Noordkop & Texel

NL
V

Veel aandacht voor Jeugdzorg-debat Castricum, raadsleden NHN verdeeld

22 oktober 2020, 12.15 uur · Aangepast 22 oktober 2020, 12.56 uur · Door Redactie

CASTRICUM - Het Castricumse college debatteert vanavond met de gemeenteraad over de toekomst van Horizon als JeugdzorgPlus-aanbieder. Dat gebeurt naar aanleiding van enkele incidenten waarbij bewoners van JeugdzorgPlus-instelling Antonius in Bakkum betrokken waren. Van de 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord die gezamenlijk een contract met Horizon hadden gesloten, hebben er inmiddels 17 ingestemd met contractverlenging. Het Castricumse college besluit na het debat van vanavond, maar is tegelijk het enige college dat de problematiek een debat met de raad waard vindt. 

Google Maps

Waarom ligt Antonius onder een vergrootglas?

 

Na een tumultueus verlopen aanbesteding in 2018 waarbij Horizon de JeugdzorgPlus-zorg won van Parlan, is het Zuid-Hollandse Horizon in allerijl op zoek gegaan naar een locatie om die specifieke 'gesloten' zorg te bieden. Die werd uiteindelijk gevonden in het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum.

 

Met de nodige kunstgrepen is dat pand klaargemaakt om de jongeren te huisvesten, maar voldoet nog niet aan de wensen. Horizon geeft aan dat het met een miljoeneninvestering het pand wil omvormen tot passende gesloten inrichting met een open karakter, zoals de gesloten zorg gewenst is door de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord.

 

In juni dit jaar bleek dat bij een steekincident bij het station in Castricum vijf minderjarige cliënten van Antonius betrokken waren. Die jongeren waren niet teruggekeerd van verlof of weggelopen uit de instelling. Daarnaast uitten meerdere kinderrechters in Noord-Holland hun zorgen over de veiligheid in Antonius. 

 

Deze laatste incidenten en zorgen zijn niet meegenomen in de afweging van de 17 collegebesluiten om het contract met Horizon (dat op 4 februari 2021 verloopt, red.) met twee jaar te verlengen. Die beslissing is genomen op basis van de evaluatie van het eerste jaar (2019, red.) waarin Horizon de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord verzorgde.

Het debat over de JeugdzorgPlus-instelling Antonius in Bakkum zal in de regio Noord-Holland Noord met interesse gevolgd worden. Vanavond staat het onderwerp op de agenda tijdens het raadsplein in Castricum. Het is de enige gemeente in de regio waar met raadsleden over de toekomst van deze zorg wordt gesproken. 

De Castricumse wethouder Ron de Haan, ook portefeuillehouder Jeugdzorg namens de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, zal om tekst en uitleg worden gevraagd over het reilen en zeilen bij Antonius en de toekomst van Horizon als Jeugdzorg-aanbieder in Noord-Holland Noord.

De 18 colleges van b&w hebben in de regio het mandaat het contract met Horizon te verlengen. In aanloop naar het debat sprak NH Nieuws met meerdere raadsleden in de regio Noord-Holland Noord, degenen die hun colleges controleren, over het 'dossier JeugdzorgPlus'.

Alkmaar

Janine Visser, Partij voor de Dieren: "Naar aanleiding van de incidenten, uitspraken van de rechtbank en het recente publicaties over de chaos bij Antonius, hebben wij grote zorgen over de veiligheid van de jongeren die in Antonius zitten.  Wij vinden dat die ontwikkelingen moeten meewegen in het besluit om het contract te verlengen. Helaas is dit een collegebevoegdheid, onderdeel van een gemeenschappelijke regeling, en als raad sta je buitenspel. Eerst moet de onderste steen boven. Het gaat hier niet om wc-rollen, maar over jongeren en complexe problematiek."

Mariska Boke, VVD: "Dat steekincident is natuurlijk walgelijk. Maar ligt dat aan Horizon? Het is geen gevangenis, en we hebben voor Horizon gekozen om hun werkwijze, niet om het geld. Zij hebben met JouwZorg een goed product. Gaat het voor honderd procent fantastisch in Bakkum? Nee. Dat komt ook doordat ze begonnen met een achterstand. Maar we hebben al het vertrouwen in het college, dat de vinger aan de pols houdt, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. We worden goed geïnformeerd, en de regio-werkgroep zegt dat het goed gaat."

Hollands Kroon

Petra Borst, VVD: "Wij hebben vertrouwen in het college en zien geen aanleiding om te twijfelen aan het besluit om het contract te verlengen. Uit een toelichting van de wethouder begrijpen wij dat ook de recente ontwikkelingen bij Antonius besproken zijn en dat er aandacht is en blijft voor de zaken die niet goed gaan. Die incidenten zijn geen reden voor ons om te vragen de verlenging te heroverwegen. Het toezicht is er en blijft."

Jan Eichhorn, GroenLinks: "Wij maken ons ernstig zorgen over hoe het bij Antonius en met de kinderen daar gaat. De incidenten hier, maar ook suïcides bij andere instellingen van Horizon. Er gaat daar iets helemaal mis. En die aanbesteding? Daar krijgen we nog altijd geen inzicht in. De contractverlenging is slecht besluit. Maar ja, het merendeel van de raad vindt dat goed. We hebben als bezorgde partijen geen poot om op te staan, dit is nu eenmaal een collegebeslissing."

Hoorn

Arnica Gortzak, PvdA: "In Castricum is het gelukt om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Wij vragen continu aandacht hiervoor, maar krijgen geen voet aan de grond in Hoorn. De wethouder heeft desondanks ons vertrouwen bij dit dossier, maar we moeten haar wel kunnen controleren. Wij merken dat wanneer het om JeugdzorgPlus gaat, dat niet alle raadsleden er goed mee om weten te gaan. Het is een ingewikkeld dossier dat onze focus verdient. En ja, Horizon heeft natuurlijk, net als iedereen, langer dan één jaar nodig om te bewijzen dat je iets kunt, maar het gaat ons om de kinderen. Gaat het daar wel goed mee?"

Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer: "We gaan er vanuit dat recente kritiek en tekortkomingen besproken zijn met Horizon inzake de contractverlening. We hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder de zaak goed volgt. Het zijn geen kleinigheden die zich hebben voor gedaan. En die moeten in de toekomst worden voorkomen en de kwaliteit moet worden verbeterd. Het vermarkten en privatiseren is zeer schadelijk voor de Jeugdzorg, en de zorg in z'n algemeen. De overdracht naar de gemeenten is geen succes. Er is te weinig budget. Zorginstellingen concurreren elkaar kapot. Een gemeente heeft verstand van inkoop, niet van  jeugdzorg."

Reactie Horizon

Ondanks herhaalde verzoeken reageert Horizon niet op vragen van NH Nieuws. De jeugdzorgaanbieder beloofde op 1 oktober met een reactie te komen op de ontstane commotie rondom JeugdzorgPlus-locatie Antonius in Bakkum. NH Nieuws deed daarna nog meerdere tevergeefse pogingen om Horizon de kans te geven te reageren.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Taalfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]