Start van hoofdcontent

HAARLEM

nl

Drie van de vier zebrapaden Houtplein weg voor doorstroming bussen

8 juni 2020, 17.44 uur · Aangepast 8 juni 2020, 20.35 uur
Door Redactie · Foto: NH

HAARLEM- Als de plannen van de gemeente Haarlem doorgaan, dan verdwijnen bij de herinrichting van het Houtplein drie van de vier zebrapaden ten behoeve van de doorstroming van de bussen. Menno Maas van Actieplatform Bus-kruit vindt het stuitend: "We vinden dat er voorrang moet worden gegeven aan voetgangers, fietsers en gebruikers van het plein en dan past het niet om zebrapaden vandaag de dag weg te halen."

houtplein haarlem zebrapaden die verdwijnen - NH Nieuws

Aan de kant van het Houtplein rijden bussen af en aan en het is ook de historische entree van de stad. Al jaren zijn er plannen om het gebied opnieuw in te richten, want dat is hard nodig. "Ja dat vinden wij ook, maar we kunnen het gebied maar één keer verbeteren en dan moet je die kans wel benutten."

In het huidige plan van de gemeente Haarlem wordt een zebrapad verplaatst en verdwijnen de overige drie. Actieplatform Bus-kruit vindt dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. "Het gaat slechts om enkele seconden dat bussen sneller de stad in of uit rijden. Wij vinden dat dit niet opweegt tegen het weghalen van de zebrapaden en de onveiligheid die daarmee wordt gecreëerd."

30 km-zone

Ook wil Maas dat de maximumsnelheid op het plein en in de Tempeliersstraat wordt teruggeschroeft van 50 naar 30 kilometer per uur. "We zien overal dat in binnensteden de 30-kilometerzone wordt ingevoerd. In het Haarlemse verkeer- en vervoersplan staat dit gebied al geduid als 30-kilometerzone en dus vinden we het gek dat dit alsmaar niet wordt ingevoerd."

Het standpunt van Bus-kruit wordt gesteund door de verschillende wijkraden, bewoners, gebruikers van het gebied en ondernemers. Donderdag worden de plannen van de gemeente in de raadscommissie besproken en zal Maas ook inspreken. "Ik denk dat het een stevige discussie wordt, maar ik hoop dat de raad de plannen gaat aanpassen."