Ga naar Content

Gemeenteraad in Haarlem heeft geen geld over voor hulp aan LHBTIQ+'ers

Een overweldigende meerderheid in de gemeenteraad van Haarlem heeft tegen een plan van de VVD-fractie gestemd om 60.000 euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de LHBTIQ+-gemeenschap. De hele coalitie en de ChristenUnie stemden tegen.

Foto: AT5

Haarlem noemt zichzelf met trots een regenboogstad en voert daar ook campagne voor. In de stad is een Regenboogloket waar LHBTIQ+'ers laagdrempelig terecht kunnen. Een van de doelen is een veilige route te bieden aan jongeren richting de zorg. Het Regenboogloket heeft bij de gemeente aangegeven wegens een toenemende vraag een bijdrage van 60.000 euro voor 2021 nodig te hebben. Dit is door de gemeente afgewezen.

Mishandeling

VVD-raadslid Peter van Kessel liet het daar niet bij en diende een motie in. Een Regenboogloket of andere laagdrempelige ondersteuning is helaas nog nodig, zo redeneert hij. "Acceptatie van LHBTIQ+'ers in Haarlem en Nederland is helaas nog geen gemeengoed", verwoordt hij het. Van Kessel verwees naar de mishandeling van transvrouw Annabelle onlangs in de Haarlemse binnenstad.

Er zijn volgens hem vele redenen waarom een Regenboogloket of gelijksoortige voorzieningen hard nodig zijn en daarom vroeg hij alsnog om de 60.000 euro. "Maar de wethouder en de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, CDA en PvdA) vinden het blijkbaar moeilijk om het goede te doen, want ze waren tegen. Volgens mij komt dat omdat het COC groot tegenstander is van het geven van dit bedrag aan het Regenboogloket. En het COC zit bij de wethouder op schoot."

Gemiste kans

Nu het Regenboogloket naast de subsidie grijpt, betekent dit volgens Van Kessel dat de stichting tegen meer mensen 'nee' zal moeten zeggen wanneer ze om hulp komen vragen. En dat is een gemiste kans volgens Van Kessel. "Het Regenboogloket is voor een groot aantal Haarlemmers van betekenis (geweest)." Hij hoopt dat de coalitiepartijen bij de bespreking van de Kadernota alsnog geld vrijmaken voor het Regenboogloket.

Het Coc heeft gereageerd op de analyse van Van Kessel. Zie hieronder een deel uit de reactie:

COC Kennemerland is politiek onafhankelijk en wij zijn voor het laten draaien van onze vereniging niet afhankelijk van overheidssubsidies. Wij doen alles op basis van contributies van onze leden. Of deze motie was aangenomen of niet, zou geen enkel effect hebben gehad op ons werk. Die motie was een zaak tussen de VVD-fractie en de gemeenteraad en de VVD heeft verloren.
Wel hebben wij, toen wij die motie voor het eerst onder ogen kregen, contact opgenomen met de VVD-fractie. Wij vonden het een slechte motie en het leek ons wel zo netjes dat te melden. Er is wat heen en weer gemaild en daar bleef het bij. Uit onze tweede mail: ‘Natuurlijk zouden wij staan te juichen wanneer de gemeente €60.000 euro (nogmaals: drie keer het jaarlijkse regenboogbudget) zou vrijmaken voor LHBTI-issues. Wij zouden dan wel graag zien dat door de regenboogpartners in gezamenlijkheid goed wordt nagedacht over de precieze besteding van dat geld en de prioriteiten. Het opzetten van een nieuw loket voor laagdrempelige, specialistische zorg zou een onderdeel van die discussie moeten zijn, niet het startpunt.”
Afgezien van deze mails waarin we onze bezwaren duidelijk hebben gemaakt aan de VVD heeft COC Kennemerland geen andere fracties benaderd en hebben we zeker niet in de gangen van het stadhuis gelobbyd tegen deze motie. Wij werken zo niet.
Nu wordt door Peter van Kessel gesuggereerd dat de reden dat zijn motie het niet heeft gehaald onze tegenstand is. Alsof wij zoveel invloed hebben. Wij hebben onze bezwaren alleen gedeeld met hem. De meerderheid van de raad heeft de zwakheid van zijn motie blijkbaar zelf gezien. Daar hebben ze ons echt niet voor nodig gehad. En zijn suggestie dat wij ‘op schoot zitten bij de wethouder’ is ronduit belachelijk.

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]