Zaanstreek-Waterland

NL
V

Bodemdaling steeds groter probleem voor miljoen huizen: "Blijven nieuwe dingen bedenken"

16 november 2020, 08.00 uur · Door Redactie

ASSENDELFT - We wonen vér onder de zeespiegel en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Noord-Hollandse 'badkuip' wordt namelijk steeds dieper en dieper, want in de veengebieden is bodemdaling een groot probleem doordat het veen uitdroogt. 

Bodemdaling steeds groter probleem voor 1 miljoen huizen: "We blijven nieuwe dingen bedenken" - NH Nieuws

"Het land daalt 1 tot 5 milimeter per jaar, elk jaar weer. Tegelijkertijd stijgt zeespiegel, dus het verschil tussen land en water wordt steeds groter", vertelt Peter Hoogervorst. Hij is programmamanager bij Provincie Noord-Holland en houdt zich dagelijk bezig met dit thema. De zorgen rondom bodemdaling zijn groot. "We moeten elk jaar wat nieuws bedenken. Hogere dijken, of wat dan ook. Dat wordt een steeds groter probleem."

Uitdrogen veen

Het veen droogt uit, omdat het grondwater wegstroomt naar lagere gebieden en omdat er water wordt onttrokken uit de grond voor bijvoorbeeld landbouw. "We krijgen ongeveer één miljoen huizen die door die peilverlagingen straks problemen krijgen met hun houten funderingen. Je komt voor heel veel kosten te staan om dat te repareren, dus de bewoners gaan daar ook zeker wat van merken."

In Assendelft is daarom een zogenoemde hoogwatersloot aangelegd die het waterpeil bij de woningen kunstmatig hoog houdt, zodat de palen niet kunnen gaan rotten. Maar niet overal is dit dé oplossing. De provincie onderzoekt daarom samen met universiteiten de bodemdaling en hoopt andere oplossingen te vinden. 

Drains

Bij de melkveehouder in Assendelft wordt daarom sinds drie jaar getest met zogenoemde drukdrains. Door met deze drains, vooral in de zomer, water te infiltreren, blijft de bodem nat en blijft de al zo dunne laag veen behouden. Zo wordt bodemdaling gestopt. De provincie is blij met de eerste resultaten. Als de dunne laag veen namelijk zou verdwijnen, zou dit stuk grond veranderen in een plas water.

Ook wordt er in de provincie geëxperimenteerd met vormen van natte teelt. Het doel is om bodemdaling uiteindelijk te stoppen en veengroei te herstellen waar dat nodig is.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over Fijn Wonen in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.