Noordkop & Texel

NL
V

Jan de Krijger weet ‘alles’ over de Afsluitdijk: "Het voelt een beetje als mijn dijk”

30 oktober 2020, 15.35 uur · Aangepast 2 november 2020, 10.33 uur
Door Robbert Bianchi · Foto: NH Nieuws

AFSLUITDIJK - Jan de Krijger (75) is vrijwilliger in het Afsluitdijk Wadden Center. Als gastheer deelt hij graag zijn kennis met de bezoekers. Er is maar weinig wat Jan niet weet over de Afsluitdijk. Zijn hele leven heeft hij ermee te maken gehad. Dat begon al bij zijn geboorte.

Gastheer Jan de Krijger weet ‘alles’ over de Afsluitdijk - NH Nieuws

Jan werd geboren in Wieringen. Vanuit zijn slaapkamer keek hij zo over de dijk naar de Waddenzee. Jan beschouwt de dijk voor zijn geboortehuis als deel van de Afsluitdijk. “Wat maar weinig mensen weten is dat de Afsluitdijk eigenlijk loopt van Den Helder tot aan Harlingen. Wieringen was vroeger een eiland, net als Texel. Om de Afsluitdijk te kunnen aanleggen werd daarom eerst een dijk van Den Helder naar Den Oever aangebracht”, vertelt hij.

Drie generaties Rijkswaterstaat

Dat Jan in Wieringer werd geboren, kwam door zijn opa. Die verhuisde in de jaren ‘20 van de vorige eeuw naar Wieringen om mee te werken aan de aanleg van de Afsluitdijk. “Mijn opa was steenzetter. Gelukkig voor hem kon hij later bij Rijkswaterstaat als dijkwachter aan de slag. Anders had hij zijn pensioen niet gehaald. Steenzetten is een zwaar beroep. Vooral voor je rug”, vertelt Jan.

Jan’s vader werkte ook als dijkwachter bij Rijkswaterstaat. “Hij had bij opa gezien wat het steenzetten met je rug deed en had toen bedacht dat dat hem niet zou overkomen”, vertelt Jan terwijl hij een foto laat zien waarin hij met zijn vader in bootje zit. Als kind ging Jan graag mee met zijn vader als hij de dijken inspecteerde of de waterstanden meette.

Jan de Krijger beantwoordt vragen in het Afsluitdijk Wadden Center - NH Nieuws

Geen zeezicht maar dijkzicht

Na de watersnoodramp van 1953 moest ook de dijk bij Wieringen worden verhoogd. “Toen waren de dijken langs de Waddenzee erg beschadigd en moesten die hals over kop worden hersteld om voor het volgende stormseizoen weer veilig te zijn. Mijn vader stuurde de dijkwerkers en de steenzetters aan”, vertelt Jan trots. De verhoogde dijk zorgde er overigens wel voor dat hij vanuit zijn slaapkamerraam de Waddenzee niet meer kon zien.

Jan ging zelf nog een stapje verder dan z'n vader en ging Weg en Waterbouw studeren aan de HTS. Daarvoor had hij in de vierde klas van de middelbare school (ULO) al een scriptie over de Zuiderzeewerken geschreven. “Dat we dat met de techniek van toen voor elkaar hebben gekregen is werkelijk een gigantische prestatie”, vertelt hij.

Jan schreef op de middelbare school een sciptie over de Zuiderzeewerken - NH Nieuws

Na zijn afstuderen gaat ook Jan werken voor Rijkswaterstaat als werkvoorbereider en later als kostenmanager. Door de jaren heen doet hij geregeld klussen op de Afsluitdijk. “Ik vond het altijd prachtig als ik weer iets op de Afsluitdijk mocht doen. Het voelt toch een beetje als mijn dijk”, vertelt hij.

Gastheerschap

Inmiddels is Jan met pensioen. Als gastheer beantwoordt hij vragen van bezoekers van het Afsluitdijk Wadden Center. Hij blijft op de hoogte van alles wat er op de Afsluitdijk gebeurt. Maar de scriptie, die hij op de middelbare school schreef, vormt nog altijd de basis van wat hij aan mensen vertelt. “En als ik een vraag krijg die ik niet weet, zorg ik ervoor dat ik een paar dagen later wél het antwoord heb”, vertelt Jan.

Het Afsluitdijk Wadden Center ligt ter hoogte van Kornwerderzand op de Afsluitdijk - NH Nieuws

Jan begrijpt als geen ander hoe belangrijk de Afsluitdijk voor Nederland is. “Ik heb pal achter de dijk gewoond en toen gezien hoeveel kracht de zee heeft. Wij als waterbouwers moeten de dijken sterk houden, zodat we tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen dat het hier veilig is. Het is mooi dat we dat met z'n allen voor elkaar gekregen hebben. Daar ben ik best wel trots op”, besluit Jan.

De Afsluitdijk in 32 verhalen
De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.