West-Friesland

Raad Medemblik geeft klap op inbreng Regionale Energiestrategie

4 september 2020, 07.44 uur · Aangepast 16 september 2020, 01.11 uur · Door Redactie

MEDEMBLIK - Medemblik gaat voor een plan zonder windmolens, maar met zonne-energie. De raad van Medemblik heeft gisteravond definitief de bezwaren en bedenkingen vastgesteld die zij voor de Regionale Energiestrategie (RES) zien. Elke regio moet deze voor oktober indienen voor het Nationaal Programma RES. West-Friesland werkt met dit plan toe naar een energieneutrale regio in 2040.

AdobeStock/Jürgen Fälchle

Dat het de gemoederen bezighoudt in Medemblik blijkt wel uit het aantal zienswijzen dat werd ingediend. De gemeente ontving zeven inspraakreacties van bewoners en betrokken partijen die een flink aantal inwoners vertegenwoordigden - voornamelijk uit Andijk.

Daarbij kwamen nog eens tien ingediende moties en amendementen. "Dit is het moment en het podium om iets te vinden van dit onderwerp en dat hebben jullie stevig opgepakt met elkaar", reageerde portefeuillehouder Harry Nederpelt optimistisch.

Raadsbesluit

In het raadsbesluit staan de punten verwoord die de raad mee wil geven aan het landelijke bestuur van de RES. De gemeente geeft aan dat zij zich uitsluitend op zonne-energie willen richten op land, dan wel op het IJsselmeer. Ook vragen zij het plan RES Duurzaam leefbaar van Kor Buitendijk te overwegen als serieuze inbreng voor invulling van de plannen in Medemblik - dit is een alternatieve RES die kijkt hoe het zonder windmolens op land kan en zonder zonneweides op landbouwgrond.

Daarnaast wil de gemeente lering trekken uit een project dat bij drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN loopt voor het duurzaam opwekken van zonne-energie op water. Ook wil de gemeente stimuleren duurzame grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk verspilling van materialen bij de opwekking van duurzame energie.

Uitzicht Andijk verpest

De meeste ophef vanuit de gemeente kwam vanuit de Andijkers. In het plan Duurzaam Leefbaar - een alternatief plan - staan namelijk in een voorlopige versie eilanden met zonnepanelen getekend voor de weidse kust van Andijk. Dit stuitte de zwemclub in Andijk tegen de borst; zij genieten dagelijks van het volgens hen unieke historische karakter van hun stukje dijk en IJsselmeer.

Tekst loopt door onder het artikel

Ria Manshanden had - om de Andijkers te steunen - namens Groen Links een amendement ingediend om het bewuste stukje Andijk te sparen in de plannen en stuurde bij de raad aan om het weidse zicht veilig te stellen in de wensen en beperkingen voor de RES. Dit vond onvoldoende steun in de raad.  De wethouder noemt het een begrijpelijk amendement, maar vond het wat voorbarig. "We zitten in een proces met elkaar. Inwoners vinden hier iets van en dat is een goed teken, maar ze zijn wel wat stellig."

Volgens Nederpelt kunnen die eilanden juist een positieve bijdrage leveren: "Die zijn daar niet voor niets getekend bij Andijk: PWN heeft problemen met de kwaliteit van het drinkwater daar en deze eilanden kunnen de kwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn de eilanden nu even niet in zicht, het kan zijn dat ze uit de plannen zijn. Ik vind het geen goede optie dit nu al uit de plannen te houden, maar tegelijkertijd moeten we goed luisteren naar de inwoners."

Bezwaar jachthavens overboord

Bezwaar kwam ook uit de hoek van de jachthavens in omgeving van Andijk, zij zijn bang dat met de plannen voor zonne-eilanden de watersport in het gedrang komt. Ook hier is Nederpelt niet bang voor. "Dat is niet mijn intentie en dat is zeker niet waar ik voor sta. Ook de heer Buitendijk die het plan heeft geschreven is een fervent zeiler: ik zie juist kansen voor watersport."

Een aantal van de ingediende moties in de raad scharen zich achter hetzelfde punt. De indieners benadrukken dat zij het belangrijk vinden dat er niet alleen gekeken wordt naar hoe we energie kunnen opwekken, maar dat we ook moeten blijven kijken hoe we energie kunnen besparen: want wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Ook staat de raad open voor alternatieve vormen van energie en nieuwe technieken, wel willen zij biomassa hierin uitsluiten.

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].