Noord-Holland

NL
V

De Peiling: Moeten jongeren geen voorrang krijgen op een IC-bed?

5 januari 2021, 11.42 uur · Aangepast 6 januari 2021, 12.32 uur · Door Natasja Floor

NOORD-HOLLAND - Het kabinet heeft plannen om artsen bij wet te verbieden om jongeren op niet-medische gronden voorrang te geven op ouderen bij de toegang tot de intensive care. Als er te weinig bedden zijn en alle medische argumenten op zijn, mag er alleen nog worden geloot. Ben jij het eens met het voorstel van het kabinet?

Adobe Stock

Advies

Het kabinet schuift het advies van de Federatie Medisch Specialisten en de artsenfederatie KNMG opzij. Zij wilden leeftijd wel een rol laten spelen als alle andere criteria gelijk zijn.

Het debat dat sinds de uitbraak van de corona pandemie wordt gevoerd met ziekenhuizen: wat te doen als de landelijke IC-capaciteit te klein blijkt om alle patiënten de nodige zorg te kunnen bieden, wint aan actualiteit nu de ziekenhuizen waarschuwen dat 'code zwart' dreigt aan te breken.

Bij een tekort aan bedden speelt selectie op leeftijd voorlopig geen rol. Eerst zullen medische argumenten de doorslag geven in dit proces: Wie heeft de beste kans op herstel? De volgende stap is selectie op ligtijd: patiënten die naar verwachting een relatief korte IC-opname nodig hebben, die gaan dan voor.

De groep die voorrang heeft is het zorgpersoneel dat extra risico loopt door hun werk in de frontlinie. Het gaat dan om medisch personeel dat door hun zorg voor coronapatiënten en door gebrek aan beschermende kleding besmet zijn geraakt. Tot zover is het kabinet het eens met de Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG.

Meningsverschil

De laatste fase zorgt voor een meningsverschil. De artsen willen werken met 0-20 jaar, 20-40 jaar, 40-60-jaar, 80 jaar en ouder. Dit is het fair innings-argument: Iedereen moet in de loop van zijn of haar leven zoveel mogelijk gelijke kansen hebben om alle levensfases te doorlopen. Een twintiger gaat dus voor op een zestiger.

Net als veel ouderenorganisaties hebben de Tweede kamer en het kabinet hier moeite mee. Zij willen geen afbreuk doen aan de weloverwogen ethische overwegingen van artsen, maar waarom zou iemand van 39 voorgaan op iemand van 40? De redenering dat jongeren een langere levensverwachting hebben dan ouderen roept ook veel bezwaar op. Het standpunt van het kabinet is dat ieder mensenleven evenveel waard is.

De consequentie is dat er in het uiterste geval moet worden geloot. Om te voorkomen dat er in geval van nood in ziekenhuizen toch zal worden gediscussieerd, zal het kabinet de selectieprocedure vastleggen in de wet.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur.
Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar [email protected].