Start van hoofdcontent

WEST-FRIESLAND

nl

Wat staat West-Friesland te wachten in 2021?

1 januari 2021, 10.00 uur · Door Marije de Nijs & Lisa Groot

WEST-FRIESLAND - Al zou je nu aan een willekeurige Westfries vragen wat hij verwacht voor 2021, dan is de kans groot dat genoemd zal worden: een coronavrije wereld. Maar wat staat West-Friesland nog meer te wachten in 2021? NH Nieuws heeft het voor je uitgezocht. 

Foto: Enkhuizen stock windmolens IJsselmeer West-Friesland - NH Nieuws

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Als het aan de provincie en de zeven Westfriese gemeenten ligt, dan gaan we het komend jaar en de jaren daarna 900 woningen bouwen in de regio. Afgelopen jaar werd de iconische Philipsfabriek in Hoorn afgebroken om al plaats te maken voor maximaal 400 woningen in de wijk Holenkwartier, waar komend jaar mee wordt gestart. 

Jaarlijks zoeken op dit moment zo'n 18.000 Westfriezen naar een huurwoning. Daarom wil Albert Gieling van de Woonschakel aandringen op veel sociale huurwoningen en koopwoningen in het lage segment. Maar hij is ook kritisch, want wat is op korte termijn haalbaar? "Het is goed dat partijen dezelfde visie hebben, maar de vraag is: wat gaan we er in de praktijk van zien als woningzoekende. Mooie woorden in een beleidsdocument is één, bouwen van woningen is een tweede." 

Foto: Holenkwartier - Terra Marique

Er is ook een plan om veel tiny houses te bouwen in de regio. Edwin ter Velde van Clean2Antartica wil komend jaar in actie komen om de woningnood aan te pakken. Daarom heeft hij de handen ineengeslagen met de woningcorporaties in West-Friesland en zetten ze alles op alles om dit jaar tientallen circulaire tiny houses te plaatsen.  

Waar komen die windmolens en zonne-eilanden? 

Windmolens in de achtertuin, grote zonne-eilanden met stroom voor de buurgemeente en zonne-atollen in het IJsselmeer. Waar komen straks toch al die windmolens, zonnepanelen en zonne-eilanden om er voor te zorgen dat we straks klimaatneutraal zijn? In de Regionale Energiestrategie (RES) worden alle opties doorgenomen en kan er meegepraat worden over de plannen.

De Westfriese plannen zijn het afgelopen jaar wat bijgeschaafd: zo'n tweehonderd reacties kwamen er binnen en gemeenteraden hebben druk overlegd. Dat heeft geresulteerd in een plan waar vooralsnog uiteindelijk minder duurzame stroom wordt opgewekt dan in de eerste instantie te bedoeling was. Ook worden windmolens van Medembliks grondgebied verbannen en zijn zowel het Hoornse als het Enkhuizer deel van het Markermeer niet langer onderdeel van de verkenning.

Foto: IJsselmeer Andijk - CAPAND ANDIJK

In 2020 leidde het plan van Kor Buitendijk - die een alternatieve RES schreef - tot veel opschudding in West-Friesland. Hij ziet veel potentie in energie opwekken op het IJsselmeer. iets waar natuur-en milieuorganisaties tegen zijn en ook Actiecomite Behoud het IJsselmeer zet zich juist in voor een ongerepte IJsselmeerkust.

In juli 2021 stellen de verschillende gemeenteraden een definitieve eerste versie van de Regionale Energiestrategie vast. Voor die tijd wordt er nog onderzoek gedaan hoe de huidige plannen in te passen en waar samenwerking tussen verschillende plannen en gemeentes mogelijk is.

Enkhuizerzand krijgt vorm

Het afgelopen jaar is een flinke start gemaakt met de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand: een vakantiepark, een nieuwe seizoenscamping, de zeilschool, de reddingsbrigade en een openbaar strand moeten de nieuwe inrichting vormen van de Enkhuizer IJsselmeerkust. 

Camping Enkhuizer strand geopend - NH Nieuws

De afgelopen jaren was er veel protest tegen de plannen, maar in 2020 is een herstelplan goedgekeurd waarin de meeste wensen zijn verwerkt. Nog niet iedereen is tevreden, want in het staartje van het jaar stonden gemeente Enkhuizen en tegenstanders van het project nog tegenover elkaar voor de Raad van Staten.

De IJsselmeervereniging en het Comité behoud Enkhuizerzand probeert de bouw van het vakantiepark met 160 huisjes te voorkomen, omdat het ten koste zou gaan van de natuur en de historische Westfriese Omringdijk. 

