Ga naar Content

Vergunning aangevraagd voor zonnepark, windmolens in zuiden van gemeente onderzocht

HAARLEMMERMEER - De gemeente onderzoekt twee gebieden om zon- en windenergie op te wekken. Dit past binnen de zogeheten Regionale Energie Strategie. Het gebied voor een zonnepark is al door de gemeenteraad vastgesteld in de omgeving van Schiphol. En voor in dat gebied hebben vier boerenfamilies de grond beschikbaar gesteld. en op 15 januari een vergunningsaanvraag ingediend. 

Foto: NH Nieuws

De Regionale Energie Strategie is onderdeel van het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is ondertekend. Het akkoord behelst honderden plannen. Om die uit te voeren is Nederland opgedeeld in verschillende regio's. Per regio wordt gekeken welke projecten er mogelijk zijn om bij te kunnen dragen aan de afspraken.

Haarlemmermeer is opgenomen in de regio Noord-Holland Zuid. De gemeente wil niet alleen energie besparen, maar ook stroom opwekken. Een windmolenpark in het zuiden van de gemeente en een zonnepark net buiten Zwanenburg is een eerste stap in de energietransitie. Voor laatstgenoemde hebben vier boeren hun land beschikbaar gesteld en een vergunning aangevraagd. 

Financiële basis

Het gaat om de boerenfamilies Bos, Van Elderen, Vlasveld en Van Beem. De grond van de boeren valt precies binnen het zoekgebied van de gemeente. Zij zien het plan wel zitten. "Ten eerste vraagt de maatschappij steeds meer dat wij onze bedrijven blijven verduurzamen. De tweede reden is dat een zonnepark ons een financiële basis naast ons bedrijf geeft", vertelde Arwin Bos in november al aan NH Nieuws. De boeren zijn eigen exploitant van het zonnepark. 

Maar dat de boeren hun grond beschikbaar hebben gesteld, schiet bij de Kerngroep tegen het Zonnepark in het verkeerde keelgat. De groep vertelt eind november niet tegen duurzame energie te zijn, maar wel tegen de omvang van dit initiatief langs de A9, vlakbij Zwanenburg: "Onze voornaamste bezwaren zijn niet per se of je het ziet of niet, maar dat het daar überhaupt twintig jaar ligt. Dat heeft impact op het gebied. We zijn bezorgd over verdere effecten."

"In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen", vertelt Arwin Bos vandaag. "Zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot en het dorp mag hier zelf invulling aan geven. Dit kan worden bekostigd uit het Omgevingsfonds", vertelt Bos. Op 18 februari wil hij meer vertellen over dit fonds. 

Maar het feit dat de wensen van de bewoners mee worden genomen klopt volgens de Kerngroep niet: "De boeren hebben maar met een deel van de bewoners, aan de rand van Zwanenburg gepraat. Zij schetsen een beeld dat iedereen heeft meegepraat, maar dat is gewoon niet zo. Het gaat maar om een klein deel."

Het is nog verre van zeker dat het zonnepark er komt. De boeren hebben dan wel een vergunning aangevraagd maar dit is onder voorbehoud van alle aanvullende eisen die er nog kunnen komen. Wethouder Jurgen Nobel legt uit dat de initiatiefnemers de risico's kennen en dat dat verder aan hen is. 

Lees ook

Om een beeld te krijgen over hoe de inwoners van Haarlemmermeer tegen de komst van een dergelijk zonnepark en windmolens kijken, is een enquête verspreid. "Op dit moment staat de teller op 3.400 reacties en we zien al een mooie vertegenwoordiging van inwoners uit de gehele gemeente", laat wethouder Jurgen Nobel weten. 

Vijftien windmolens

Naast het zonnepark bij Zwanenburg, wordt ook onderzocht of er vijftien windmolens kunnen komen vlakbij de dorpen Abbenes, Kaag-Buitenkaag, Weteringbrug en Lisserbroek. Maar deze dorpen staan kritisch tegenover het plan. Uit een enquête op de dorpswebsite van Abbenes blijkt dat maar 11 procent voor de komst van de windmolens is, 9 procent laat weten er geen problemen mee te hebben. Ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat voor beide opties een andere locatie gezocht moet worden.

Wethouder Nobel: "In beide processen zijn met deskundigen, dorpsraden, belangengroeperingen, grondeigenaren en ook initiatiefnemers gesproken. Deze input heeft ervoor gezorgd dat er nu scenario's en onderwerpen aan de inwoners van Haarlemmermeer worden voorgelegd. Inwoners kunnen dan ook aangeven dat ze bijvoorbeeld geen windmolens willen. De gehele opbrengst wordt in een advies verwerkt aan de gemeenteraad."

De raad beslist uiteindelijk of het zonnepark en de windmolens er ook daadwerkelijk komen.

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]