West-Friesland

Grote weerstand plannen zonneparken voor de kust van Andijk

24 augustus 2020, 13.17 uur · Aangepast 25 augustus 2020, 14.40 uur · Door Redactie

In Andijk is grote weerstand tegen de plannen van het concept Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente Medemblik liet eerder al weten geen windmolens in te zetten om de doelen te behalen, maar zonnepanelen voor de kust van Andijk als mogelijk alternatief, schiet de bewoners van Andijk in het verkeerde keelgat. "Er is ergens een grens."

CAPAND ANDIJK

In de concept-RES is het IJsselmeerwater van Medemblik tot voorbij Hoorn aangemerkt als beoogd gebied voor het winnen van zon- en windenergie. De gemeente Medemblik wil dus geen extra windmolens, maar wil inzetten op zonneparken op land en mogelijk ook op het IJsselmeer. Er zijn plannen voor zonne-eilanden voor de kust van Andijk en dat roept veel weerstand op.

De zeven inspraakreacties die de gemeente Medemblik ontving op de concept-RES, vertegenwoordigen een grote groep van inwoners, ondernemers en ook de Dorpsraad Andijk.

De Dorpsraad heeft onlangs een enquete gehouden over alle veranderingen die het dorp staat te wachten in de toekomst. Hierin zijn de plannen voor de RES meegenomen en de plannen om eilanden met zonnecollectoren te plaatsen voor de kust van Andijk doen Andijk steigeren. "Wij hebben al een zonnepark bij Andijk waar agrarische grond voor is opgeofferd en in de polder staan veel windturbines. Andijk is wat dat betreft 'vol'. Ons aandeel houdt een keer op."

Quote

"Andijk is wat dit betreft 'vol': ons aandeel houdt een keer op"

Gerrit van keulen, dorpsraad Andijk

Daarnaast vormt het plan voor de zonne-eilanden een bedreiging voor de recreatie op het Ijsselmeer, benadrukt Van Keulen. "Nu al zijn er problemen met het dichtslibben van de Kom van Andijk zoals dit op zee- en vaarkaarten staat vermeld en dat zal alleen maar toenemen met de aanleg van dergelijke eilanden. Met alle gevolgen van dien voor de jachthavens en de Vooroever."

De parel van Andijk

De twee jachthavens van Andijk hebben een brief gericht aan de raad en commissie, waarin zij schrijven: "Wij hebben direct economisch belang bij het behoud van het IJsselmeergebied in zijn huidige vorm, maar dat geldt ook voor de gemeente Medemblik. Mijn oproep is om de kip met de gouden eieren níet te slachten. En stel uzelf de vraag maar hoeveel (gouden) eieren een half geslachte kip nog zal leggen."

De havens roepen op de RES af te wijzen waar hij economische, ecologische, landschappelijek en maatschappelijke waardes aantast.

Quote

"Kom zwemmen in Andijk, dan zie je hoe uniek dit stukje dijk is en zullen je wenkbrauwen fronsen bij wie dit plan ooit bedacht heeft"

Bernice Nootenboom, bewoner Dijkweg andijk

Ook Bernice Nootenboom maakte gebruik van haar inspraakrecht. Als bewoner aan de Dijkweg van Andijk heeft zij straks mogelijk uitzicht op de zonne-eilanden. Zij begrijpt dat niemand windmolens of zonnepanelen in zijn gemeente wil, maar dat de gemeente het IJsselmeer nu als alternatieve locatie verkent, vindt zij onbegrijpelijk. Haar brief las zij voor tijdens de raadscommissie afgelopen donderdag. "Deze 'not in my backyard-mentaliteit' van de gemeente zorgt er voor dat de energieagenda in de schoot van de bewoners van de Dijkweg wordt geworpen en dat vinden wij onacceptabel."

Aan de Dijkweg runt Nootenboom een B&B direct aan de dijk. De gasten worden aangetrokken door de locatie en het eerste dat zij doen is een blik werpen over de dijk, vertelt zij in haar brief. Het is een uniek stuk dat volgens haar en andere insprekers bewaard moet blijven: "De omringdijk is een monument met een belangrijke historische waarde. Dit is het enige stukje Omringdijk aan het IJsselmeer dat nog in zijn oorspronkelijke staat en functie bestaat en juist hier zijn plannen voor eilanden met zonnepanelen."

Ongelooflijk plan

Als zwemster geniet zij dagelijks van het IJsselmeer en het weidse uitzicht vanaf het water. "Nergens langs de Westfriese Omringdijk voel je de elementen van de natuur zoals voor onze deur en we hebben diepe ontzag en bewondering voor dit stukje ongerepte IJsselmeerwildernis." Ze nodigt iedereen uit om een duik te nemen vanaf de steiger bij Adijk: "Dan zul je je realiseren hoe uniek dit stukje dijk en aangrenzend water is en zul je je wenkbrauwen fronsen bij wie dit ooit bedacht heeft."

Wensen en bedenkingen

De commissie adviseert de raad zich uit te spreken tegen nieuwe windturbines op grondgebied van de gemeente Medemblik en alleen mogelijkheden voor zonne-energie uit te werken voor zowel op land als op het IJsselmeer. Daarnaast is er de wens een pilot van waterbedrijf PWn voor drijvende zonnecollectoren te raadplegen en ook het alternatieve plan 'Duurzaam Leefbaar' mee te nemen in de verkenningen. Ook wordt geadviseerd gebruikte en duurzame grondstoffen toe te passen.

Volgende week wordt op 3 september besloten welke wensen en bedenkingen vanuit Medemblik worden meegegeven aan de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord.

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].