Ga naar Content
Amsterdam

Onderzoek naar loodwaardes in het Oosterpark: is het wel veilig voor spelende kinderen?

17 november 2020, 17.10 uur · Aangepast 17 november 2020, 21.49 uur
Door: Robbert Bianchi · Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Al jaren vermoedt de Stichting Herstel Oosterpark dat de grasvelden van het Oosterpark vol zitten met lood. Het spul vormt voor de gezondheid van jonge kinderen die op de velden spelen een gevaar. Stadsdeel Oost zou volgens de stichting fouten hebben gemaakt bij de renovatie van het park, waardoor de vervuilde ondergrond zich vermengd heeft met de bovengrond. De stichting liet zelf daarom een bodemonderzoek uitvoeren in het park.

De conclusies van dit recent door bodemkundig onderzoeksbureau IDDS  uitgevoerde onderzoek, stelt echter vast dat er ‘geen sprake is van onaanvaardbare humane risico’s’. Uit de metingen blijkt dat het gemiddelde gehalte aan lood in de toplaag van de bodem met een waarde van circa 190 mg/kg onder de door de gemeente Amsterdam gestelde grenswaarde van 800 mg/kg ligt.

Geen verrassing

Het onderzoek levert volgens de GGD Amsterdam geen nieuwe inzichten op. "Wij hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gedaan die dezelfde conclusie geven. Er zijn plekken waar wat hoge waarden voorkomen, maar gemiddeld is het in het park oké", vertelt Oscar Breugelmans, senior adviseur leefomgeving van de GGD Amsterdam. 

"De gemeente heeft de risicoplekken gesaneerd, zodat de kinderen daar veilig kunnen spelen. En in andere delen van het park liggen voor het grote deel grasmatten, dus komen mensen niet in aanraking met de ondergrond. Er is dus geen noodzaak om verdere maatregelen te nemen."

Ernst Sonneveldt: "Al jaren spelen kinderen op giftige grond. Er moet nu iets gebeuren" - Foto: NH Nieuws

De stichting Herstel Oosterpark vindt daarentegen dat de onderzoeksresultaten wel degelijk wijzen op een overschrijding van toelaatbare loodwaardes. "De grenswaarde van 800 mg/kg die de gemeente hanteert is op basis van ‘Groen met natuurwaarden’. De grasvelden in het park zijn geen natuurgebieden maar ze worden een groot deel van het jaar gebruikt door honderden kinderen die er spelen en op die manier letterlijk in aanraking komen met giftige grond", vertelt voorzitter Ernst Sonneveldt. "Bovendien is de grasmat op veel plekken beschadigd."

Gezondheidsrisico`s lood

Lood krijg je vooral binnen via hand-mond-gedrag (ingestie). Jonge kinderen krijgen makkelijker gronddeeltjes binnen en zijn gevoeliger voor lood dan volwassenen. Het RIVM concludeerde in 2015 in het rapport Diffuse loodverontreiniging in de bodem dat de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lood bij jonge kinderen tot 6 jaar groter zijn dan voorheen werd aangenomen. Als zij te veel lood binnen krijgen, kan dat een nadelig effect hebben op hun leervermogen. Lood leidt tot een onomkeerbaar verlies aan IQpunten. Om die reden moet vooral worden voorkomen dat jonge kinderen door middel van hand-mond-gedrag lood binnen krijgen.

Bron: Overheid.nl

Strengere normen

Toxicoloog Job Schreuder heeft het onderzoeksrapport gezien en kan zich vinden in de redenering van de stichting. Volgens hem geven de landelijke richtlijnen aan: "Als er in de praktijk wel regelmatig en intensief op de stukken ‘Groen met natuurwaarden’ wordt gespeeld moet je dat eigenlijk als ‘Plaatsen waar kinderen spelen’ beschouwen en beoordelen", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Dan krijg je dus ook strengere normen en ligt de grenswaarde op 100 mg/kg. Dat geldt ook in Amsterdam", aldus de toxicoloog.

Volgens Schreuder moet de gemeente meer aanvullend onderzoek doen. Uit het onderzoek van IDDS blijkt namelijk ook dat er ook plekken zijn waar de loodwaardes erg hoog zijn. "Inventariseer nou eerst naar de plekken waar kinderen buiten de reguliere kinderspeelplaatsen ook regelmatig spelen. En ga op die plekken gerichter onderzoek doen naar de bodem", is zijn advies aan de gemeente. En dan kan je daar ook de 100 mg/kg norm op loslaten, die ook de GGD in Amsterdam hanteert.

"Het is onwaarschijnlijk dat precies op die plek waar hoge verontreiniging zit, ook nog een kale plek is waar een kind dagelijks meerdere uren vertoeft"

Oscar Breugelmans, GGD Amsterdam

Volgens de GGD gaat het niet zozeer om welke 'kwalificatie' een gebied gekregen heeft, maar om de vraag of er kinderen spelen en of er gezondheidsrisico's zijn. "De kinderspeelplaatsjes zijn gesaneerd, daar kunnen kinderen langdurig ravotten. Op de andere delen van het park ligt gras. Het is heel onwaarschijnlijk dat precies op die plek waar hoge verontreiniging zit, ook nog een kale plek is waar een kind dagelijks meerdere uren vertoeft", aldus Breugelmans

Ook Stadsdeel Oost is niet van plan om nieuwe onderzoeken te doen: "Zoals we eerdere keren ook al hebben aangeven: de bodemonderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau strikt volgens de landelijk geldende protocollen en richtlijnen uitgevoerd en daar komen geen verontrustende waarden uit. IDDS en de GGD bevestigen dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. De gemeente ziet daarom geen aanleiding voor het nadere onderzoek waar SHO om vraagt en het dossier is hiermee dan ook gesloten voor ons", laat stadsdeelbestuurder Ivar Manuel aan NH Nieuws weten.

Volgens Stichting Herstel Oosterpark is het dossier allerminst afgesloten. De stichting overweegt nu om een rechtzaak aan te spannen. 

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.