Start van hoofdcontent

HAARLEM

nl

Ook onrust binnen statenfractie Forum voor Democratie

25 november 2020, 15.17 uur · Aangepast 25 november 2020, 19.42 uur · Door Maarten Edelenbosch

HAARLEM - De Noord-Hollandse statenfractie van Forum voor Democratie (FvD) is flink verdeeld over de gebeurtenissen binnen de partij. Een deel vindt dat Thierry Baudet FvD helemaal moet verlaten, maar daar is lang niet iedereen het mee eens. Een kritische verklaring richting het landelijke partijbestuur werd niet door iedereen ondertekend, en lijkt de fractie te splijten. 

Het begon allemaal met onthullingen in het Parool. De krant beschikte over screenshots dat er binnen appgroepen van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie antisemitische en homofobe berichten werden verstuurd. Dat het landelijk bestuur voorstelde om de zaak eerst te onderzoeken viel bij veel leden niet goed.

Binnen de Noord-Hollandse fractie werd een verklaring opgesteld om te reageren op het incident, alleen weigerden sommige statenleden van de partij die te ondertekenen. "Reageren was niet nodig, te prematuur, te schadelijk. Hoewel de meeste collega's het eens waren over een verklaring, weigerden sommigen alsnog hun naam er onder te zetten", zo stelt FvD-statenlid Eric Jensen op Twitter.  "Daar is iedereen vrij in, maar ik heb die behoefte wél. Ik heb geen behoefte aan een 'onderzoek', om me pas daarna uit te spreken: de feiten spreken voor zich." Aan NH Nieuws laat hij weten op dit moment verder niet in te willen gaan op de gang van zaken binnen de partij. 

tekst gaat door onder de tweet 

In de verklaring, in het bezit van NH Nieuws, wordt afkeuring uitgesproken over het gedrag van de JFVD-leden en het niet goed handelen van het partijbestuur. 'Wij zijn verbijsterd dat nationaal-socialistisch gedachtegoed kennelijk bij sommige van onze leden als acceptabel wordt gezien en dat sommigen er zelfs trots op zijn en dit openlijk uitventen. Wij eisen dan ook dat het bestuur onmiddellijk keiharde maatregelen neemt tegen de JFVD, haar leden en Frederik Jansen, onder wiens leiding dit heeft kunnen gebeuren', zo valt onder meer te lezen.

Lees hier de volledige verklaring die door een deel van de fractie is ondertekend.

Verdeeldheid binnen fractie

De verklaring is ondertekend door vrijwel de hele fractie. Ralf Dekker en Joyce Vastenhouw hebben niet getekend en laten op Twitter weten nog vierkant achter Baudet te staan. Opvallend is dat ook de naam van fractievoorzitter Johan Dessing niet onder het document staat, al wil hij er niks over kwijt.

"Dat lijkt me niet netjes om hier open en bloot te bespreken. Bij heel veel partijen wordt dit eerst intern besproken voordat het naar buiten komt, dat is hier helaas niet gebeurd. Maar ik vind dat we daar van mening over mogen verschillen. We zijn geen robots, we hoeven niet op één lijn te zien om wel voor diezelfde missie van de partij te gaan."

Beluister hier wat Johan Dessing zegt over de niet getekende verklaring door de hele fractie. Tekst gaat verder onder het fragment

Fractievoorzitter FvD N-H Johan Dessing over het niet ondertekenen van een veklaring - NH Nieuws

Jongerenafdeling

Op het incident met de jongerenafdeling wil Dessing wel ingaan. "Ik ken niet niet alle feiten, maar het roept terecht vragen op. En als er iets riekt naar antisemitisme, racisme of neo-nazisme, is dat onaanvaardbaar. Dat is geen discussie binnen de partij, en ben het eens met de maatregelen die zijn getroffen door het bestuur. Het is heel nobel van Thierry (red. Baudet) dat hij daar de ultieme consequentie uit getrokken heeft om geen lijsttrekker meer te zijn."

Nanninga roept op tot vertrek Baudet

Annabel Nanninga die onder meer Statenlid voor de partij was en raadslid in Amsterdam, maar vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk wordt vervangen, haalde gisteren in een open brief hard uit naar Baudet. Volgens haar moet hij helemaal vertrekken, en was juist hij het probleem. Een oproep die ondersteund wordt door raadslid in Amsterdam en fractieondersteuner Kevin Kreuger, en statenlid Eric Jensen.

"Daar wordt intern in onze fractie natuurlijk ook over gesproken. Ik kan niet zeggen dat ik alles met haar eens ben. Ik wil ook niet uitgespeeld worden, om te zeggen met wie ik het wel of niet eens ben. Het gaat erom dat we met elkaar een modus hierin zien te vinden dat we hier uitkomen om onze missie uit te blijven dragen. Het is een duidelijke mening die zij geeft en komt op haar conto", aldus Dessing.

Beluister hier wat Johan Dessing zegt over de uitspraken van Annabel Nanninga. Tekst gaat verder onder het fragment

Fractievoorzitter FvD N-H Johan Dessing reageert op uitlatingen Annabel Nanninga - NH Nieuws

Jensen geeft op Twitter aan zich te beraden op zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie. De anderen laten zich daar niet over uit. "Ik heb geen signalen daarover gekregen dat mensen willen vertrekken. Ik zal er alles aan doen wat in mijn macht is dat we dezelfde missie voor ogen houden, maar ik kan niet voor individuën spreken die daar hun conclusies uit trekken.

Baudet toch weer beschikbaar als partijleider

Tijdens het gesprek dat we hebben met Dessing wordt ook duidelijk dat Thierry Baudet zich toch weer beschikbaar wil stellen als partijleider en daarvoor verkiezingen wil uitschrijven. "Dat heb ik nog niet gezien, dus daar wil ik nog niet op reageren. Ik kan ook niet reageren op iets waar ik nog niets over gezien heb."

Inmiddels laat het bestuur van Forum voor Democratie weten ook af te willen van Baudet als bestuurslid. Baudet zegt echter niet weg te willen. Het partijbestuur heeft de sloten van het partijkantoor vervangen