Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

West-Friesland stelt plannen voor energiestrategie bij

16 december 2020, 14.38 uur · Aangepast 16 december 2020, 15.08 uur · Door Lisa Groot

WEST-FRIESLAND - Elke regio heeft haar wensen en bedenken mogen indienen voor de Regionale Energiestrategie en deze zijn verwerkt in de versie 'Op weg naar RES 1.0. De Westfriese plannen zijn in deze versie wat bijgeschaafd, zo komen er op Medembliks grondgebied geen windmolens en zijn zowel het Hoornse als het Enkhuizer deel van het Markermeer niet langer onderdeel van de verkenning.

NH Nieuws

Over de regio Noord-Holland Noord zijn tweehonderd reacties binnengekomen op de eerdere versie: de concept Regionale Energiestrategie. Wethouder duurzaamheid van de gemeente Drechterland Jeroen Broeders ziet dit als een positief punt: “Deze betrokkenheid laat zien hoe de duurzame energietransitie leeft in de samenleving.”

De aanpassingen voldoen dan wel aan wensen vanuit bevolking, gemeenten, energiecooperaties en natuurorganisaties, maar hebben ook invloed op het ambitieuze plan dat gesteld was. De wijzigingen in de plannen zorgen dat West-friesland 0,51 Terawattuur minder duurzame energie zal opleveren. Ook andere regio's in Noord-Holland Noord vallen lager uit in hun plannen voor duurzame energieopbrengst.

Kansen

Toch hoeft dit niet te leiden tot problemen, want waar op sommige plekken energiewinning wordt uitgesloten, zorgen op andere plekken nieuwe plannen weer voor nieuwe mogelijkheden die nog niet zijn meeberekend in de huidige versie van de strategie. Jeroen Broeders: “Kansrijk vinden wij zonnepanelen op grote daken, op en om bedrijventerreinen en langs infrastructuur. Dat zien wij eigenlijk veel liever dan het gebruik van agrarische gronden.”

Ook in het IJsselmeergebied ziet men nog mogelijkheden. Zo ligt er nog het plan van bewonersinitiatief Kor Buitendijk voor zonne-eilanden op het IJsselmeer dat tevens moet bijdragen aan het verbeteren van de natuurwaarden in het gebied. Zowel de gemeente Medemblik als gemeente Hollands Kroon hebben hier positief op gereageerd.

Niet iedereen ziet het IJsselmeer als kansrijk gebied. In de gemeente Medemblik is een actiecomite opgezet die een duidelijk tegengeluid laat horen. Actiecomite Behoud het IJsselmeer is tegen de plannen voor zonne-eilanden in het IJsselmeergebied en pleit ervoor om de IJsselmeerkust ongerept te laten.

Samenhang

De komende tijd worden de vraagstukken die nog liggen onderzocht, zoals: ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, kansen voor agrariers en de manier waarop de energiewinning ingapast kan worden in het landschap. Daarnaast stelt West-Friesland een plan op hoe te zorgen voor meer samenhang en minder vernippering tussen de verschillende plannen in verschillende gemeentes.

In juli 2021 stellen de verschillende gemeenteraden een definitieve eerste versie van de regionale Energiestrategie vast.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]