Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Telefoons mediums weer roodgloeiend in tweede lockdown: "Zingeving in leven geven"

6 februari 2021, 20.00 uur · Aangepast 6 februari 2021, 20.17 uur · Door Jessica Douma

NOORD-HOLLAND - Door corona is de toekomst voor velen onzeker en de huidige situatie bijna niet vol te houden. Contact opnemen met een medium is voor sommigen dan ook een uitkomst. De afgelopen maanden zijn het aantal belletjes naar mediums in Noord-Holland flink toegenomen, zo blijkt uit een rondgang door NH Nieuws. "Sinds de winter is het weer booming", aldus een van hen.

Foto:

De 49-jarige Wendy van der Ven is een medium uit Hoorn. Als kind was zij al erg gevoelig voor energieën. "Dingen die ik voelde maar niet kon verklaren, aanwezigheid van 'dingen' die door anderen niet werden waargenomen." Volgens Van der Ven heb je als medium een grote verantwoordelijkheid. "Mensen komen soms in een kwetsbare periode bij je voor een consult. Ze zoeken troost, hulp of advies." 

Van der Ven merkt dan ook dat de telefoon tijdens corona vaker overgaat. "Ze hebben nu veel vragen over hoe ze meer zingeving kunnen krijgen in hun leven." Volgens haar zitten nu veel mensen vast in een soort 'vacuum'. "Ze kunnen niet vooruit en ook niet terug. Men wilt altijd maar groeien, maar dat hoeft niet altijd. Juist nu iedereen thuiszit, komen ze daarachter." 

Door het geven van consulten probeert Van der Ven hierover meer bewustwording te geven. "Hier komt dan via een reading soms een overleden persoon uit hun verleden aan te pas. Deze personen kunnen door middel van oude anekdotes de lol van vroeger weer naar boven brengen." 

Deze zoektocht naar zingeving in deze tijd begrijpt hoogleraar Geestelijke Zorg en Religieus-Humanistische Zingeving, Hans Alma, goed. "Het is een tijd die vanzelfsprekendheden doorbreekt. Velen vragen zich af wat ze nu willen. Ze zoeken een richting in deze situatie en sommige zullen dan hulp inroepen bij een medium", legt ze uit. 

Anders afscheid nemen

Sommige mensen willen niet over zichzelf, maar juist over - of zelfs met - overleden dierbaren praten, merkt Ilse Velle uit Hoorn. "Na de eerste golf, afgelopen zomer, werden de consulten weer iets minder, maar sinds de winter is het weer booming." 

Afscheid nemen van dierbaren gaat tijdens corona heel anders dan voorheen, ook voor mensen die niet direct of indirect door de ziekte getroffen zijn. Zo mogen er maar 50 mensen aanwezig bij een begrafenis of crematie aanwezig zijn, moet men een mondkapje dragen en ook moet er afstand gehouden worden tot elkaar.

"Veel personen zijn de afgelopen tijd overleden. Op een normale manier afscheid nemen kan niet meer. Het is niet meer vanzelfsprekend bij iemand op bezoek te gaan in het ziekenhuis en dat is het ergste wat er is", vertelt Velle.

Naasten gerust stellen

Volgens haar werken de readings met overleden personen helend voor de nabestaande maar ook voor de overleden persoon. "Je moet je beseffen dat de persoon die overleden is aan corona ook geen goed afscheid heeft kunnen nemen. Ze kunnen vervolgens via een reading dit wel doen en ook hun naasten gerust stellen met dat alles goed met ze gaat", legt ze uit.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen is Velle samen met andere mediums begonnen met het geven van gratis readings. "Puur om er in deze tijd voor mensen te zijn." We willen mensen helpen door ze te laten inzien wat er nog wel in het leven is. "We verbinden ze met geliefden om zich heen en we peppen ze op."

"Voorheen kon iedereen zich nog in hun werk storten of hun emoties wegdrukken, nu worden ze gedwongen te rusten"

André stellng, medium en meditatiecoach

In Krommenie merkt medium en meditatiecoach André Stelling ook dat er sinds corona meer naar ondersteuning en coaching wordt gevraagd. Hij doet dit via readings, maar ook door het geven van meditatietrainingen. "Ik reik handvatten aan, maar mensen moeten zichzelf in hun kracht zetten. Ik wil mensen niet afhankelijk maken." 

Volgens Stelling lopen mensen in deze tijd door het thuiszitten tegen hun eigen demonen of onderdrukte emoties aan. "Voorheen kon iedereen zich nog in hun werk storten of hun emoties wegdrukken. Nu mensen minder te doen hebben, worden ze gedwongen te rusten." Een bezoek aan een restaurant, concert of café zit er namelijk niet meer in. "Mensen raken angstig hierdoor, maar nu is juist de ruimte om jezelf te ontdekken", legt Stelling uit. 

Time-out

Stelling heeft al meerdere mensen kunnen helpen. Zo vertelt hij dat hij een moeder met vijf kinderen heeft kunnen aanleren af en toe een time-out te nemen en zichzelf even de ruimte te nemen om zich bijvoorbeeld te richten op meditatie en haar ademhaling. "Ik mediteer vanaf mijn veertiende en ik merk dat meditatie een hele belangrijk tool is."

Ook Van der Ven beaamt dit. "Bedenk elke dag voor jezelf: 'Wat heb ik voor deze dag nodig?'. Wat wordt er op dit moment van mij verwacht? Neem even de tijd om te rusten. Doe dit bijvoorbeeld die vijf minuten dat je even op de wc zit", vertelt ze lachend. 

De kunst is dan volgens Velle om dan in deze 'rust' dingen te beoordelen, of keuzes te maken. "Probeer alles vanuit rust te doen. Dat is lastig, maar zodra je dit onder controle hebt, dan worden de dingen vanzelf al minder zwaar en heftig."

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.