Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

Raad Medemblik gaat schoorvoetend akkoord met begroting

20 november 2020, 07.00 uur · Aangepast 21 november 2020, 16.00 uur · Door Lisa Groot

MEDEMBLIK - De raad van Medemblik heeft na veel weerstand toch een akkoord gegeven op de begroting voor 2021 en de meerjarenraming tot 2024. Wel moesten er 13 aanpassingen worden doorgevoerd voordat de begroting op goedkeuring van de raad kon rekenen. Het voorgelegde plan riep onder bewoners én fracties veel weerstand op: de raad en het college stonden recht tegenover elkaar. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Google Streetview

Voorafgaand aan de raadsvergadering stroomden de reacties op de begroting binnen, vanuit de samenleving kwamen er maar liefst zestien reacties binnen en ook de raadsleden wilden graag van zich laten horen: volgens burgemeester Frank Streng was er een record van moties en amendementen binnengekomen.

De 43 ingediende voorstellen konden veelal niet op goedkeuring van het college rekenen en werden massaal afgeraden: het meest gehoorde argument was dat er 'geen financiële dekking voor was' en op basis daarvan werden de meeste voorstellen afgeraden. Dit leidde tot veel frustratie onder de fracties.

Raadslid Yannick Nijssink (D66) noemde het zelfs een ondermijning van de raad en inspraak van inwoners. "Onder enorme tijdsdruk zetten wij deze voorstellen in elkaar, vooraf wordt getoetst of het uitvoerbaar is en dan hoor je vanavond dat de een na de ander wordt afgekeurd. Als alles wordt afgekeurd waarom is deze vergadering er dan nog?"

De stemming voor het raadsvoorstel over de begroting was dan ook spannend. Met dertien aangenomen amendementen kreeg het voorstel uiteindelijk goedkeuring, maar de inhoud is flink aangepast. 

Geen noodklok maar de vlag uit voor cultuur

Voorafgaand aan de raadsvergadering werd om klokslag drie uur op verschillende plaatsen de noodklok geluid vanwege de flinke bezuiniging die voor de cultuursector stond gepland. Maar liefst 85% zou de sector moeten inleveren. Vijf fracties vonden een oplossing in het potje van de topsportgelden.

De fracties van VVD, Christen Unie, D66, PW201 en PWf constateren dat de topsportsector in Medemblik zelf over genoeg reserve beschikt en dat daarom subsidie voor volgend jaar eigenlijk niet nodig zal zijn. Dit wordt doorgevoerd in de begroting en hieruit wordt 50.000 euro verschoven naar de cultuursector.

Dorpshuis Abbekerk kan weer vooruit

Verreweg de meeste discussie en moties waren weggelegd voor het Multifunctionele activiteitencentrum in Abbekerk. De basisregel van het college stond vast: op verschillende dossiers is geen nieuwbouw mogelijk, alleen renoveren is een optie. Zo ook voor Abbekerk.

Voor het bestaande dorpshuis was 6,3 miljoen begroot voor nieuwbouw, maar er wordt nu gekozen voor her-nieuwbouw. Dit betekent dat voor negentig procent van de kosten het dorpshuis wordt gerenoveerd, alleen de fundering blijft behouden. Rene Veerman is voorzitter van het dorpshuis en hij is opgelucht. "Natuurlijk was nieuwbouw de eerste keuze, maar gezien corona en het grote tekort zijn wij hier heel blij mee".

Perspectief

Er was nog discussie over de kinderdagverblijven en peuterspeelzaal die het college het liefst ondergebracht zag worden bij de huidige school. Ook dit plan is nu van de baan. "Het dorpshuis wordt gerenoveerd met plek voor de kinderopvang en peuterspeelzaal, zoals dat nu ook is." Het dossier lag lange tijd stil en de voorzitter is opgelucht dat er een stipje aan de horizon is gezet: "Nu kunnen we weer positieve stappen zetten en plannen maken."

'Op weg naar een financieel gezonde gemeente' is het doel van het college in deze begroting, maar met een flink tekort moet daar veel voor wijken. Zo wacht de evenementensector een bezuiniging van 75 procent op hun subsidiegelden. Geen partij had hier een motie of amendement voor ingediend en dit besluit blijft dan ook ongewijzigd.

Kiezen tussen kwaden

Voor het Home-start project van Humanitas dreigde een complete stop van de subsidie. Het project biedt jaarlijks hulp aan meer dan twintig gezinnen in Medemblik en heeft volgens vrijwilliger Sjoukje een belangrijke preventieve functie. "Wij zorgen ervoor dat die mensen net niet in de professionele hulpverlening terechtkomen en dat scheelt ook geld voor de toekomst."

