harder en daar wonen geen mensen. Net zoals je niet al je groenten verbouwt binnen de gemeente, moet je je ook bij dit niet kapotstaren op de gemeentegrenzen van Amsterdam."

Toch mag de gemeente volgens de PvdA best wel ambitieuze doelen blijven stellen. "We moeten de rol van Amsterdam niet bagitalliseren", stelt Lian Heinhuis. "Het buitenland kijkt ook naar ons als duurzame stad, en we moeten die rol echt gaan waarmaken. Dat het ons nu niet lukt, laat alleen maar zien hoe groot de urgentie is."

Foto:

Diederik Boomsma van het  CDA is niet verbaasd over de uitkomsten van het rapport. "De ambities zijn niet realistisch. Het een mondiaal probleem. Kijk naar de windmolens. Het is goed om lokaal actief te zijn, maar Amsterdam is niet geschikt om grootschalig energie op te wekken. We moeten niet met man en macht die windturbines gaan plaatsen als het gewoon op zee kan. Daar waait het harder en daar wonen geen mensen. Net zoals je niet al je groenten verbouwt binnen de gemeente, moet je je ook bij dit niet kapotstaren op de gemeentegrenzen van Amsterdam."

Toch mag de gemeente volgens de PvdA best wel ambitieuze doelen blijven stellen. "We moeten de rol van Amsterdam niet bagitalliseren", stelt Lian Heinhuis. "Het buitenland kijkt ook naar ons als duurzame stad, en we moeten die rol echt gaan waarmaken. Dat het ons nu niet lukt, laat alleen maar zien hoe groot de urgentie is."

"We zien het als teken dat de praktijk weerbarstig is"

MARIEKE VAN DOORNINCK, WETHOUDER

Isolatie

Toch blijkt het sleutelwoord bij de gevraagde raadsleden 'isolatie' te zijn. "Isolatie is één van de dingen waar je grip op hebt als gemeente", stelt Stijn Nijssen, van de VVD. Lian Heinhuis van de PvdA: "Isolatie is ontzettend belangrijk. Het zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, het zorgt ook voor minder uitstoot. Daar moeten we echt meer op inzetten." Het CDA benadrukt daarin ook de rol voor corporaties.

Van Doorninck: "Isolatie is inderdaad heel belangrijk. Voor de Renovatiemotor stelt de gemeente € 10 miljoen beschikbaar. De helft daarvan is specifiek voor woningcorporaties. Dus ja, we moeten isoleren en daar zetten we ook vol op in, maar we hebben niet de luxe om te kiezen tussen maatregelen. Het is én én, niet óf óf. We moeten dus ook zeker blijven kijken naar andere manieren om onze CO2 uitstoot verder omlaag te brengen."

Rijk hard nodig

Volgens de wethouder heeft de gemeente het Rijk hard nodig. "Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om voldoende financiële middelen en passende regelgeving beschikbaar te stellen, zodat lokaal de uitvoering verder kan worden vormgegeven en opgeschaald. Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers. Door de gasprijs te verhogen vanaf een bepaald gebruik worden de lage inkomens ontzien, en het geeft tegelijkertijd een prikkel om hard aan de slag te gaan met isolatie."

De wethouder ziet het rapport dus niet als afrekening met haar beleid. "We zien het als teken dat de praktijk weerbarstig is en dat zelfs voor een stad als Amsterdam die al heel veel doet, het lastig is om de doelstellingen te halen. 

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]