In 2021 moet blijken of de gemeente de plannen wederom moet bijstellen en welke invloed dit heeft op de verdere planning. Wethouder Struijlaart liet eerder aan NH Nieuws weten dat hij hoopt dat het openbaar gebied in de komende twee jaar afgerond wordt. Droomparken-directeur Bruil vult aan: "Ik weet niet of de procedures zo snel kunnen. Maar het zou mooi zijn als we het openbaar gebied in het voorjaar van 2021 kunnen openen. En als het gaat om het vakantiepark mogen we tevreden zijn als dat lukt in 2025 of 2026."

Nieuwe entree voor Hoorn: de Poort van Hoorn

Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en het komende jaar zal de tekening van het vernieuwde stationsgebied zich steeds verder invullen. 

Het stationsgebied wordt opnieuw ingericht, er komen ruim duizend woningen en de Poort van Hoorn moet het 'visitekaartje' van de stad worden met een echte stedelijke uitstraling. Inclusief hoogbouw en dit zorgde voor zorgen bij omwonenden.

Foto: Station Hoorn - Chantal Bos

Waar hoogbouw bij sommige betrokkenen reden is tot zorg ziet fractievoorzitter Jeroen van der Veer er juist kansen in. Volgens Van der Veer worden er slechts honderd sociale huurwoningen gebouwd van de rond de elfduizend woningen die er bij komen en hij ziet daarom juist mogelijkheden in hoogbouw. 

Naast zorgen over de hoogte van de gebouwen maakt de historische vereniging zich zorgen over de aansluiting van een 'moderne' poort van Hoorn en de historische binnenstad.

In december stemde de Hoornse raad in met het stedenbouwkundig plan dat er nu ligt, maar de verschillende projecten worden nogmaals in delen voorgelegd aan de raad, waarbij ook de betrokken partijen en inwoners voorafgaand nog een stem krijgen. De verbouw van het stationsgebied zal binnen vijf jaar starten, maar het definitieve ontwerp krijgt het komende jaar steeds meer vorm.

Verbetering voor de Kersenboogerd

Het afgelopen jaar was het bij tijd en wijle flink onrustig in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Zo werden er het afgelopen jaar in een klap zestien auto's vernield, vonden er berovingen plaats en overlast is er geen zeldzaamheid. Dat leidt tot zorgen in de buurt.

Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft begin van het jaar al de noodklok geluid en zette in op kortetermijnoplossingen zoals extra inzet van handhaving. In de zomer werden er nog eens gebiedsverboden en samenscholingsverboden ingezet om de rust in de buurt terug te krijgen.

De Kersenboogerd gaat op de schop. - NH Nieuws

2021 moet het jaar worden waarin een start wordt gemaakt met investeringen in de buurt op lange termijn. De gemeente en woningcorporatie Intermaris hebben grote plannen om de buurt te verbeteren. De indeling van de wijk wordt aangepast. "Het probleem van de Kersenboogerd is dat 'ie goed is bedacht, maar slecht is uitgevoerd", vertelt Cees Tip, directeur van Intermaris. "Er zijn fouten gemaakt die we nu kunnen herstellen."

In de vier sporen aanpak is te lezen hoe gemeente Hoorn de komende jaren de wijk wil verbeteren door onder andere aanleg van een warmtenet, betere inrichting van de wijk, aanpak van de openbare ruimten en winkels in het centrumgebied en aanpak van sociale problemen. Daar werd aan het eind van het jaar nog een vijfde spoor van 'veiligheid' aan toegevoegd.

We sluiten ermee af en gaan er weer mee door: J.P. Coen

Wat gaat er in 2021 gebeuren met het standbeeld van J.P. Coen dat nog altijd prijkt midden op de Roode Steen in Hoorn? In 2020 liep de discussie over het standbeeld hoog op, tot rellen aan toe. Toen de gemoederen waren bedaard heeft de gemeente Hoorn toegezegd stadsgesprekken te organiseren, waarin ieders geluid naar voren kan komen. De gesprekken moeten leiden tot een definitieve plek voor 'Coen'.

Foto: Roode Steen JP Coen juni 2020 - NH Nieuws

Hoe de stadsgesprekken eruit gaan zien is nog niet duidelijk, wel hebben deelnemers laten weten de voorkeur te geven aan een 'fysiek' gesprek, iets wat het afgelopen jaar door de komst van corona lastig te organiseren was. Daarom staan de gesprekken dikgedrukt in de agenda van 2021.

De gemeente heeft na intensieve gesprekken een beeld gevormd hoe de verschillende partijen het debat voor zich zien. Deze geluiden vormen een plan dat wordt voorgelegd aan de raad. Als de raad tot overeenstemming komt over het plan gaat een extern bureau daar mee aan de slag om de gesprekken op poten te zetten. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]