Het project is drie jaar geleden opgestart. Vrijwilligers zijn opgeleid en daar worden nu de vruchten van geplukt. Het project stopzetten, zou zonde zijn, vinden zeven fracties. Zij dienden een voorstel in om geld voor mantelzorgondersteuning en innovatie binnen de zorg te verschuiven om zo ruimte vrij te maken voor het Home-start project.

Dit kon rekenen op brede steun, hoewel drie partijen moeite hadden met de korting op mantelzorgers: "Ze krijgen in deze tijd al meer op hun bordje en ze verzetten bergen met werk tegen een kleine vergoeding", aldus Silva Visser van de ChristenUnie.  

Investeren in Geschiedenis is geschiedenis

Historische Stichting de Cromme Leck heeft begrip voor de grote uitdaging waar de gemeente voor staat, maar vraagt in een inspraakreactie de huidige subsidie in stand te houden. De stichting krijgt bijval van bijna alle partijen namens wie raadslid Yannick Nijssing van D66 een amendement indiende: "Wij hebben de rijke cultuurhistorie gekregen van de geschiedenis en het is aan ons om dat door te geven", stelt hij.

In het begrotingsvoorstel werd een stop op de subsidiegelden voorgesteld, tot spijt van portefeuillehouder Harry Nederpelt. "Helaas is de conclusie dat we mooi monumentenbeleid hebben neergezet de afgelopen jaren, maar we nu onze ambitie moeten bijstellen. Dat gaat mij aan het hart, maar we moeten keuzes maken in deze barre tijd."

Geen nieuwbouw maar vernieuwbouw

Ook voor Zwembad de Zeehoek gold de vaste regel van het college 'nieuwbouw wordt verbouw'. Nieuwbouw van zwembad de Zeehoek staat al een tijdje 'on hold' en nu kiest de raad voor een investering in renovatie om het gebouw voor vijftien jaar te behouden. Er lag een ambitieus voorstel voor de bouw van een nieuw zwembad op aardwarmte met een bijbehorende woonwijk, maar daar was onvoldoende steun voor.

Het tekort aan sportzalen in Wognum en de bouw van een tweede sporthal als oplossing voor dit probleem werd eerder al geparkeerd vanwege de krappe begroting. De gemeente, sportvereniging Spartanen, Westfriesland SEW en de beheerder van sporthal De Bloesem zijn met elkaar tot een oplossing gekomen in de vorm van een tijdelijke blaashal bij De Bloesem.

Een langetermijnoplossing moet dan een vaste sporthal zijn. De gemeente zal de verenigingen eenmalig een lening van 220.000 euro verstrekken, die ze over een periode van 40 jaar mogen aflossen. De gemeente zal faciliteren in de aanleg van de infrastructuur voor de tijdelijke blaashal, deze wordt dan ook gebruikt voor definitieve hal. 

Quote

"We moeten uitleggen aan de inwoners waarom we 10 miljoen moeten bezuinigingen en wel investeren in de eigen organisatie"

Luiten Plekker - Gemeente Belangen Medemblik

De ChristenUnie stelde dat het college de inwoners voor de organisatie moet zetten; het voorstel om de verhoging van de OZB-belasting terug te draaien en dan maar minder te investeren in de gemeentelijke organisatie vond geen steun. Wel vond een meerderheid dat er een specifiekere uitleg moet komen waarom extra geld nodig is voor de gemeente.

"We moeten kunnen uitleggen aan onze inwoners en de ondernemers waarom we 10 miljoen moeten bezuinigingen, en we wel € 4.647.000 in vier jaar investeren in de eigen organisatie." De ondernemingsraad van gemeente Medemblik zond voorafgaand aan de raad een brandbrief in. 

Toekomst

Volgens de OR is er geen bezuiniging, maar juist een investering nodig in de eigen organisatie: er is een flink medewerkerstekort waardoor de werkdruk te hoog is, het meubilair is gedateerd waardoor 80 procent van de bureaustoelen niet aan de arbo-wet voldoet en de luchtkwaliteit in het gebouw is slecht. De investering wordt doorgevoerd, maar duidelijke uitleg is een vereiste.

Met veel wikken en wegen is er een begroting tot stand gekomen voor het volgende jaar. De klap van de bezuinigingen zal breed geïncasseerd moeten worden. De komende drie jaar blijft er een tekort en pas in 2024 zal het saldo weer positief zijn. Maar als het goed is, gaat Medemblik dan een financieel gezonde toekomst tegemoet.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]