Ga naar Content

Provincie moet jaarlijks gaan rapporteren of Tata Steel duurzame doelen waarmaakt

IJMUIDEN - De provincie moet vanaf nu ieder jaar gaan controleren of Tata Steel haar duurzaamheidsdoelstellingen behaalt. Dat is het resultaat van een door PvdD en SP ingediende motie, waar in de Provinciale Staten-vergadering van gisteren een meerderheid voor stemde.

Foto: NH Nieuws/ Ruth Oei

Door de aangenomen motie kan beter in de gaten worden gehouden of Tata Steel op koers ligt wat betreft afspraken over het minder vervuilen van de omgeving. De provincie moet daarbij ook aangeven tot op welke hoogte de door Tata Steel genomen stappen de gezondheid van burgers voldoende beschermen. 

Het werd besproken tijdens een debat over het rapport Stof tot Nadenken, dat de Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van Provinciale Staten heeft gemaakt. Het rapport, dat gaat over de kwaliteit van de uitvoering van de taken wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de rol van de provincie bij Tata Steel en slakverwerkingsbedrijf Harsco, is kritisch over het provinciale toezicht op Tata Steel.

Er is te weinig controle, terwijl het aantal meldingen van milieuoverlast en gezondheidsklachten door de staalfabriek de laatste jaren toeneemt.

"Jaarlijkse controle is het minste dat we kunnen doen"

Ines Kostic, statenlid partij voor de dieren

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt de afspraken die Tata Steel met de provincie heeft gemaakt over de verduurzaming van het bedrijf in de verste verte niet ambitieus genoeg, aldus Statenlid van de PvdD Ines Kostic. Ook het tijdsbestek dat zij zichzelf hiervoor hebben gegeven - namelijk tot 2050 - was de aanleiding voor de motie.

Tot nu toe worden die ontwikkelingen namelijk niet gemonitord en Kostic vindt het van belang dat er wel toezicht gehouden wordt of en in hoeverre het bedrijf verduurzaamt. "Het minste dat we kunnen doen is jaarlijks te laten rapporteren hoe het ervoor staat qua huidige ambities en wat dit doet met gezondheid van bewoners", aldus Kostic. "Daarom zijn we blij dat onze motie voor verplichte jaarlijkse rapportage is aangenomen."

Hoewel de meerderheid van de Provinciale Staten voor stemde, werd de motie door een aantal partijen niet gesteund. Onder meer de VVD, PVV en de Forum voor Democratie stemden tegen. 

Lees ook

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]