Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Contract jeugdzorgaanbieder Horizon breder onder vuur: 'Verlenging moet van tafel'

27 oktober 2020, 17.00 uur · Aangepast 27 oktober 2020, 17.29 uur · Door Redactie

NOORD-HOLLAND - Behalve in Castricum ligt de verlenging van het contract met JeugdzorgPlus-aanbieder Horizon - afgesloten door een collectief van 18 gemeenten in de regio's Noordkop, Westfriesland en Alkmaar - nu ook in andere gemeenten onder vuur. Zo wordt er vanavond in Enkhuizen een motie ingediend met als doel de contractverlenging voor twee jaar ongedaan te maken.  

NH Nieuws

"We moeten ervoor zorgen dat die verlenging van tafel gaat", zegt de Enkhuizense SP-fractievoorzitter Margreet Keesman tegen NH Nieuws. "Daarom gaan we vanavond een motie indienen waarin we om twee onafhankelijke onderzoeken vragen." Behalve door de SP, wordt de motie ingediend door het CDA en de lokale partijen, vertelt ze. "Dus dan hebben we een meerderheid." 

Het eerste onderzoek waarvoor wordt gepleit moet duidelijkheid verschaffen rond de vraag of de in 2018 door Horizon gewonnen aanbesteding 'rechtmatig en doelmatig' is verlopen. De twijfels daarover zijn gegroeid sinds de publicatie van het boek Kinderen van de Staat, van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek. 

Belangenverstrengeling

Volgens Van Beek was er bij de aanbesteding sprake van belangenverstrengeling, want Horizon zou de aanbesteding hebben gewonnen omdat daar vanuit Hollands Kroon sterk op werd aangestuurd. Die gemeente deed namelijk al zaken met Incluzio Hollands Kroon BV., dat via ingewikkelde constructies verbonden is aan Horizon. 

Het tweede onderzoek moet duidelijk maken of Horizon kan bieden wat ze bij haar inschrijving op de aanbesteding heeft beloofd. Kinderen die op in 2019 geopende locatie Antonius niet op hun plek zijn, worden naar Harreveld, nabij de Duitse grens gestuurd. En dat terwijl JeugdzorgPlus ervan uitgaat dat kinderen in de buurt van hun leefomgeving worden opgevangen.  

Sinds Horizon in 2018 de aanbesteding voor JeugdzorgPlus won, stapelen de misstanden zich in rap tempo op. Kinderrechters, advocaten, politici en ouders hebben het afgelopen jaar geregeld hun zorgen geuit over de veiligheid voor jongeren die daar na tussenkomst door de kinderrechter terechtkomen, maar toch vormde dat voor op één na alle colleges - 17 in totaal - geen bezwaar om in te stemmen met contractverlenging. 

'Hoogste orgaan'

Formeel hebben de colleges van de 18 gemeenten die gezamenlijk jeugdzorg inkopen het mandaat om het contract met Horizon te verlengen. Eerder zei Castricummer Roel Beems van CK&G tegen NH Nieuws dat colleges die aan de raden voorbijgaan geen 'politieke sensitiviteit' tonen. Keesman uit Enkhuizen is het met hem eens. "De raad is het hoogste orgaan", zegt ze. "Als je ons er buiten laat, dan kun je een motie verwachten", zegt ze over het 'politiek beladen dossier'

Eerder liet woordvoerder Peter Rozenbeek namens de 18 gemeenten aan NH Nieuws weten dat bij de evaluatie van Horizons gesloten jeugdzorg op de locatie Antonius in Bakkum alleen het eerste jaar in beschouwing is genomen. Een aantal incidenten die zich afgelopen voorjaar en zomer afspeelden, is daardoor bij de evaluatie buiten beschouwing gelaten. 

"De doelen van Horizon waren of niet meetbaar of zijn niet gehaald", zegt SP-fractievoorzitter Keesman over de evaluatie van het eerste jaar JeugdzorgPlus op locatie Antonius in Bakkum, waarin de locatie met kinderziektes en opstartproblemen kampte. "Er lopen iedere week kinderen weg, en er stroomt niemand door naar fase twee van de behandeling, terwijl die volgens Horizon wel geboden zou worden."

Keesman werkt niet alleen binnen haar gemeente, maar ook regionaal samen, zo blijkt uit een eerder deze week verspreid persbericht mede namens collega's uit Alkmaar, Hollands Kroon en Hoorn. "Donderdag wordt de motie in Koggenland en Hoorn ingediend", vertelt Keesman. "Maar het is de bedoeling dat 'ie in alle, of in de meeste gemeenten wordt ingediend. 

Castricum

De enige gemeente waarvan het college nog moet nog besluiten of het akkoord gaat met de contractverlenging, is Castricum. Dat doet het nadat er op initiatief van de gemeenteraad met de gemeenteraad over is gedebatteerd. Dat debat begon afgelopen donderdag, maar kon vanwege tijdgebrek niet worden afgerond en gaat daarom vanavond verder. 

Het debat met het college kwam er mede dankzij 'kartrekker' Roel Beems van de CK&G. Hij diende donderdagavond twee moties in. Eén waarmee hij zijn college vraagt niet in te stemmen met contractverlenging. "Maar daar verwacht ik geen meerderheid voor te krijgen." En één motie als vangnetconstructie. "Dat jongeren die op Antonius niet op hun plek zijn, ergens anders in de provincie kunnen worden opgevangen." 

Ook tijdens dat debat werd het college met een motie van CK&G gevraagd niet in te stemmen met contractverlenging. "Maar daar verwacht ik geen meerderheid voor te krijgen", zei Roel Beems van de lokale partij CK&G eerder tegen NH Nieuws. Castricum vergadert vanavond vanaf 19.30 uur verder. 

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.