Gooi

NL
V

Huizen grijpt komst HOV-bus aan om verkeer te verbeteren en woningen te bouwen

23 maart 2021, 10.50 uur · Door Sjoerd Stoop

HUIZEN - Huizen grijpt de komst van de snelle HOV-bus door de regio aan om onder meer de verkeersveiligheid op het Huizer deel van het tracé flink aan te pakken. Het verkeer op de nieuwe 'oost-west-as' tussen het busstation aan de Huizermaatweg en de Stroomzijde aan de rand van Huizen moet veiliger, duidelijker en efficiënter worden. Daarnaast wordt er gekeken naar woningbouw en het vergroenen van het tracé.

Google Streetview

Als alles volgens plan verloopt rijdt de snelle HOV-bus tussen Hilversum en Huizen vanaf eind volgend jaar.

Als het zo ver is moet er op het Huizer deel van het traject het nodige gebeurd zijn. Zo moet de route vanaf het busstation tot aan Blaricum allereerst geschikt gemaakt worden voor het 'hoogwaardig openbaar vervoer'. Er worden aanpassingen aan de weg gedaan zodat de bus sneller en vooral vaker kan gaan rijden. Dat moet het 'spoorboekloos reizen' - om de vijf of tien minuten op de bus stappen - op het traject mogelijk maken.

Veiliger voor ander verkeer

Huizen grijpt dat werk meteen aan om de route ook voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Er komen bredere fietspaden en een apart wandelpad.

Ook naast de weg moet er het nodige gedaan worden. Huizen wil onder meer gaan kijken naar het groen langs de snelle busbaan. "Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar het zonlicht ontnemen, waarbij de eikenprocessierups minder kansen krijgt, de biodiversiteit wordt vergroot en er in warme periodes meer verkoeling ontstaat", aldus de gemeente. Voor dat werk moeten er veel bomen gekapt worden, maar daar komen weer andere bomen voor terug. 

Meer woningbouw

Huizen heeft ook het plan om woningen te gaan bouwen langs het tracé. Er wordt gekeken naar het bouwen van woningen aan de Zuiderzee en de Huizermaatweg en bij winkelcentrum Oostermeent. Het zou gaan om woningen voor starters en jonge gezinnen. Het plan moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Om hoeveel huizen het gaat, is nog niet bekend. 

Wat het hele project precies gaat kosten, is nog niet bekend. Wel staat vast dat een groot deel (61 procent) betaald gaat worden van HOV-geld. Huizen verwacht daarnaast nog eens een subsidie van de provincie waar nog eens 20 procent van de kosten mee gedekt kan worden. 

Of het hele plan doorgaat hangt nog wel af van de Huizer gemeenteraad. Dat moet er nog een klap op geven. Dat gebeurt naar verwachting over een maand. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, zodat er eind dit jaar gestart kan worden met de werkzaamheden. 

💬 Wil je niets missen uit 't Gooi?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]