Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

Dorpsraad Zwaagdijk-West schrijft brief van treunis naar gemeente over bouwhoogte Zevenhuis

19 juni 2020, 16.00 uur · Door Sander Huisman

ZWAAG - Giel Nijpels, voorzitter van de dorpsraad in Zwaagdijk-West, heeft onlangs een brief van treurnis gestuurd naar het college van B&W en de raadsleden van Hoorn. Aanleiding is het besluit van de gemeente over de bouwhoogte op bedrijventerrein Zevenhuis. Nijpels betreurt het dat afspraak geen afspraak is bij de gemeente Hoorn.

NH Nieuws

"Het is niet de eerste keer dat u de afspraken die u in het verleden heeft gemaakt schendt, en dit keer met juridische regels motiveert", vertelt Nijpels in zijn brief, die in handen is van NH Nieuws. "De bezwarencommissie heeft ons inziens terecht onder woorden gebracht dat u te kort bent geschoten in uw motivering naar de Zwaagdijkers."

In het bestemmingsplan van Zevenhuis stond vast dat er niet hoger gebouwd kan worden dan tien meter. Nu komt er op het bedrijventerrein een pand van maar liefst vijftien meter hoog.

Nijpels vertelde eerder aan NH Nieuws dat dit een ramp is voor de meeste mensen uit Zwaagdijk-West en dat er letterlijk mensen huilen om wat er nu gebeurt. "Dit dorp heeft, ook met de nieuwe Westfrisiaweg, nu wel genoeg te lijden gehad."

In zijn brief laat Nijpels weten dat hij teleurgesteld is in de gang van zaken, en dat de dorpsraad van Zwaagdijk-West benieuwd is of de gemeente terug gaat komen op de eerdere adviezen van de bezwarencommissie over de groenstrook tussen de Zwaagdijk en het bedrijventerrein Zevenhuis.

De bezwarencommissie meent dat het college van Hoorn meer moeite moet doen voor de groenstrook bij het bedrijventerrein. Zij moeten verder overwegen om tegemoet te komen aan de wensen van de Zwaagdijkers met betrekking tot deze groenstrook.

Groenstrook op Zevenhuis

In een brief van 13 mei repte de gemeente Hoorn volgens Nijpels met geen woord over de groenstrook, waarop de dorpsraad ook commentaar heeft. De groenstrook moet het zicht op de gebouwen verminderen, maar volgens hen gaat het lang duren voordat het zover is.

"De bomen die geplant zijn doen er 27 jaar over om volledig te groeien en het zicht van hoogbouw te belemmeren", liet de dorpsraad eerder weten. "Ook is er geen overleg geweest met de bewoners. Dit was wel beloofd."

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].