Ga naar Content

Vogelaars tellen ganzen bij Schiphol: stand lijkt stabiel ondanks bestrijding

Nu de oogst bijna overal binnen is, fungeren de akkers rondom Schiphol als een grote trekpleister voor ganzen die het op de resten hebben voorzien van graan en suikerbieten. Vliegtuigen en grote groepen ganzen gaan niet goed samen, dus worden er maatregelen getroffen om de veiligheid rondom Schiphol te garanderen. Om te weten of die werken, moeten de ganzen worden geteld. Daar is onderzoeksbureau Natuurlijke Zaken voor ingehuurd door de provincie Noord-Holland.

Ganzen tellen bij Schiphol - Foto: Stephan Roest

De zon komt op als Martijn Struijf en Frank Visbeen al met hun kijkers in de aanslag staan. Bij het eerste licht komen ook de eerste ganzen aangevlogen. "Acht uit het westen", meldt Frank. Martijn noteert. "Daar gaat een mooi lijntje, 32 stuks."

De aantallen lopen gestaag op. Heel veel ganzen komen uit de omgeving aangevlogen naar een akker verderop. "De ganzen weten dat hier graan geoogst is en suikerbieten", zegt Frank. "Dat is makkelijk voer voor ze dus uit de hele omgeving trekken ze hier naartoe."

Gevoelig

Het onderzoeksbureau Natuurlijke Zaken, dat door de provincie is ingehuurd voor de ganzentelling, is onderdeel van Landschap Noord-Holland. Normaliter beheert het natuurgebieden en ijveren de medewerkers voor de bescherming van natuur.

De provincie heeft besloten om ganzen rondom Schiphol te laten afschieten of vangen om vergast te worden. Dat ligt gevoelig. "De grote aantallen ganzen in Noord-Holland staat op gespannen voet met de veiligheid rondom Schiphol", zegt Frank. "Maar ook met de natuurdoelen in sommige natuurgebieden. Ons onderzoek kan gebruikt worden voor het nemen van diverse maatregelen zoals het eerder omploegen van akkers na de oogst, zodat ganzen er geen voedsel vinden. Of het op andere manieren onaantrekkelijk maken van ganzen om naar een bepaald gebied toe te komen.  Goede informatie nodig om de juiste besluiten te nemen voor de vliegveiligheid."

Tekst gaat verder na de video

Ganzen tellen bij Schiphol - NH Nieuws

Laatste toevlucht

Thijs Sanderink is Beleidsmedewerker Natuur van de Provincie Noord-Holland. Ook hij is naar de akker bij Badhoevedorp gekomen om naar de ganzen te kijken. "Wij proberen hier bij Schiphol op verschillende manieren de ganzen weg te houden of de gevaren te beperken. Er zijn technische oplossingen in ontwikkeling zoals een verfijnd radarsysteem dat ganzen detecteert en volgen kan", vertelt hij. 

"Daarnaast willen we zien of we akkers rondom Schiphol op zo'n manier kunnen laten onderhouden dat er zo min mogelijk ganzen op afkomen. Dus snel omploegen nadat er geoogst is zodat het voedsel voor ganzen onbereikbaar wordt. Daarnaast willen we in het omliggende gebied minder broedende ganzen hebben. Dan moeten we dus geen moerasgebieden aanleggen in de buurt van Schiphol. En tenslotte willen we de populatie beperken en dat betekent afschieten en vangen om te doden. Het is onze laatste toevlucht, maar dat is wel wat het provinciebestuur heeft besloten."

Succes

De Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om ganzen rondom Schiphol te laten schieten en te vergassen mag blijven staan. Daar was door verschillende partijen bezwaar tegen aangetekend en er waren ook al diverse rechtszaken over gevoerd. De provincie benadrukt dat er toch ook veel andere dingen worden gedaan om de ganzen weg te houden van Schiphol. 

"Op basis van de cijfers die we deze weken verzamelen, kan het best zo zijn dat de provincie het beleid in de toekomst aanpast"

thijs sanderink

Frank en Martijn tellen vandaag zo'n beetje 1200 inkomende ganzen. "Er wordt op nog vijf andere plekken geteld, dus we komen op ongeveer 7000 ganzen die zich in deze tijd iedere dag in de buurt van Schiphol te goed doen op de akkers en velden. Dat is al een paar jaar zo, dus dat lijkt stabiel", zegt Frank.

Dan is het beleid van de provincie niet succesvol want die wil juist een duidelijke vermindering van het aantal ganzen rondom Schiphol. Als je de cijfers afzet tegen de gestage groei van de ganzenpopulatie, lijken ze wat minder ongunstig: ondanks een toename van de ganzen in Noord-Holland zijn er niet meer ganzen bij Schiphol. Maar dat is niet wat de provincie wil; die gaat voor veel minder ganzen.

Thijs Sanderink van de provincie: "Op basis van de cijfers die we deze weken verzamelen over de ganzenaantallen bij Schiphol kan het best zo zijn dat de provincie het beleid in de toekomst aanpast."

Toekomst

Over wat er dan gaat veranderen in de toekomst, gaan de mensen die hier deze morgen staan te kijken naar de vogels niet. Ganzen, kievieten, goudplevieren, kneuen en watersnippen komen voorbij. Over welke natuur in de toekomst mag blijven, gaan onder andere Provinciale Staten. En als het op afschieten aankomt uiteindelijk vaak de rechter.

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.