Alkmaar

NL
V

'Gemeente Alkmaar benadeelt partijen in exploitatie grond en is niet transparant'

13 januari 2021, 18.08 uur · Aangepast 14 januari 2021, 10.01 uur · Door Redactie Alkmaar e.o. & Priscilla Overbeek

ALKMAAR - Gemeente Alkmaar is niet transparant en zorgvuldig omgegaan met de verkoop en exploitatie van een stuk grond tussen de Pettemerstraat en Zijperstraat, het voormalig Vegro-terrein op Overstad. Of de gemeente wel of niet integer heeft gehandeld, valt volgens de onderzoekers niet te achterhalen omdat essentiële stukken niet worden verstrekt. Dat concludeert onderzoeksbureau Hoffmann. "Zorgelijke conclusies", reageert oud-wethouder Victor Kloos, aanvrager van het onderzoek. 

Links de hoek van de Vue, rechts Hal 25 met zicht op de Pettemerstraat - Maaike Polder / NH Nieuws

Het Hoffmann-rapport suggereert dat dat partijen bij de exploitatie van de kavels tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat geen gelijke kansen hebben gekregen. Alleen is dit niet controleerbaar omdat notulen en documentaties ontbreken: het dossier is niet compleet, aldus de onderzoekers. 

Er ontbreekt schriftelijke vastlegging over besluiten, gemaakt door wethouder Paul Verbruggen. Het rapport concludeert dat Verbruggen en voormalig wethouder Victor Kloos 'een andere andere mening hebben over de informatieplicht met betrekking tot onderhandelingen met partijen en besluitvorming'.

Oncontroleerbaar

Het is volgens het rapport in ieder geval vast te stellen dat de wijze waarop met partijen Leygraaf Makelaars/Landstate, Vink Bouw en KDR, en met DBL is omgegaan, niet overeenkomstig is met de regelgeving van de gemeente Alkmaar. De gevolgde handel en werkwijze van ambtenaren en wethouders is vanwege ontbrekende documentatie maar gedeeltelijk terug te vinden en controleerbaar. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van Victor Kloos, voormalig wethouder en fractievoorzitter van Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA). "Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Alkmaar niet wil meewerken aan het onderzoek", reageert hij op de bevindingen.

Kloos stelde vragen over het feit dat makelaar Hans van der Leygraaf zonder onderbouwing als gegadigde werd afgewezen. "De gemeente is geen commerciële partij, je hoort dat keurig af te handelen. Er werd destijds gekozen voor Holder, maar dit wordt in geen enkel collegebesluit onderbouwd."

Quote

"De gemeente is geen commerciële partij. Er werd destijds gekozen voor Holder, maar dit wordt in geen enkel collegebesluit onderbouwd"

Victor Kloos, Fractievoorzitter OPA

Het rapport werd vandaag zelf door de gemeente Alkmaar gepubliceerd. Kloos noemt de conclusie van het rapport een ernstige zaak. "Burgemeester Roemer vindt dat er niet zoveel aan de hand is, terwijl OPA hier al sinds begin 2019 vragen over heeft gesteld."

Mond gesnoerd

Volgens Kloos werd de partij destijds de mond gesnoerd. "Vragen mochten niet worden gesteld, omdat ondernemer Holder toen al een optie had op de grond, maar uit de stukken blijkt nu dat dit niet de juiste informatie was. Er zijn ondernemers die een jaar eerder een aanvraag hadden ingediend."

Dat ambtenaren van niets afwisten omdat zij niet alle informatie tot hun beschikking hadden is volgens de fractievoorzitter "zeer opmerkelijk en volkomen ongebruikelijk."

Quote

"Als je niet transparant en zorgvuldig handelt als college, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over de de beste locatie en de juiste ondernemer"

Victor Kloos, fractievoorzitter OPA

Kloos vindt dat het college verantwoording moet afleggen aan de gemeenteraad. "Wij gaan zorgen dat dit in de commissie wordt besproken, want dit zijn zeer zorgelijke conclusies. Als je daar als raad niets aan doet, ben je ook geen knip voor de neus waard", aldus de fractievoorzitter.

Nieuwe procedure

Wat hem betreft start de gemeente Alkmaar met een nieuwe procedure, waarin niet het college maar de raad de selectie op zich neemt. "Als je niet transparant en zorgvuldig handelt als college, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over de de beste locatie en de juiste ondernemer."

Reactie gemeente Alkmaar

De burgemeester van Alkmaar laat middels een brief aan de raad weten dat
hij uit het rapport concludeert dat de voorbereidende processen met betrekking
tot het voormalige Vegro-terrein 'beter hadden gekund, maar dat een schending van integriteit niet is vastgesteld'.

Uit dit rapport zijn volgens hem aanbevelingen gekomen, zoals duidelijkere
communicatie, het vastleggen van correspondentie, afwegingen en besluiten en duidelijkere interne afstemming. Hij schrijft dat het college dit beschouwt als opbouwende kritiek. Hij wil processen, procedures en richtlijnen gaan verbeteren,
professionaliseren en nieuwe systemen invoeren.

Dat in het rapport melding wordt gemaakt van het onjuist informeren van de raad
ligt volgens hem aan het ontbreken van eenduidige archivering: daardoor is onbedoeld
een onvolledig antwoord gegeven op de door OPA gestelde raadvragen over het perceel.

Verder wijdt Roemer nog een alinea aan waarom dit rapport nu pas is gepubliceerd: omdat hij dit volgens de gedragscode alleen mag doen met toestemming van de raad, die gisteravond werd gegeven.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]