West-Friesland

NL
V

Hoorn kiest voor 'Reële Energie Strategie'

16 september 2020, 10.03 uur · Door Redactie

HOORN - Hoorn schaart zich achter de Regionale Energiestrategie (RES), maar wel achter een minder ambitieuze versie dan nu in het concept staat. Een meerderheid van de raad stemde gisteravond in met het amendement voor een 'reële RES', deze wensen en bedenkingen geeft de raad mee aan energieregio Noord-Holland Noord voor de verdere ontwikkeling van het plan. 

Rijksoverheid/Wind op Zee

In het concept-RES staan alle gebieden omschreven die verkend worden voor grootschalige opwekking van zon- en windenergie. Ook de gemeente Hoorn is aangemerkt als verkenningsgebied voor het opwekken van duurzame energie en wordt geacht bij te dragen aan de totale opwek van 4,2 terrawattuur aan duurzame energie in regio Noord-Holland Noord.

De partijen CDA, VVD, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, VOC Hoorn en de ChristenUnie vinden deze hoeveelheid energie te ambitieus en buiten proportie. Zij vragen de raad met een amendement de ambitie bij te stellen naar 2,2 terrawattuur, aangevuld met initiatieven waar draagvlak voor is onder bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Niet alles geven

Tijdens de commissievergadering gaven CDA en VVD al aan dat zij liever zien dat er gekeken wordt naar een bijdrage waar draagvlak voor is in de gemeente in plaats van dat er gekeken wordt naar wat Hoorn maximaal kan opwekken, wat nu uitgangspunt is. Volgens Fractie HOP en de ChristenUnie biedt Hoorn in het huidige plan vier keer meer dan er gevraagd wordt.

In het amendement staan acht punten die de partijen graag meegeven in de visie van de raad op het concept-RES. Zo willen zij dat er een focus komt op zonne-energie op daken in plaats van op agrarische grond. Wat betreft windenergie willen ze zeshonderd meter afstand waarborgen tot woonhuizen en zien zij graag het Markermeer als zoekgebied van de kaart verdwijnen voor zowel zonne- als windenergie.

Quote

"Met een lagere doelstelling geef je het signaal dat we niks willen doen, zo geef je alle invloed uit handen"

Samir Bashara - Wethouder duurzaamheid

Volgens VVD-er Chris de Meij is het belangrijk punten mee te geven waarop het concept aangepast kan worden: "We moeten niet willen dat we straks een prachtig stadsstrand hebben met uitzicht op windmolens."

Maar deze suggesties voor aanpassingen in het concept verwoorden voor GroenLinks juist alles wat de partij niet wil: "Er moet iets gebeuren: We doen dit omdat anders het stadsstrand over een paar jaren zes meter onder water ligt. Als je dan in ieder geval op het strand wil liggen dan liever met uitzicht op de windmolens, het zijn lelijke dingen maar ze helpen wel."

'Als we niks doen dan besluit het Rijk'

Een aantal partijen vindt het lastig zich achter alle punten in het amendement te scharen: ze vinden bijdragen aan de RES belangrijk, maar dat moet wel in proportie zijn. Verantwoordelijk Wethouder Bashara reageert stellig op het amendement. "Wat opvalt: een aantal mede-indieners zeggen: 'we willen dat er iets gebeurt.' Maar de 2,2 terrawattuur die nu in het amendement staat is wat we nu al opwekken. Je geeft daarmee een signaal af dat we niks willen doen en daarmee geef je alle invloed die je hebt uit handen. Het Rijk zal dan bepalen wat onze bijdrage moet worden en hoe we dat gaan invullen."

Uiteindelijk stemt de raad toch in met het amendement en wordt het raadsvoorstel gewijzigd: de wensen en bedenkingen zoals die in het amendement verwoord zijn worden meegegeven naar de onderhandeltafel waar wethouder Bashara aanschuift. "Ik zal u dat niet adviseren maar als u mij die opdracht geeft dan ga ik die uitvoeren."

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].