Alkmaar

NL
V

Bergen: "Liever geen windmolens in duinen en langs Zeewering"

20 augustus 2020, 09.33 uur · Door Redactie

BERGEN - Op de lijst met locaties voor de opwekking van duurzame energie in de regio Alkmaar ziet Bergen haar duingebied, maar ook de Hondsbossche Zeewering (nu Hondsbossche Duinen) graag afvallen. Deze wens geeft het college van B&W nadrukkelijk mee nu zij akkoord is gegaan met het concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de Noord-Holland Noord.

Adobe Stock

In het concept RES staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de regio. Langs de Zeewering en in het duingebied moeten wat het gemeentebestuur betreft geen windmolens of zonneweides komen.

Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in de regio samengewerkt aan de concept RES. Dat gebeurde regionaal maar ook lokaal. In Bergen gaven de bijna honderd aanwezige inwoners de voorkeur aan windmolens langs natuurlijke lijnen in het landschap, zoals een vaart of weg.

Zij wilden liever geen windmolens in de duinen. Bergen wil daarom inzetten op windmolens langs de N9 langs het Noordhollandsch Kanaal en op zonneweides rond de dorpskernen. Het concept RES wordt eind volgende maand besproken door de raad.

Met eventuele aanvullende ideeën en wensen gaat het voorstel daarna weer terug naar de (regionale) klankbordgroepen. Pas in juli volgend jaar wordt het definitieve energieplan vastgesteld.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?